Bubrežna insuficijencija u trudnoći

Autor: Lara A. Friel, MD, PhD
Urednik sekcije: prim. Boris Ujević, dr. med.
Prijevod: Marko Dragić, dr. med.

Trudnoća često ne dovodi do pogoršanja bubrežnih bolesti; čini se da do egzacerbacije nezaraznih bubrežnih bolesti dolazi tek kad istodobno postoji nenadzirana hipertenzija. Međutim, obično je značajna bubrežna insuficijencija (serumski kreatinin >270 μmol/L ili BUN >30 mg/dl [>10,5 mmol ureja/L]) prije trudnoće ta, koja priječi ženi da iznese trudnoću do termina.

Bubrežna insuficijencija majke može uzrokovati

  • Zastoj fetalnog rasta

  • Mrtvorođenost

Nakon transplantacije bubrega moguće je iznjeti nekompliciranu trudnoću do termina ukoliko su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

  • Transplantirani bubreg koje je na mjestu > 2 god

  • Normalan rad bubrega

  • Nema epizode odbacivanja

  • Normalan krvni tlak

Kod liječenja je potrebna uska suradnja s nefrologom. Krvni tlak i tjelesna težina se mjere svaka 2 tj.; razine BUN i kreatinina uz klirens kreatinina se mjere često, u razmacima koje nalaže ozbiljnost i napredovanje bolesti. Furosemid se primjenjuje samo za nadzor krvnog tlaka ili kod izrazitih edema; nekim su bolesnicama za nadzor nad krvnim tlakom potrebni drugi lijekovi. Žene mogu biti hospitalizirane nakon 28 tj. kako bi mirovale u krevetu, nadzirale krvni tlak i fetus. Ako rezultati ostaju uredni i nezabrinjavajući, trudnoća se nastavlja.

Porod prije termina je obično potreban zbog otkrivanja preeklampsije, zastoja u rastu fetusa ili uteroplacentarne insuficijencije. Ponekad pri donošenju odluke o tome kada dovršiti trudnoću pomaže amniocenteza kojom se provjerava zrelost fetalnih pluća; omjer lecitin/sfingomijelin> 2:1 ili prisutnost fosfatidilglicerola označava zrelost. Carski rez je vrlo čest, premda vaginalni porod može biti moguć ako je cerviks zreo a nema očitih prepreka vaginalnom porodu.

Završni stadij bolesti bubrega

Napredak u liječenju dijalizom produžio je životni vijek bolesnika sa završnim stadijem bolesti bubrega. Stopa preživljavanja za fetus u trudnica koje su na hemodijalizi je poboljšana od 23% (u oko 1980) do gotovo 90% trenutno. Razlog ovome poboljšanju je u značajnom porastu hemodijalize učinjene u trudnoći sada se radi i do 6 puta tjedno. Dijaliza se može prilagoditi na temelju laboratorijskih nalaza, ultrazvuka i kliničkih nalaza (npr teška hipertenzija, mučnina ili povraćanje, edem, polihidramnij, izražen dobitak na težini).

Iako su se ishodi trudnoća značajno poboljšali, stopa komplikacija za bolesnice sa bolesti bubrega u završnoj fazi je i dalje visoka.

Ključne točke

  • Žene koje imaju značajnu bubrežnu insuficijenciju prije trudnoće obično ne mogu iznijeti trudnoću do termina.

  • Kod trudnica sa bubrežnom insuficijencijom potrebne su kontrole krvnog tlaka i tjelesne težine svaka dva tjedna. Ovisno o stanju bolesti potrebne su češće kontrole kreatinina, klirensa kreatinina i BUN.

  • Kod liječenja bubrežnog zatajenja u trudnica potrebne su kontrole nefrologa. Porođaj je često potrebno dovršiti prije termina.

  • Napredak u liječenju dijalizom je produžio životni vijek bolesnika, poboljšao ishode trudnoća i povećao plodnost pacijentica. Međutim stope komplikacija su vrlo visoke.