Ospice, parotitis i rubeola

Autor: Margot L. Savoy, MD, MPH
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Ljiljana Lukić, dr. med.

Cjeivo protiv Ospica, zaušnjaka, i rubeole (MMR) učinkovito štiti od sve 3 infekcije. Osobe koje dobiju MMR cjepivo prema američkom rasporedu cijepljenja smatraju se zaštićenim do kraja života.

Za više informacija, pogledajte MMR ACIP Vaccine Recommendations (Measles, Mumps and Rubella).

Pripravci

MMR cjepivo sadrži živo oslabljeni virus ospica i zaušnjaka pripremljen na kulturama stanica pilećih embrija. Ono također sadrži i živi oslabljeni virus rubeole, pripremljen na kulturi stanica humanih diploidnih plućnih fibroblasta.

MMR cjepivo i cjepivo protiv vodenih kozica su dostupni kao kombinirano cjepivo.

Indikacije

MMR cjepivo je u kalendaru rutinskih cjepiva u djetinjstvu. ( vidi: Preporuke cijepljenja za 0-6 godina god)

Svi odrasli koji su rođeni 1957. godine ili kasnije trebaju primiti jednu dozi, osim ako imaju jedno od sljedećeg:

 • Dokumentacija cijepljenja s jednom ili više doza MMR

 • Laboratorijski dokaz koji ukazuje imunitet na sve tri bolesti

 • Kontraindikacija za cjepivo

Dokumentirana dijagnoza neke od ove tri bolesti od strane liječnika ne smatra se prihvatljivim dokazom imuniteta za ospice, zaušnjake ili rubeolu.

Druga doza mmr cjepiva se preporučuje odraslima koja imaju veću vjerojantnost izloženosti, a to su:

 • Studenti fakulteta ili drugih obrazovnih ustanova nakon srednje škole.

 • Zdravstveni radnici rođeni 1957. ili kasnije, a koji nemaju dokaz o imunitetu stečenom za ove tri bolesti.

 • Međunarodni putnici

 • Pacijenti s HIV infekcijom i CD4 + T limfocita < 200/μL

Osobe rođene prije 1957. godine se smatraju prirodno imuniziranim. Međutim, i kod tih osoba, ukoliko rade u zdravstvenim ustanovama (bez obzira na to je li sudjeluju u skrbi bolesnika ili ne) treba razmotriti potrebu cijepljenja ukoliko nemaju dokaz o stečenom imunitetu. U tim situacijama se primjenjuje serija od dvije doze MMR cjepiva (jedna doza ako je potrebna pokrivenost samo rubeolom).

Ako su osobe starije ≥ 12 mjeseci ranije primile ≤ 2 doze MMR cjepiva, a tijela za javno zdravstvo su utvrdila da su izložena povećanom riziku od zaušnjaka tijekom izbijanja zaušnjaka, treba im dati jednu dozu MMR cjepiva.

Obzirom na pogubne posljedice rubeole za fetus tijekom trudnoće (npr. pobačaj, urođene mane), svim ženama reproduktivne dobi, bez obzira na godinu rođenja, treba provjeriti imunitet na rubeolu. Ako nema dokaza o imunitetu, žene koje nisu trudne treba cijepiti. Trudnice koje nemaju dokaze o imunitetu treba cijepiti kad trudnoća završi, a prije nego što su otpuštene.

Osobe koje su bile cijepljene s inaktiviranim (mrtvim) cjepivom ospica ili cjepivom ospica nepoznatog tipa tijekom 1963. - 1967. godine, treba ponovno cijepiti s 2 doze MMR cjepiva.

Osobe koje su bile cijepljene prije 1979. godine sa mrtvim cjepivom zaušnjaka ili cjepivom zaušnjaka nepoznatog tipa, a koji su pod visokim rizikom od izloženosti zaušnjacima, treba ponuditi ponovno cijepljenje sa 2 doze MMR cjepiva.

Komplikacije i upozorenja

Kontraindikacije uključuju:

 • Teške alergijske reakcije (npr. anafilaksija) nakon prethodne doze ili na komponente cjepiva, uključujući i neomicin.

 • Poznate teške primarne ili stečene imunodeficijencije (npr. leukemija, limfom, solidni tumor, tumora koji utječu na koštanu srž ili limfni sustav, AIDS-a, ozbiljne infekcije HIV-a, liječenje kemoterapijom ili dugoročno korištenje imunosupresiva)

 • Trudnoća (cijepljenje se odgađa do iza poroda ili prekida trudnoće)

 • Obiteljska anamneza prvih rođaka (roditelji ili braća i sestre) s prirođenom nasljednom imunodeficijencijom, osim ako je poznato da je primatelj cjepiva imunokompetentan,

HIV infekcija je kontraindikacija samo ako je prisutna visoka razina imunokompromitiranosti (CDC imunološke kategorije 3 s CD4 <15% ). ako imunokompromitiranost nije teška, rizici od divljih ospica nadmašuju rizik od dobivanja ospice iz živog cjepiva.

Žene koje su cijepljene treba izbjegavati trudnoću idućih 28 dana. Cjepni virus može zaraziti fetus u ranom stadiju trudnoće. Premda taj virus ne uzrokuje kongenitalnu rubeolu, rizik oštećenja fetusa se procjenjuje na 3%.

Mjere opreza s IIv uključuju:

 • Umjerena ili teška akutna bolest sa ili bez temperature (cijepljenje odgoditi do prolaska akutne bolesti)

 • Nedavno (u roku od 11 mj) liječenje krvnim pripravcima koji sadrže antitijela (specifični interval ovisi o proizvodu)

 • Povijest trombocitopenije ili purpure sa trombocitopenijom

Ako je osoba zaražena Mycobacterium tuberculosis, MMR i eventualno MMRV cjepivo može privremeno potisnuti odgovor na tuberkulinski test. Stoga, ako je potrebno, ovaj test se može napraviti prije ili u isto vrijeme kao i cijepljenje. Ako je osoba već cijepljena, testiranje je potrebno odgoviti 4 do 6 tjedana nakon cijepljenja.

Doza i administracija

Doza je 0.5 mL, supkutano. MMR cjepivo se rutinski daje djeci u 2 doze: 1. u dobi od 12 do 15 mj, 2. u dobi od 4 do 6 god.

Nuspojave

Nakon cijepljena se može pojaviti blaga ili inaparentna infekcija, ali osobe nisu zarazne. Simptomi uključuju temperaturu >38°C, a ponekad i osip. CNS reakcije su vrlo rijetke. Cjepivo ne uzrokuje autizam.

Povremeno, rubeole komponenta uzrokuje bolno oticanje zglobova u odraslih, najčešće u žena.