Hiperosmolarno Hiperglikemijsko Stanje(HHS)

Autor: Erika F. Brutsaert, MD
Urednik sekcije: doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.
Prijevod: Jelena Andrić, dr. med. , Morana Šangulin, dr. med. i Stjepan Šimić, dr. med.

Hiperosmolarno hiperglikemijsko stanje je metabolička komplikacija dijabetesa obilježena hiperglikemijom, teškom dehidracijom, hiperosmolarnošću plazme i poremećajem stanja svijesti. Većinom se javlja u ti-pu 2 DM, nerijetko u sklopu stresa. Dijagnoza se temelji na dokazu teške hiperglikemije i hiperosmolarnosti bez značajne ketoze. Liječi se IV davanjem fiziološke otopine i inzulina. Komplikacije uključuju komu, konvulzije i smrt.

(Vidi također Šećerna bolest i Komplikacije dijabetesa.)

Hiperosmolarno hiperglikemijsko stanje (HHS-ranije u tekstu hiperglikemijska hiperosmolarna neketonska koma [HHNK] i neketotični hiperosmolrlni sindrom) je komplikacija šećerne bolesti tipa 2, a prema procjeni stopa smrtnosti je i do 20%, što je znatno veće od smrtnosti od dijabetičke ketoacidoze (Trenutno <1%). Obično nastupa nakon razdoblja simptomatske hiperglikemije s nedovoljnim unosom tekućine koji bi spriječio ekstremnu dehidraciju zbog obilne osmotske diureze uvjetovane hiperglikemijom.

Predisponirajući čimbenici uključuju

 • Akutne infekcije i druga medicinska stanja

 • Lijekove koji umanjuju toleranciju glukoze (glukokortikoidi) ili povećavaju gubitak tekućine (diuretike)

 • Nepridržavanje dijabetičkog liječenja

Ketoni u serumu nisu prisutni zbog količine inzulina prisutne kod većine bolesnika s DM tipom 2 su adekvatne za suzbijanje ketogeneze. Budući da simptomi acidoze nisu prisutni, većina pacijenata izdrži znatno duže razdoblje osmotske dehidracije prije kliničke prezentacije, a time su i glukoze u plazmi (> 600 mg / dl [> 33,3 mmol / L]) i osmolalnost (> 320 mmol / L) obično mnogo veće nego kod dijabetičke ketoacidoze (DKA).

Simptomi i znakovi

Primarni simptom HHS je promjena stanja svijesti koje varira od konfuzije ili dezorijentiranosti do kome, obično kao posljedica ekstremne dehidracije sa ili bez prerenalnom azotemijom, hiperglikemije i hiperosmolarnosti. Za razliku od DKA javljaju se i fokalne ili generalizirane konvulzije te prolazne hemiplegije.

Dijagnoza

 • Razina glukoze u krvi

 • Serumska osmolarnost

Općenito se na hiperosmolarno hiperglikemijsko stanje u posumnja kada su značajno povišene razine glukoze uzorkovane iz prsta dobiveni u toku obrade promijenjenog mentalnog stanja. Ako se već nisu napravili mjerenja serumskih elektrolita, BUN-a, kreatinina, glukoze, ketona i plazmatske osmolarnost, ona trebaju biti učinjena. Urin treba testirati na ketone. Kalemija je obično uredna, a natriji može biti snižen ili povišen, što ovisi o hipovolemiji. Hiperglikemija može uzrokovati dilucijsku hiponatrijemiju, tako se izmjeren natrij u serumu korigira dodavanjem 1,6 mmol / L za svaki od 100 mg / dl (5.6mmol/l) povišenja glukoze u serumu iznad 100 mg / dl(5.6mmol/l). Kreatinin i urea su znatno povišeni. Arterijski pH je većinom >7,3, premda se ponekad javlja i metabolička acidoza zbog nakupljanja laktata.

Prosječni manjak tekućine kreće se oko 10 L pa je akutno zatajenje krvotoka čest uzrok smrti. Raširena tromboza je učestali nalaz na autopsiji i u nekim slučajevima se može pojaviti krvarenje kao rezultat diseminirane intravaskularne koagulacije. Druge komplikacije uključuju aspiracijsku pneumoniju, akutno zatajenje bubrega, akutni respiratorni distres sindrom.

Liječenje

 • IV 0,9% fiziološke otopine

 • Ispravak bilo koje hipokalemije

 • IV inzulin (Sve dok serumski kalij ≥3.3 mEq / L (3.3mmol/l))

Liječenje se sastoji od IV fiziološke otopine, korekcije hipokalemije i IV inzulina (1).

Liječenje je 0,9% (izotonična) fiziološke otopine brzinom od 15 do 20 ml / kg / h prvih nekoliko sati. Nakon toga, ispraviti natrij treba izračunati. Ako je korigirana natrij <135 mmol / L, onda se izotonična otopina nastavlja brzinom od 250 do 500 ml / h. Ako je korigirani natriji normalan ili povišen treba koristiti onda 0,45%-tnu otopinu NaCl-a.

Dekstrozu treba dodati nakon što razina glukoze dosegne 250 do 300 mg / dl (13.9-16.7 mmol/l). Stopa infuzije IV tekućine treba prilagoditi ovisno o arterijskom tlaku, srčanom statusu i ravnoteži između unosa i gubitka tekućine.

Inzulin se daje kao IV bolus od 0,15 j/kg, nakon čega se nastavlja s 0,1 j/kg/h nakon što je istekla prva litra infuzije. Hidratacija sama ponekad strmoglavo smanji razinu glukoze u plazmi, pa se inzulinska doza treba smanjiti. Suviše brzo smanjenje osmolarnost može dovesti do moždanog edema. Povremeno bolesnici s dijabetesom tip 2 s inzulinskomrezistencijom, HHS zahtijeva veće doze inzulina. Kada plazmatske koncentracije glukoze dosegnu 300 mg/dL (16.7 mmol/L), inzulinska infuzija se treba smanjiti na bazalne razine (1 to 2 jedinica/h) sve dok rehidracija nije potpuna i pacijent nije sposoban jesti.

Ciljne vrijednosti glukoze u plazmi iznose između 250 i 300 mg / dl (13,9-16,7 mmol / L) Nakon oporavka od akutne epizode, pacijenti se obično prebacuju na prilagođene doze supkutanog inzulina.

Nadoknada kalija je slična onoj kod dijabetičke ketoacidoze: 40 mEq / h za serumski kalij < 3.3 mEq / L (3.3 mmol/l); 20 do 30 mmol / h za razine kalija u serumu između 3,3 i 4,9 mmol / L; i ništa za razine kalija u serumu 5 mmol / L.

Literatura

 • 1. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, et al: Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes. Diabetes Care 32: 1335–1343, 2009.

Ključne točke

 • Infekcije, nesuradnja i određeni lijekovi mogu izazvati značajno povišenje glukoze, dehidraciju, i promijenjenu stanja svijest u pacijenata s dijabetesom tipa 2.

 • Bolesnici imaju odgovarajućae razine inzulina da bi spriječili ketoacidozu.

 • Manjak tekućine može biti veći od 10 L; liječenje je 0,9% fiziološka otopina IV uz infuziju inzulina.

 • Ciljne koncentracije glukoze u plazmi kod akutnog liječenja su između 250 i 300 mg / dL (13,9 do 16.7 mmol / L).

 • Potrebno je nadoknađivati kaliji ovisno o razinama serumskog kalija.