Ataksija-teleangiektazija

Autor: James Fernandez, MD, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Felina Anić, dr. med.,
Filip Mirić, dr. med.

Ataksija–teleangiektazija posljedica je defekta T–stanica, a uzrokuje progresivnu cerebelarnu ataksiju, teleangiektazije konjunktiva i kože te ponavljajuće infekcije sinusa i pluća.

(Vidi također Pregled poremećaja imunodeficjiencija i Pristup pacijentu s poremećajem imunodeficijencije.)

Ataksija-teleangiektazija je autosomno-recesivni poremećaj primarne imunodeficijencije koji uključuje kombinirani humoralni i stanični nedostatak. Procijenjena incidencija je 1 u 20.000 do 100.000 rođenih. Uzrokovana je mutacijama gena koji kodiraju ataksija– teleangiektazija–mutirajući (ATM) protein. ATM protein značajan je za prijenos mitogenog signala, mejotske rekombinacije i za kontrolu staničnog ciklusa.

Bolesnici obično nemaju IgA i IgE, te imaju progresivni defekt T–stanica.

Simptomi i znakovi

Pojava neuroloških simptoma i znakova imunodeficijencije varira.

Ataksija je često prvi simptom i obično se razvija kada djeca počinju hodati. Napredovanje neuroloških simptoma vodi k teškoj invalidnosti. Govor postaje nejasan, javljaju se koreoatetotični pokreti i nistagmus, a mišićna slabost obično napreduje do mišićne atrofije.

Teleangiektazije se ne moraju pojaviti do 4. ili 6. godine; najvidljivije su na bulbarnoj konjunktivi, ušima, antekubitalnim i poplitealnim jamama te na vratu.

Ponavljajuće infekcije sinusa i pluća izazivaju recidivirajuće pneumonije, bronhiektazije i kroničnu restriktivnu bolest pluća.

Mogu se pojaviti i endokrine bolesti uključujući disgenezu gonada, atrofiju testisa i šećernu bolest.

Velika je učestalost maligniteta (posebice leukemija, limfoma, tumora mozga i karcinoma želuca). Rak se obično javlja nakon 10. godine života i po stopi od oko 1%/ god., ali prisutan je cjeloživotni rizik i može se pojaviti u bilo kojoj dobi.

Dijagnoza

  • IgA i serumska razina alfa-1 fetoproteina

  • Genetičko testiranje

Sljedeći klinički rezultati ukazuju na dijagnozu ataksija-teleangiektazija:

  • Cerebelarna ataksija (osobito kada su prisutne teleangiektazije)

  • Niska razina IgA (prisutna u 80% pacijenata s ovim poremećajem)

  • Visoka razina serumskog alfa-1-fetoproteina

Povećana učestalost kromosomskih lomova zbog defektnog popravka DNA.

Dijagnoza ataksija-teleangiektazija potvrđuje se identifikacijom mutacija na oba alela gena za ATM protein. Budući da nositelji ataksija-teleangiektazije obično ostanu asimptomatski, testiranje srodnika može pomoći u predviđanju njihove šanse da dobiju bolesno dijete.

Testiranje za endokrinološke poremećaje i karcinome vrši se na osnovu kliničke slike.

Liječenje

  • Suportivna njega uz profilaktičku primjenu antibiotika ili nadomjesnog liječenja imunoglobulinima.

Liječenje s profilaktičkim antibioticima i IV imunoglobulinima može pomoći pacijentima s ataxia-teleangiektazija sindromom.

U jednom malom istraživanju liječenje amantadinom dovelo je do minimalnog poboljšanja u motornim funkcijama, ali nema učinkovitog liječenja za progresivno neurološko pogoršanje koje dovodi do smrtnog ishoda, obično do 30. godine.

Kemoterapija je često indicirana za liječenje povezanih karcinoma.