Prolaps maternice i rodnice

Autor: S. Gene McNeeley, MD
Urednik sekcije: prim. Boris Ujević, dr. med.
Prijevod: Josipa Paić, dr. med.

Prolaps maternice je spuštanje maternice prema introitusu ili izvan njega. Prolaps rodnice je spuštanje rodnice ili bataljka rodnice nakon histerektomije. Simptomi uključuju pritisak i punoću u rodnici. Dijagnoza se postavlja klinički. Liječenje obuhvaća redukciju, pesare i kirurški zahvat.

Prolaps maternice se stupnjuje na osnovi stupnja protruzije:

 • 1. stupanj: u gornji dio rodnice

 • 2. stupanj: do introitusa

 • 3. stupanj: cerviks je izvan introitusa

 • 4. stupanj (ponekad se naziva procidentia): maternica i cerviks potpuno izvan introitusa

Prolaps rodnice može biti 2. ili 3. stupnja.

Simptomi i znakovi

Kod prolapsa 1. stupnja simptomi su obično minimalni. Kod prolapsa maternice 2. ili 3. stupnja česti su punoća, pritisak, dispareunija i osjećaj ispadanja organa. Može se razviti bol u donjem dijelu leđa. Moguće je i nepotpuno pražnjenje mokraćnog mjehura i zatvor.

Prolaps maternice trećeg stupnja se očituje u vidu izbočenja ili ispadanja cerviksa ili bataljka, premda može doći do spontanog povlačenja prije dolaska pacijentice. Sluznica rodnice može postati suha, zadebljana, kronično upaljena, sekundarno inficirana i ulcerirana. Vrijedovi mogu biti bolni ili krvariti i mogu nalikovati na rak rodnice. Cerviks, ako protrudira, može također ulcerirati.

Simptomi prolapsa rodnice su slični. Obično postoji cistokela ili rektokela.

Urinarna inkontinencija je uobičajena. Spušteni zdjelični organi mogu povremeno ometati protok mokraće te tako uzrokovati retenciju urina ili prelijevajuću inkontinenciju i maskirati stres inkontinenciju. Učestalo mokrenje i stres inkontinencija se mogu pojaviti uz prolaps maternice i rodnice.

Dijagnoza

 • pregled zdjelice

Dijagnoza prolapsa maternice ili rodnice se potvrđuje pregledom u spekulima ili bimanualnim pregledom zdjelice.

Vrijedove rodnice se bioptira kako bi se isključio rak.

Istodobna urinarna inkontinencija zahtijeva procjenu.

Liječenje

 • Za blage simptomatske prolapse, pesari

 • Kirurški popravak potpornih struktura zdjelice, obično s histerektomijom

Prolaps maternice

Prolaps 1. i 2. stupnja koji ne stvara simptome nije potrebno liječiti.

Simptomatski prolaps 1. i 2.stupnja može se liječiti pesarom, ako međica građom može poduprijeti pesar; kirurški popravak je opcija kod žena koje ne žele koristiti pesar.

Izraženi ili trajni simptomi i 3. ili 4. stupanj prolapsa zahtijevaju kirurški zahvat, obično histerektomiju uz kirurški popravak potpornih struktura zdjelice (kolporafija) i podizanje rodnice (učvršćivanje gornjeg dijela rodnice za stabilnu strukturu u blizini). Kirurške opcije uključuju vaginalni pristup (za suspenziju sakrospinalnog ligamenta ili sakrospinalnu kolpopeksiju) i abdominalni pristup (sakrokolpopeksija). Robotski asistirana laparoskopija se najčešće koristi kod abdominalnog pristupa.

Kod 3. i 4. stupnja prolapsa abdominalnim pristupom (laparotomija ili laparoskopija) se postiže bolja strukturalna potpora nego vaginalnim popravkom i niži je rizik komplikacija nego kod postavljanja vaginalnih mrežica. Laparoskopski popravak prolapsa predstavlja manji rizik perioperativnog morbiditeta od laparotomije. Korištenje mreže može smanjiti rizik od recidiva prolapsa nakon popravka vaginalnim putem, ali češće se mogu pojaviti komplikacije. Pacijentice treba upozoriti da se ni jedna mježica ne može ukloniti potpuno, kako bi mogle donijeti informiranu odluku.

Kirurški se zahvat odgađa sve dok svi vrijedovi, ako su prisutni, ne zacijele.

Vaginalni prolaps

Prolaps rodnice liječi se slično kao i prolaps maternice.

Rodnica se može obliterirati ako žena nije dobar kandidat za dugotrajan operativni zahvat (npr. ako ima teške komorbiditete). Prednosti obliteracije rodnice su kratko trajanje zahvata, nizak rizik perioperativnog morbiditeta i jako nizak rizik recidiva prolapsa. Međutim, nakon obliteracije rodnice, žene više ne mogu imati spolne odnose.

Urinarna inkontinencija zahtijeva istovremeno liječenje.

Ključne točke

 • Spušteni zdjelični organi mogu povremeno ometati protok mokraće te tako uzrokovati retenciju urina ili prelijevajuću inkontinenciju i maskirati stres inkontinenciju.

 • Prolaps maternice 3.stupnja (cerviks izvan introitusa) može se spontano povući prije nego pacijentica dođe na pregled.

 • Potrebno je potvrditi dijagnozu pregledom te učiniti biopsiju vrijedova na rodnici i cerviksu kako bi se isključio rak.

 • Simptomatski prolaps 1. i 2. stupnja liječiti pesarom, ako međica građom može poduprijeti pesar, ili kirurški ako žena ne želi pesar.

 • Prolaps 3. ili 4. stupnja , ili ako su simptomi izraženi i trajni, liječiti kirurški.