Bolnička skrb i osobe starije životne dobi

Autor: Debra Bakerjian, PhD, APRN
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Vanda Eđed Šimić, dr. med.,
Matea Drlje, dr. med.

Bolnica može pružiti hitnu medicinsku skrb, dijagnostičko testiranje, intenzivno liječenje ili operativni zahvat, koji može i ne mora zahtijevati prijem. Stariji koriste bolnice više nego mlađi pacijenti; oni imaju više prijema u bolnicu iz hitne službe i više i duljih boravaka u bolnici, te koriste više sredstava, dok su u bolnici.

Odjel za hitnu medicinsku skrb

U 2011. godini, oko 20% ljudi u dobi od 65 do 74 i 27% onih ≥ 75 imalo je barem jedan posjet odjelu hitne medicine (HMP). Starije osobe imaju tendenciju da su bolesnije. Više od 40% starijih pacijenata koji su bili OBHP-u su primljeni u bolnicu; 6% je zaprimljeno na odjel za intenzivno liječenje. Za više od 50% pacijenata su propisani novi lijekovi. Starije osobe mogu koristiti HMP kao zamjenu za skrb primarne zdravstvene zaštite ili mogu doći, jer ne primaju adekvatnu pažnju od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite. Posjeti u OBHP su često uzrokovani nedostatcima u socijalnoj strukturi za krhke starije pacijente; npr. odsutnost ili bolest njihovog njegovatelja može uzrokovati da ljudi radije zovu hitnu pomoć, umjesto da idu kod svog izabranog liječnika. Međutim, u mnogim slučajevima, razlozi za dolazak su pravi hitni slučajevi.

Posjet OBHP-u može stvoriti više stresa za starije osobe, jer obično nema posebnog smještaja za njih (npr tihe sobe, niži ležaj, dodatni jastuci, indirektna rasvjeta).

Procjena starijih osoba obično traje duže i zahtijeva više dijagnostičkih testova, jer mnogi bolesnici starije životne dobi nemaju jasne ili tipične simptome i znakove poremećaja ( vidi: Netipične kliničke prezentacije bolesti u starijih osoba). Na primjer, IM se manifestira kao bol u prsima u < 50% pacijenata koji imaju > 80 god. Umjesto toga, stariji bolesnici se mogu žaliti da se općenito osjećaju slabo ili jednostavno se ne osjećaju da su svoji.

Faktori koji nisu očigledni (npr polipragmazija, nuspojave lijekova) mogu utjecati na prezentaciju starijeg pacijenta. Na primjer, pad može biti posljedica zlostavljanja starijih, štetnog učinka lijeka (npr hipersedacija), opasnosti u kući, fizičkih problema (npr slabovidnosti), depresije, ili kroničnog alkoholizma. Nuspojave lijekova čine najmanje 5% hospitalizacija starijih osoba.

Oko 30 do 40% starijih pacijenata koji dolaze u OBHP su kognitivno oslabljeni, ali nemaju dijagnozu demencije; u 10%, s evidentnim slabljenjem kognitivnih funkcija, narušene kognitivne sposobnosti uz delirij ostaju neprepoznati. Kada je indicirano (npr, ako stariji pacijent ima problema s orijentacijom prema osobama, mjestu ili vremenu), standardizirani testovi za kognitivnu procjenu bi trebali biti učinjeni u OBHP-u. Nadalje, , standardizirana kognitivna procjena je prikladna za sve starije pacijente koji se jave u OBHP. Kognitivne smetnje utječu na pouzdanost povijesti bolesti, kao i dijagnozu, povećavaju rizik od delirija tijekom boravka u bolnici, a treba ih uzeti u obzir kada se planira premještaj pacijenta. Utvrđivanje neposrednosti početka kognitivnih smetnji pomaže u odlučivanju treba li u OBHP-u napraviti potpunu kognitivnu procjenu.. Kognitivne smetnje novije pojave mogu ukazivati na sepsu, okultno subduralno krvarenje ili nuspojavu lijeka..

Rizik za samoubojstvo, rizik od pada, inkontinencija, prehrambeni i imunizacijski status treba ocijeniti u OBHP-u, tako da daljnja skrb može biti isplanirana.

Komunikacija među liječnicima

Dobra komunikacija između liječnika OBHP-a i pacijenata, njegovatelja, liječnika primarne zdravstvene zaštite, kao i osoblja ustanova za dugoročnu njegu značajno poboljšava ishod starijih bolesnika s kompliciranim problemima. Oporuku o neoživljavanju treba odmah i jasno priopćiti liječnicima hitne medicine. Osnovni podaci dobiveni od pacijentovog osobni liječnika olakšavaju procjenu i upravljanje planiranjem na hitnom prijemu. Izvješća za pacijenta liječnik primarne zdravstvene zaštite treba opisati i jednostavne ozljede (npr uganuti gležanj, Colles fraktura zapešća) jer takve ozljede mogu dramatično utjecati na funkcionalnu sposobnost i neovisnost.

Otpust

Planiranje otpusta može biti složeno jer akutna bolest ili ozljeda mogu utjecati na funkcionalne sposobnosti puno više u starijih bolesnika (npr jednostavno uganuće gležanj može biti onesposobljavanje osim ako pacijenti imaju dobru podršku kod kuće). Planiranje otpusta može se poboljšati uključivanjem medicinskih sestara, socijalnih radnika i liječnika primarne zdravstvene zaštite. To bi trebalo sadržavati sljedeće:

 • Procjena funkcionalnog stanja

 • Strategije za upravljanje problemima (primjerice, depresija, alkoholizam, oslabljeno funkcionalno stanje) koji su identificirani tijekom obrade u hitnom prijemu.

 • utvrđivanje mogu li pacijenti nabavljati i uzimati lijekove prema uputama i može dobiti potrebnu skrb praćenja

 • Procjena sposobnosti njegovatelja (primjerice, jesu li potrebne usluge za predah)

Mnogi stariji bolesnici se hospitaliziraju nakon što su obrađeni u hitnom prijemu.

Povremeno, stariji pacijenti su dovedeni do hitnog prijema od njegovatelja koji odbija da ih vrati kući ili koji ih ostavi, ostavljajući ih u bolnici.

Hospitalizacija

Gotovo polovica odraslih koji zauzimaju bolničke krevete 65 god; očekuje se da će taj postotak rasti kako stanovništvo stari. Bolničko liječenje košta Medicare oko about > 100 milijardi $ / god, što predstavlja 30% od potrošnje za zdravstvo za bolničku skrb u SAD-u (1).

Hospitalizacija može povećati starenjem uvjetovane fiziološke promjene I morbiditet.

Samo teško bolesni stariji bolesnici koji ne mogu biti odgovarajuće zbrinuti drugdje trebaju biti hospitalizirani. Hospitalizacija sama po sebe predstavlja rizik za starije pacijente ugrožava svojim ograničenjima, imobilizacijom, dijagnostičkim pretragama i terapijskim zahvatima (uključujući i davanje lijekova). Kad se bolesnici primaju ili otpuštaju iz bolnice, zna doći do promjena u propisivanju lijekova, što povećava rizik od nuspojava. Liječenje u bolnici može biti dehumanizirajuće i neindividualizirano.. Akutno bolničko liječenje treba trajati samo onoliko dugo kako bi se omogućio uspješan prijelaz na kućnu njegu, ustanovu s prilagođenom skrbi, ili programom izvanbolničke rehabilitacije.

Ishod hospitalizacije,čini se lošiji s povećanjem dobi, iako je fiziološka starost važniji prediktor ishoda nego što je kronološka dob. Ishod je bolji za pacijente hospitalizirane zbog elektivnih postupaka (npr zamjene zgloba) nego za one u bolnici zbog ozbiljnih poremećaja (npr multisistemska zatajenja organa).

Oko 75% bolesnika koji su 75 i funkcionalno su neovisno na prijemu nisu funkcionalno neovisni kada su otpušteni; 15% bolesnika 75 se otpuštaju na skrb prilagođenim ustanovama. Trend skraćenja akutnog boravka u bolnici ostaje vezan uz subakutnu njegu i rehabilitaciju u stručnom staračkom objektu i može objasniti zašto ti postotci visoki. Međutim, čak i kada se poremećaj može se liječiti ili se čini jednostavan, pacijenti se možda neće vratiti na prethospitalni funkcionalni status.

Poboljšanje ishoda

Sljedeće strategije mogu pomoći smanjiti funkcionalni pad i poboljšati skrb starijih bolesnika:

 • Gerijatrijski interdisciplinarni tim:: kako bi se prepoznale i zadovoljile kompleksne potrebe starijih osoba, pratili i spriječili problemi koji su česti među starijim osobama i koji se mogu razviti ili pogoršati tijekom boravka u bolnici

 • Medicinska sestra primarne zdravstvene zaštite (Jedna medicinska sestra s cjelovitom odgovornosti za određenog pacijenta): Za primjenu timskog plana skrbi, promatranje odgovora na skrb i zdravstvenu skrb, te da uče i savjetuju bolesnika, osoblje i članove obitelji

 • Promjene u bolničkom okruženju, često od strane medicinske sestre: Npr, da presele nemirnog pacijenta u hodnik pored sobe za sestre ili mijenjaju cimera za pacijenta

 • Rooming-in program za člana obitelji: Kako bi osigurala bolja jedan-na-jedan njega, za olakšavanje osoblju u nekim zadacima, ublažavanje anksioznosti bolesnika (osobito ako pacijenti imaju delirij ili demenciju), te kako bi se omogućilu člana obitelji da aktivno sudjeluju u oporavku pacijenta

 • Dobra komunikacija među liječnicima: Da biste spriječili greške u i dupliciranje dijagnostičkih postupaka i liječenja (osobito lijekova)

 • Dokumentacija režima lijekova: Navesti naznaku za svaki novi lijek, dnevna lista lijekova propisanih i primljenih, kako bi se na taj način izbjeglo korištenje nepotrebnih lijekova i spriječile interakcije lijekova

 • Oporučne odluke: Dokumentirati pacijentov izbor zdravstvene zaštite i zdravstvene odluke.

 • Rana mobilizacija i sudjelovanje u funkcionalnoj aktivnosti: Kako bi spriječili fizičko propadanje zbog smanjene aktivnosti tijekom bolesti i hospitalizacije

 • Planiranje otpusta: Kako bi se osiguralo da se odgovarajuća skrb nastavlja

 • Jedinice za akutnu skrb starijih (ACE): Kako bi se osigurala učinkovita skrb za starije osobe hospitalizirane pomoću većine iznad navedenih strategija

Oporučne odluke, ako su već pripremljene, treba donijeti u bolnicu u najkraćem mogućem roku. Liječnici bi trebali provoditi ove odluke tijekom akutne hospitalizacije. Ako odluke nisu dokumentirane, liječnici bi trebali učiniti svaki napor kako bi utvrdilili želje pacijenta.

Česti problemi među starijim osobama zahtijevaju posebnu pažnju tijekom boravka u bolnici, osobito nakon operacije; mnogi od njih mogu biti zapamćen pomoću akronima ELDERSS. U bolnici, stariji bolesnici često doživljavaju noćnu konfuziju (sundowning), frakture kostiju bez identificirane traume, pad, ili postanu nesposobni hodati. Hospitalizacija može se potaknuti ili pogoršati pothranjenost, dekubitus, urinarnu inkontinenciju, fekalnu impakciju i zadržavanje mokraće. Takvi problemi mogu produžiti oporavak.

Reference o hospitalizaciji

 • 1. US Department of Health & Human Services—Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS): FY 2017 Medicare Budget in Brief

Nuspojave lijekova

Stopa hospitalizacija zbog nuspojava lijekova je 4 puta veća kod starijih pacijenata ( 17%) nego za mlađe bolesnike (4%). Razlozi tih učinaka uključuju;

Prevencija

Održavanje dnevne liste propisanih i primljenih lijekova može spriječiti nuspojave i interakcije lijekova.

Budući da distribucija lijekova, metabolizam i eliminacija uvelike variraju među starijim pacijentima, u nastavku bi trebalo biti učinjeno:

 • Doza lijekova se mora oprezno titrirati.

 • Klirens kreatinina za lijekove koji se izlučuju bubrezima treba izračunati kada su doze prilagođene.

 • Treba mjeriti serumsku razinu lijeka.

 • Treba motriti odgovor pacijenta na terapiju.

Određene lijekove ili kategorije lijekova treba izbjegavati kod starijih osoba ( vidi: Potencijalno neprikladni lijekovi u starijoj populaciji (na temelju adaptiranih Beers kriterija iz 2015.g Američkog gerijatrijskog društva)). Upotrebu hipnotičkih lijekova treba svesti na minimum, jer se tahifilaksija može pojaviti i rizik od padova i delirija je povećan; mjere za poboljšanje higijene spavanja treba probati prije medikamentozne terapije. Ako su potrebni lijekovi, kratko-djelujući benzodiazepini su obično najbolji izbor. Antihistaminici imaju antikolinergičke učinke, i ne smiju se koristiti za sedaciju.

Posljedice ležanja u krevetu

Dugotrajno ležanje, kao što se može dogoditi tijekom boravka u bolnici, izaziva propadanje i rijetko je opravdano. Nastala neaktivnost ima sljedeće učinke:

 • Uz potpunu neaktivnost mišićna snaga se smanjuje za 5% po danu, što povećava rizik od pada.

 • Mišići se skraćuju i dolazi do promjena periartikularne i hrskavičavne struktura zglobova (najbrže u nogama), ograničavajući kretanje i doprinoseći razvoju kontraktura.

 • Aerobni kapacitet se znatno smanjuje znatno, posebno reducirajući volumni maksimum O2 .

 • Gubitak koštane mase (demineralizacija) se ubrzava.

 • Rizik od duboke venske tromboze je povećan.

Nakon samo nekoliko dana mirovanja, stariji pacijenti koji su smanjenih fizioloških rezervi, ali još uvijek mogu funkcionirati samostalno ,mogu izgubiti tu mogućnost. Čak i ako je gubitak reverzibilan, rehabilitacija zahtijeva opsežne, skupe i relativno dugotrajne intervencije.

U starijih osoba, mirovanje može uzrokovati gubitak kralježnične koštane mase 50 puta brže nego u mlađih bolesnika. Za gubitak nastao od 10 dana mirovanja treba 4 mj za povratak.

Prevencija

Osim ako nije zabranjeno zbog određenih razloga, treba poticati aktivnost (posebno hodanje). Ukoliko je potrebna pomoć pri hodanju, terapeuti je mogu pružati u zakazano vrijeme. Međutim, liječnici, medicinske sestre i članovi obitelji bi trebali pomoći pacijentima sa šetnjom tijekom dana. Bolnički red bi trebao poticati potrebu za aktivnošću.

Ako je imobilizacija potrebna ili je posljedica dulje bolesti, preporučuju se postupci za sprječavanje duboke venske tromboze ,osim ako su kontraindicirani.

Rehabilitacija je često potrebna. Realni ciljevi za rehabilitaciju kod kuće mogu se temeljiti na razini pacijentove aktivnosti prije hodpsitalizacije pacijenta razini i trenutnim potrebama.

Padovi

Promjene vezane uz dob (npr neosjetljivost baroreceptora, smanjene tjelesne vode i volumena plazme) rezultira tendencijom da se razvije ortostatska hipotenzija. Te promjene uz posljedice mirovanja i uporabe sedativa i pojedinih antihipertenziva povećavaju rizik od padova (i sinkope).

Među hospitaliziranim starijim bolesnicima, > 60% padova se događa u kupaonici; često se pacijenti udare o tvrde predmete. Neki pacijenti padnu ustajući iz bolničkih kreveta. Pacijenti su na čudnom krevetu i u stranom okolišu, i mogu lako postati zbunjeni. Iako zaštitna ograda oko kreveta može pomoći podsjetiti pacijente da se obrate za pomoć prije nego što pokušaju ustati, ograda može također biti iskušenje za pacijente da se penju iznad ili oko njih i na taj način može doprinijeti da pacijent padne.

Prevencija

Obično, ogradu oko kreveta treba ukloniti ili spustiti. Najbolje alternative korištenju fizikalnih ili kemijskih mjera sigurnosti su prepoznavanje, pažljivo analiziranje i mijenjanje ili ispravljanje faktora rizika za pad (uključujući agitiranost) i izravno promatranje pacijenata pod rizikom. Korištenje niskih kreveta i održavanje slobodnog prostora u sobama i hodnicima također može pomoći u smanjenju rizika od pada.

Inkontinencija

Urinarna ili fekalna inkontinencija razvija u > 40% hospitaliziranih bolesnika ≥ 65 g, često u roku od jednog dana od prijema. Razlozi uključuju:

 • Nepoznato okružje

 • Neprohodan put do toaleta

 • Poremećaji koji narušavaju pokretljivost

 • Krevet koji je previsok

 • Ograda oko kreveta

 • Uništavanje opreme kao što su IV kanile, nosne kanile, srčani monitori, kateteri

 • Psihoaktivni lijekovi koji mogu smanjiti percepciju potrebe za pražnjenjem, inhibiraju mjehur ili rad crijeva, ili narušavaju pokretljivost

 • Lijekovi koji mogu dovesti do inkontinencije urina (npr antikolinergici i opioidi, izazivanje urinarnu inkotinenciju preljevanja, diuretici, koji uzrokuju urgentna inkontinenciju)

Posude za mokrenje mogu biti neugodne, pogotovo za pacijente nakon operacije ili pacijenate s kroničnim artritisom. Bolesnici s demencijom ili neurološkim poremećajem mogu biti u nemogućnosti koristiti zvono kako bi zatražili pomoć pri nuždi.

Fekalna impakcija, infekcija probavnog trakta (npr, Clostridium difficile inducirani kolitis), nuspojave lijekova, i tekući dodaci prehrani mogu izazvati nekontrolirani proljev.

Uz odgovarajuću dijagnostiku i liječenje, kontinentnost se može ponovno uspostaviti.

Promjene mentalnog stanja

Stariji bolesnici mogu biti smeteni,budući da imaju demenciju, delirij, depresiju, ili kombinaciju. Međutim, zdravstveni djelatnici moraju uvijek zapamtiti da jsmetenost može imati i druge uzroke, a njena prisutnost zahtijeva temeljitu obradu.

Smetenost može biti zbog specifičnog poremećaja ( vidi: Uzroci delirija). Međutim, može se razviti ili se pogoršati, jer bolničko okruženje pogoršava učinke akutne bolesti i starenjem uvjetovane promjene kognitivnih sposobnosti. Na primjer, stariji pacjenti koji nemaju svoje naočale i slušna pomagala mogu postati dezorijentirani u mirnoj, slabo osvijetljenoj bolničkoj sobi. Pacijenti također mogu postati smeteni zbog bolničkog liječenja, rasporeda (npr česta buđenja u nepoznatom okruženju i sobama), učinka psihoaktivnih lijekova, i stresa zbog operacije ili bolesti U jednici intenzivne njege, stalna svjetlost i buka može dovesti do uznemirenosti, paranoidnih ideja i mentalne i fizičke iscrpljenosti.

Prevencija

Članove obitelji može se zamoliti da donesu naočale i pomagala sluha koja nedostaju. Stavljanje zidnog sata, kalendara i obiteljskih fotografija u sobi može pomoći kako bi pacijenti ostali orijentirani. Soba bi trebala biti osvijetljene dovoljno dobro kako bi se omogućilo pacijentima da prepoznaju što i tko je u njihovoj sobi, i gdje se nalaze. Kada je to potrebno, osoblje i članovi obitelji trebaju povremeno podsjetiti pacijente o vremenu i mjestu. Prije, ali i nakon što su izvršeni, treba razjasniti postupke.

Korištenje fizičkih ograničenja se ne preporučuje. Za agitirane pacijenate, ograničenja za stalno povećavaju razinu agitiranosti. Prepoznavanje i modificiranje čimbenika rizika za agitaciju i pomno promatranje pacijenata mogu je spriječiti ili minimizirati. Invazivni i neinvazivni uređaji na koje su paccijenti priključeni(npr pulsni oksimetri, mokraćni kateter, IV kanile) također mogu izazvati uznemirenost; Rizik: omjer koristi od tih intervencija treba uzeti u obzir.

Dekubitalni vrijedovi

Dekubitalni vrijedovi često se razvijaju kod starijih hospitaliziranih pacijenata zbog starnjem uvjetovanih promjena na koži. Izravan pritisak može izazvati i nekrozu kože i unutar 2 sata ,ako je tlak veći od tlaka kapilarne perfuzije 32 mm Hg. Tijekom uobičajene posjete hitnom prijemu rane od dekubitusa se mogu početi razvijati, dok stariji bolesnici leže na tvrdim nosilima, čekajući pregled. Nakon kratkog perioda imobilizacije, sakralni pritisci dolaze i do do 70 mm Hg, a tlak bez potpornja pod petama iznosi 45 mm Hg. Sile savijanja rezultat su kada pacijenti sjede u invalidskim kolicima ili naslonjeni u krevetima skliznu prema dolje. Inkontinencija, loša prehrana i kronične bolesti mogu doprinijeti nastanku dekubitalnih vrijedova.

Prevencija

Protokol za sprječavanje i liječenje dekubitalnih vrijedova treba započeti odmah, na prijemu. Pacijentovi njegovatelji ga trebaju svakodnevno provoditi uz redoviti nadzor nterdisciplinarnog tima. Dekubitalni vrijedovi mou biti jedini razlog zašto su pacijenti otpušteni u starački dom. a ne u zajednicu.

Pothranjenost

U bolničkim uvjetima, stariji bolesnici brzo mogu postati pothranjeni, ili su pothranjeni pri prijemu. Dugotrajna hospitalizacija pogoršava već postojeće probleme i često rezultira značajnim nutritivnim gubitkom. Pothranjenost je osobito ozbiljna za hospitalizirane pacijente, jer ih čini manje sposobnima da se bore protiv infekcija, narušeno je održavanje integriteta kože, te sudjelovanje u rehabilitaciji; kirurške rane ne cijele dobro.

Hospitalizacija doprinosi pothranjenosti na nekoliko načina:

 • Strogi raspored obroka, uporaba lijekova, i promjene u okruženju mogu utjecati na apetit i nutritivni unos.

 • Bolnička hrana i terapijske prehrane (npr prehrana s niskim udjelom soli) su nepoznati, a često i neukusan.

 • Jedenje u bolničkom krevetu s pladnjem je teško, osobito kada krevet ima ogradu i ograničenja onemogućavaju kretanje.

 • Stariji bolesnici mogu trebati pomoć pri hranjenju; pomoć može sporo doći, što je rezultira hladnom, pa čak i manje ukusnom hranom.

 • Starije osobe ponekad ne piju dovoljno vode, jer njihova percepcija žeđi smanjena, teško je doseći vodu, ili oboje; teška dehidracija može se razviti (ponekad vodeći do stupora i smetenosti).

 • Proteza za zube može ostati kod kuće ili se izgubiti, što čini žvakanje teškim; označavanje zubnih proteza može pomoći kako bi se spriječilo da se izgube ili budu bačene uz hranu.

Prevencija

Pacijente s već postojećim prehrambenim poremećajima treba identificirati pri prijemu i liječiti na primjeren način. Liječnici i zdravstveno osoblje trebaju predvidjeti nutritivne nedostatke kod starijih pacijenata.

Sljedeće mjere mogu pomoći:

 • Ukidanje naručivanja restriktivnih dijeta što je prije moguće

 • Praćenje dnevnog nutritivnog unosa

 • Razgovara s pacijentima i članovima obitelji o preferencijama hrane s ciljem prilagodbe razumne prehrane jedinstvene za svakog pacijenta

 • Poticanje članova obitelji da se pridruže pacijentima za vrijeme obroka, jer ljudi jedu više kada jedu s drugima

 • Paziti da su pacijenati primjereno nahranjeni za svaki obrok npr, osiguravajući da se obroci sačuvaju ako su pacijenti su izvan svojih soba pretraga ili liječenja, a tijekom obroka)

 • Uzimanje u obzir privreme parenteralne prehrane ili nazogastrične sonde za pacijente koji zbog bolesti nisu u stanju gutati

 • Davanje eksplicitne naredbi uzimanja tekućine na usta (npr osiguranje svježe i lako dostupne vode uz krevet ili drugih tekućina osim ako je tekućina ograničena, savjetovanje članova obitelji, prijatelja i članova osoblja da redovito ponude pacijentima)

Prijelazna skrb

Prijelazna skrb označava tranziciju s jedne vrste skrbi na drugu. U posljednjem desetljeću, značajna istraživanja su pokazala da je skrb o pacijentima tijekom prijelaza fragmentirana, često žurna i nedostaje komunikacije između praktičara, što sve rezultira lošim ishodima pacijenata. Tijekom prelazne skrbi dogodi se najveći broj pogrešaka, što stvara povećani rizik za morbiditet i smrtnost, osobito za starije osobe koje se ne mogu uvijek zalagati za sebe. Praktičari koji pružaju skrb starijim osobama moraju obratiti posebnu pozornost na mnoge prijelazne točke koje se javljaju kada starija osoba dođe u zdravstveni sustav. Ove prakse uključuju sljedeće:

 • Svi relevantni zdravstveni kartoni se prenose

 • Pacijent i obitelj su u potpunosti informirani o tome što mogu očekivati u novoj zdravstvenoj ustanovi

 • Dolazi do toplog prijelaza - barem telefonski razgovor između organizacije koja otpušta I one koja prima bolesnika, a u idealnom slučaju, telefonski poziv između liječnika koji otpušta I prima bolesnika.

Više informacija

 • National Transitions of Care Coalition (NTOCC)

Planiranje otpusta i preseljenja

Rano, učinkovito planiranje otpusta ima mnoge prednosti:

 • Skraćivanje boravka u bolnici

 • Smanjuje vjerojatnost ponovnog prijema

 • Prepoznavanje jeftinijih alternativa za njegu

 • Poticanje postavljanja opreme (npr bolesničkih kreveta, O2) U bolesnikovoj kući

 • Pomaže povećati pacijentovo zadovoljstvo

 • Moguće spriječava smještanje u starački dom

Čim je pacijent primljen, svi članovi interdisciplinarnog tima počinju planiranje otpusta. Socijalni radnik ili koordinator za planiranje otpusta procjenjuju socijalne potrebe pacijenta u roku od 24 sata od prijema. Medicinske sestre pomažu liječnicima da odrede kada je otpust siguran i kakvo je okruženje najprimjerenije.

Otpust kući

Pacijenti koji se otpuštaju u njihov dom trebaju detaljnije upute o daljnoj skrbi , a članovima obitelji ili drugim njegovateljima možda je potrebna obuka za brigu. Ako pacijenti i članovi obitelji nisu naučeni kako uzimati lijekove, provoditi liječenje te pratiti oporavak, nepovoljni ishodi i remisije su češće. Zapisivanje termina kontrolnih i rasporeda lijekova može pomoći pacijentima i članovima obitelji. Pri otpustu, kopiju kratkog sažetka plana otpusta treba dati bolesnicima ili članovima obitelji, u slučaju da imaju pitanja o njezi prije nego što je liječnik primarne zdravstvene zaštite dobije službeni sažetak plana.

U drugu zdravstvenu ustanovu

Kada je pacijent otpušten u starački dom ili u drugu ustanovu, pisani sažetak treba poslati s pacijentom, a cjelovitu kopiju treba poslati elektroničkim putem primateljskoj ustanovi. U idealnom slučaju, liječnik koji piše otpusno pismo treba nazvati liječnika, medicinsku sestru ili liječničkog pomoćnika koji će se brinuti za pacijenta u novom objektu. Sažetak mora sadržavati potpune i točne informacije o sljedećem:

 • Pacijentov psihički i funkcionalni status

 • Vremena kada je pacijent zadnji puta primio lijekove

 • Listu lijekova koji se trenutno uzimaju i doziranje

 • Poznate alergije na lijekove

 • Oporuke o daljnjem liječenju, uključujući pitanje reanimacije

 • Obiteljske kontakte i status podrške

 • Daljnje kontrole i preglede

 • Sažetak skrbi koja se pruža u bolnici, uključujući kopije relevantnih nalaza i pretraga

 • Imena i telefonske brojeve medicinske sestre i liječnika, koji može pružiti dodatne informacije

Pisani primjerak pacijentove medicinske i socijalne anamneze treba biti uz pacijenta tijekom prijenosa ili se mogu poslati elektronskim putem primateljskoj ustanovi kako bi se osiguralo da nema praznina u informacijama.

Učinkovita komunikacija između članova osoblja ustanova osigurava kontinuitet skrbi. Na primjer, pacijentova medicinska sestra može nazvati ustanovu koja prima pacijenta kako bi ukratko prošli kroz informacije neposredno prije prijenosa pacijenta, kao i medicinsku sestru koja će biti odgovorna za pacijenta nakon otpusta.