Prevencija bolesti kod starijih osoba

Autor: Magda Lenartowicz, MD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Vanda Eđed Šimić, dr. med.,
Matea Drlje, dr. med.

Primarna i sekundarna prevencija

Primarna prevencija ima za cilj zaustaviti bolest prije nego što počne, često smanjenjem ili uklanjanjem čimbenika rizika. Primarna prevencija može uključivati imunoprofilaksu (cijepljenje), kemoprofilaksu i promjenu načina života.

U sekundarnoj prevenciji cilj je otkriti i liječiti bolest u ranoj fazi, prije nego što simptomi ili funkcionalnih gubici nastaju, time se smanjuju morbiditet i mortalitet.

Kemoprevencija i imunizacija za starije pacijente

Bolest koja se prevenira

Mjera

Učestalost

Komentari *

* USPSTF preporuke bazirane na snazi dokaza i neto dobiti (koristi minus štete):

 • A = Čvrsti dokazi u prilog

 • B = Dobar dokaz u prilog

 • C = Razlik koristi i štete preblizu da bi opravdali preporuku

 • D = Dokazi protiv

 • I= Nedovoljno dokaza koji bi preporučili za ili protiv

Za osobe s visokim rizikom od gripe A (kod institucionalnih epidemija), oseltamivir ili zanamivir se mogu započeti u vrijeme cijepljenja i nastaviti tijekom 2 tjedna.

Difterija (D) cjepiva sadrže toksoide pripremljene od Corynebacterium diphtheriae. Tetanus (T) cjepiva sadrže toksoide pripremljene od Clostridium tetani. Obično se prednost daje acelularnom (a) cjepivu protiv pertusisa, koje sadrži polupročišćene ili pročišćene sastavnice Bordetelle pertussis.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) USPTF=Preventive Services Task Force.

Aterosklerotične kardiovaskularne bolesti (koronarna arterijska bolest, moždani udar)

Kolorektalni karcinom

Aspirin kemoprevencija

svakodnevno

Za odrasle osobe od 60 do 69 godina sa ≥10% 10-godišnjeg rizika za KVB, odluka zasnovana na individualiziranoj procjeni rizika / koristi: C preporuka UPSTF-a

Za bolesnike ≥ 70: Nedovoljni dokazi za ili protiv uporabe aspirina za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti ili kolorektalnog karcinoma: I preporuka UPSTF-a

Optimalna doza nepoznata (ali 75 mg jednom / dan može biti jednako učinkovita kao veće doze i može imati manji rizik od GI krvarenja)

Gripa

Cijepljenje protiv gripe

Godišnje

Za svakoga: Preporuka CDC

Pneumokokne infekcije

Pneumokokno cjepivo

Dvaput

Minimalna dob je 6 tjedana za 13-valentno pneumokokno konjugirano cjepivo (PCV13) i 2 god za 23-valentno pneumokokno polisaharidno cjepivo (PPSV23).

Tetanus

Cijepljenje protiv tetanusa

Svakih 10 godina

Za svakoga 65: Preporuka CDC je docijepljivanje svakih 10 god, ili, ako se ljudi nikada nisu cijepljeni, dati primarnu seriju 3 cjepiva.

Pacijenti koji nikada nisu primili Tdap treba primiti 1 dozu tog pripravka

Zoster

Cijepljenje protiv zostera

Jednom ili dvaput u dobi od 60 g.

Za svakoga ≥ 60g: Preporuka CDC za cijepljenje jednom ili dvaput (ovisno o preparatu) , bez obzira na preboljeli zoster ili vodene kozice

Promjene u načinu života koje pomažu u sprječavanju najčešćih kroničnih bolesti

Mjera

Primjeri bolesti

* 1 piće = oko 350 mL -limenku piva,1.5 čašu vina, 45 ml destilirane žestice.

Prestanak pušenja

Aterosklerotske kardiovaskularne bolesti (koronarna arterijska bolest, moždani udar), rak, KOPB, dijabetes melitus tip 2, hipertenzija, osteoporoza

Postizanje i održavanje od poželjne tjelesne težine

Aterosklerotske kardiovaskularne bolesti (koronarna arterijska bolest, moždani udar), dijabetes melitus tip 2, hipertenzija, osteoartritis

Smanjenje prehrane zasićene masnoćama i izbjegavanje trans masti

Aterosklerotske kardiovaskularne bolesti (koronarna arterijska bolest, moždani udar), rak, dijabetes melitus tip 2, hipertenzija

Povećan unos voća, povrća i vlakana

Aterosklerotske kardiovaskularne bolesti (koronarne arterijske bolesti, moždani udar), rak (eventualno), hipertenziju

Povećana aerobna tjelovježba

Aterosklerotske kardiovaskularne bolesti (koronarna arterijska bolest, moždani udar), rak

Smanjenje prehrambenih Na

Aterosklerotske kardiovaskularne bolesti (koronarna arterijska bolest, moždani udar), hipertenzija

Smanjeni unos soli ili suhomesnatih proizvoda

Rak

Smanjeno zračenje i izlaganje suncu

Rak

Jačanje mišića i istezanje

Osteoartritis

Umjerena tjelesna aktivnost

Osteoartritis

Adekvatan unos Ca i vitamina D i izlaganje suncu

OSTEOPOROZA

Redovna tjelovježba s opterećenjem težine vlastitog tijela

OSTEOPOROZA

Ograničen unos kofeina

OSTEOPOROZA

Ograničena konzumacija alkohola (do 1 piće / dan) *

Ciroza jetre, osteoporoza

Probir

Probir može biti primarna ili sekundarna preventivna mjera. Probir se može koristiti za otkrivanje faktora rizika na koje se može utjecati, kako bi spriječili bolest ili za otkrivanje bolesti kod asimptomatskih osoba, koji se onda mogu liječiti ranije.

Više organizacija objavljuje smjernice za probir, koje se ponekad razlikuju. Bez obzira na to što smjernice preporučuju, potrebno je uzeti u obzir i osobine i preferencije pacijenta. Za probir karcinoma, (vidi tablicu X) vidi tablicu, i za neke druge poremećaje ( vidi tablicu X), vidi tablicu.

Odabrane preporuke probira za starije pacijente

Bolesti koje se mogu detektirati

Test

Učestalost

Komentari *

* USPSTF preporuke bazirane na snazi dokaza i neto dobiti (koristi minus štete):

 • A = Čvrsti dokazi u prilog

 • B = Dobar dokaz u prilog

 • C = Razlika koristi i štete preblizu da bi opravdali preporuku

 • D = Dokazi protiv

 • I= Nedovoljno dokaza koji bi preporučili za ili protiv

USPSTF preporučuje probir samo u praksi sa sustavima kako bi osigurali točnu dijagnozu, učinkovito liječenje i praćenje.

Čimbenici rizika (American Diabetes Association): tjelesna neaktivnost, visokorizična rasna / etnička pripadnost, prva osoba s dijabetesom, HDL-C <35 mg / dL i / ili TG> 250 mg / dL, A1C ≥ 5,7% IGT ili IFG, povijest kardiovaskularnih bolesti, hipertenzije, stanja povezanih s rezistencijom na inzulin kao što su teška pretilost, akantoza nigrikans, sindrom policističnih jajnika

§BMI 25 = prekomjerna tjelesna masa ; BMI 30 = pretilost.

AAOS = American Academy of Orthopedic Suergeons ( Američka akademija ortopedskih kirurga); AGS = American Geriatrics Society ( Američko gerijatrijsko društvo), ; AUDIT-C = abbreviated AUDIT Consumption Test ( test za identifikaciju poremećaja uzrokavih alkoholizmom); AUDIT Consumption test; BGS = British Geriatrics Society ( Britansko gerijatrijsko društvo); BMI= body mass index( indeks tjelesne mase) ; NA = not applicable (nije primjenjivo); PHQ-2 = Patient Health Questionnare-2 ( upitnik za zdravlje) ; USPSTF = U.S. Preventive Services Task Force Preventive Services Task Force.

Aneurizma abdominalne aorte

Abdominalna ultrasonografija

Jednom u dobi između 65-75 g

Za muškarce koji su ikada pušili: B preporuka USPSTF

Za muškarce koji nikada nisu pušili: C preporuka

Za žene koje su ikada pušile: I preporuka

Za žene koje nikada nisu pušile: D preporuka

Zlostavljanje ili zanemarivanje

Raspitajte se o zlostavljanju (npr: "Ima li kakvih problema s obitelji ili članovima kućanstva o kojima bi mi željeli reći?")

Barem jednom

Za sve starije bolesnike: preporuku I po USPSTF

Zlouporaba alkohola

Upitnik probira za alkoholizam (npr AUDIT, AUDIT-C)

Godišnje

Za sve odrasle osobe, uključujući i one ≥ 65 g: Preporuka B by USPSTF

Za pacijente koji su ≥ 65 g godina i imaju pozitivan test probira: B preporuka USPSTF za kratka bihevioralna savjetovanja i postupke

Za pacijente koji ispunjavaju kriterije za alkoholizam: Apstinencija se preporučuje

Aterosklerotske kardiovaskularne bolesti (koronarna arterijska bolest, moždani udar)(1)

Framinghamovi kriteriji, Reynoldsova ocjena rizika (samo do 80. godine), multietnička studija o aterosklerozi (MESA) - do 85. godine

svake godine

Osobe s više općih čimbenika rizika češće

Ovi alati probira obično uključuju mjerenje razine lipida u serumu (npr. Ukupni kolesterol, LDL, HDL, ponekad trigliceridi)

Starije žene: probir na isti način kao i stariji muškarci

Kognitivne smetnje (npr, demencija, delirij)

Testovi probira za kognitivne smetnje (primjerice, Mini-COG)

NA

Preporuka I po USPSTF

Depresija (veliki depresivni poremećaj)

Upitnik probira za depresiju (npr PHQ-2)

Godišnje

Za sve odrasle osobe, uključujući i one 65 g Preporuka B prema USPSTF

Šećerna bolest tipa 2

Razina glukoze u plazmi natašte

Godišnje

Do 70. godine za odrasle osobe s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilosti: preporuka B USPSTF-a

Za odrasle osobe od 45 godina koje su prekomjerne težine, pretile ili imaju druge čimbenike rizika: ADA preporučuje probir svake 1-3 godine (2)

Rizik od pada

Upitnik o padovima u prethodnoj godini te o teškoćama s hodanjem ili ravnotežom, get-up-and-Go test

Godišnje

Preporuka AGS i BGS

Za pacijente ≥ 65g koji žive u zajednici, koji imaju povećan rizik od padova: B preporuka USPSTF za vježbe i nadomjesna terapija vitaminom D

Glaukom

Mjerenje očnog tlaka

Godišnje

Preporuka I po USPSTF

Deficit sluha

Noćni test sluha

Godišnje

Za sve ≥ 65g: I preporuku USPSTF

HIV

HIV testiranje u seruma, krvi ili oralne tekućine

Barem jednom

Za sve 15-65 g, a za pacijente> 65 g s faktorima rizika HIV-a: preporuka USPSTF

Hipertenzija

Mjerenje krvnog tlaka

Najmanje svake 2 god za osobe s RR <120/80 mm Hg

Godišnje za osobe s višim RR i / ili faktorima rizika (npr. Prekomjerna tjelesna težina ili pretilost, sjedilački način života, snažna obiteljska anamneza, Afroamerikanaci)

Za svakoga ≥ 18 g: preporuka USPSTF-a

Pretilost ili pothranjenost

Mjere se visina i tjelesna masa

BMI (kg / m2) izračun§

Najmanje jednom godišnje

Za sve odrasle: preporuka B od strane USPSTF

Osteoporoza

Apsorpciometrija s pomoću x-zraka dviju različitih energija

U većine svake 2 god

Za sve žene >= 65 g: preporuka B od strane USPSTF

Disfunkcija štitnjače (hipotireoza ili hipertireoza)

Razina tireotropnog hormona

NA

Preporuka I po USPSTF

Pušenje

Upitnik o uporabi duhana

Barem jednom

Preporuka A od USPSTF

Za sve pacijente koji prijavljuju pušenje: Savjetovanje o prestanku i odgovarajuća terapija lijekovima

Smetnje vida

Snellenovov test vidne oštrine

Godišnje

Za sve ≥ 65 g: I preporuka USPSTF-a

Preporuke probira za karcinom kod starijih bolesnika

Rak koji se otkriva

Test

Učestalost

komentari,

* Potrebno je pažljivo razmotriti probir za rak i razmotriti individualne rizike u odnosu na koristi, osobito u bolesnika s očekivanim životnim vijekom od ≤ 10 godina.

* USPSTF preporuke bazirane na snazi dokaza i neto dobiti (koristi minus štete):

 • A = Čvrsti dokazi u prilog

 • B = Dobar dokaz u prilog

 • C = Razlika koristi i štete preblizu da bi opravdala preporuku

 • D = Dokazi protiv

 • I = Nedovoljno dokaza koji bi preporučili za ili protiv

Medicare pokrivenost, ako je predviđeno, na popisu. Pacijenti ce možda morati platiti participaciju i odbitak, ovisno o testu.

ACS = American Cancer Society; AGS = American Geriatrics Society; DRE = (digito-rektalni pregled); FOBT = fecal occult blood test ( test na fekalno okultno krvarenje)i; PSA = prostata-specifični antigen; USPSTF = U.S, Preventive Services Task Force Preventive Services Task Force.

Rak dojke

Mamografija

Svake 2 god

Za žene 50-74: B preporuka USPSTF-a

Za žene 75: I preporuka od USPSTF; Prijedlog po AGS nastaviti probir, osim ako je očekivana životna dob je < 10 god

Rak vrata maternice ili rak maternice

Papanicolaou (PAPA test) (dokazi za novije metode su nedovoljni)

Najmanje svake 3 god

Za žene > 65: D preporuka USPSTF protiv probira, ako su rezultati adekvatnog nedavnog pregleda bili normalni i žene nisu pod visokim rizikom

Za žene koje su imale totalnu histerektomiju i nemaju iz anamneze poznate prekancerozne lezije visokog stupnja ili rak: D preporuka USPSTF protiv iPAPA testa

Prijedlog ACOG-a za zaustavljanje probira kod žena> 65 ako su bila 3 negativna Papa testa u nizu ili 2 uzastopce negativna HPV rezultata uz to, u posljednjih 10 godina, s najnovijim testom provedenim u posljednjih 5 godina

Rak debelog crijeva

Test probira (test na okultno krvarenje, fleksibilna sigmoidoskopija, kolonoskopija)

Za svakoga 50-75 g: preporuka USPSTF

Za pacijente 76-85: C preporuka USPSTF-a (navodeći vrlo malu neto korist) protiv rutinskog probira (treba individualizirati, uzimajući u obzir pacijentovo cjelokupno zdravlje i povijest skrininga)

Za pacijente > 85 g: D preporuka USPSTF protiv probira

FOBT

FIT

DNA

FOBT: Godišnje

FIT i DNA: Svake 3 godine

fleksibilna sigmoidoskopija

Svakih 5 god

Ponekad se koristi uz test na okultno krvarenje

Kolonoskopija

Svakih 10 god

Svake 2 godine za visoko rizične bolesnike

Rak pluća

CT niske doze

Svake godine

Za bolesnike u dobi od 55 do 80 godina koji imaju povijest pušenja ≥ 30 godina i trenutno puše ili su prestali pušiti samo u posljednjih 15 godina;

Rak prostate

mjerenje PSA

DRE

individualizirani

D preporuka USPSTF protiv probira

Literatura