Striktura uretre

Autor: Patrick J. Shenot, MD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Karmela Altabas, dr. med.
Prijevod: Matea Pirša, dr. med.

Striktura uretre je ožilak koji opstruira prednji lumen mokraćne cijevi.

Strikture uretre mogu biti

Stečenu strikturu uretre može uzrokovati svako oštećenje epitela uretre ili spongioznog tijela.

Najčešći uzroci uključuju

  • Trauma

  • Spolno prenosive bolesti kao što je gonoreja

  • Nepoznati uzroci (idiopatska striktura)

Trauma je najčešći uzrok, može biti rezultat tupe ozljede ili, povremeno, jatrogene ozljede (npr nakon traumatske endoskopije ili kateterizacije).

Manje česti uzroci uključuju

Simptomi i znakovi

Simptomi se ne moraju pojaviti do značajnog suženja lumena uretre. Strikture mogu uzrokovati dvostruki mlaz urina, opstruktivne simptome mokrenja (npr slab mlaz pri mokrenju, oklijevanje, nepotpuno izmokravanje) ili rekurentne IMS (uključujući i prostatitis).

Divertikul uretre može nastati praćen formacijom apscesa i rijetko razvojem fistule s ekstravazacijom urina u skrotum i međicu.

Dijagnoza

  • Retrogradna uretrografija ili cistoskopija

Na strikturu uretre obično se posumnja kod otežane kateterizacije. Također, na strikturu treba posumnjati kod mlađih muškaraca s rizičnim faktorima sa opstruktivnim tegobama mokrenja ili rekuretntnim IMS.

Dijagnoza strikture uretre potvrđuje se retrogradnom urografijom i uretrocistoskopijom.

Liječenje

  • Dilatacija ili unutarnja uretrotomija.

  • Samokateterizacija

  • Otvorena uretroplastika

Tretman ovisi o vrsti strikture. Često se koristi dilatacijia ili endoskopija (unutarnja uretrotomija). Međutim, kod nekih vrsta strikture (npr komplicirane strikture, kao što su dugačke, rekurentne ili na liječenje refraktorne strikture), trenba izbjegavati dilataciju i endoskopiju te preporučiti samokateterizaciju.

Otvorena uretroplastika indicirana je kod lokaliziranih striktura i ponavljajućih simptoma.

Literatura

  • Wessells H, Angemermeier KW, Elliott S, et al: Muška uretralna striktura: smjernica američke urološke udruge. J UrolJ Urol 185(3):910-914, 2011.