Pneumonija uzrokovana s Pneumocystis jirovecii

Autor: Sanjay Sethi, MD
Urednik sekcije: Željko Ivančević, dr. med.
Prijevod: Željko Ivančević, dr. med.

Pneumocystis jirovecii je čest uzrok pneumonije kod imunodeficijentnih bolesnika, osobito u zaraženih HIV-om i u onih koji primaju sistemske kortikosteroide. Simptomi su vrućica, dispneja i suhi kašalj. Dijagnoza zahtjeva dokazivanje uzročnika u uzorku sputuma dobivenog induciranjem kašlja ili bronhoskopski. Liječi se antibioticima, obično trimetoprim/sulfametoksazolom ili dapson/trimetoprimom, klindamicin/primakvinom, atovakvonom ili pentamidinom. Bolesnici čiji je Pao2< 9,3 kPa (70 mm Hg) dobivaju sistemske kortikosteroide. Prognoza je uglavnom dobra ukoliko se pravovremeno započne s terapijom.

(Vidi također Pregled pneumonija i Pneumonija kod imunokompromitiranih bolesnika.)

P. jirovecii je sveprisutni mikroorganizam koji se prenosi zrakom kao aerosol i kod imunokompetentnih osoba ne izaziva bolest. Međutim, neki su pacijenti u riziku od razvoja pneumonije koju uzrokuje P. jirovecii:

 • bolesnici inficirani HIV-om u kojih je broj CD4+ T limfocita < 200/μL

 • primatelji transplantiranog organa

 • bolesnici s malignim hemopatijama

 • bolesnici koji primaju kortikosteroide

Većina bolesnika ima vrućicu, dispneju, te suh, neproduktivan kašalj koji se razvija subakutno i traje tjednima (infekcija HIV-om) ili nastaje akutno i traje nekoliko dana (drugi uzroci koji suprimiraju stanični imunitet). Dispneja je česta.

Dijagnoza

 • RTG pluća

 • pulsna oksimetrija

 • patohistološka potvrda

Bolesnicima treba uraditi RTG pluća i izmjeriti oksigenaciju pulsnim oksimetrom.

RTG snimak pluća pokazuje karakteristične difuzne, bilateralne perihilarne infiltrate, ali 20 do 30% bolesnika ima uredan radiološki nalaz pluća.

Hipoksemija može biti izražena čak i kad na rendgenskoj snimci pluća nema infiltrata; ovaj nalaz može biti važan za postavljanje dijagnoze. Kad je nalaz pulsne oksimetrije abnormalan, često se radi plinska analiza aterijske krvi (ABS = acido-bazni status) kako bi se utvrdila težina hipoksemije (uključujući povećanje alveolarno-arterijskog gradijenta kisika).

Ako se učine, testovi plućne funkcije pokazuju snižen difuzijski kapacitet (iako se DLco kao dijagnostički test rijetko radi).

Patohistološki nalaz s dokazanim uzročnikom (mikroorganizmom) potvrđuje dijagnozu. Patohistološki preparati se boje metenamin srebrom, po Giemsa, Wright–Giemsa, modificiranim Grocott, Weigert–Gramu ili se koriste monoklonska antitijela. Dijagnoza zahtjeva patohistološki prikaz trofozoita ili cista u uzorku induciranog sputuma, bronholavata ili materijala uzetog transbronhalnom biopsijom. Senzitivnost se kreće od 30 do 80% za inducirani sputum a > 95% za bronhoalveolarni lavat.

Prognoza

Ukupni mortalitet od pneumonije koju uzrokuje P. jirovecii za hospitalizirane bolesnike iznosi 15 do 20%. Faktori rizika za fatalni ishod su: anamnestički podatak o ranije preboljenoj pneumoniji koju uzrokuje P. jirovecii, starija životna dob, te < 50/μL CD4+ T–limfocita u bolesnika pozitivnih na HIV.

Liječenje

Liječi se trimetoprimsulfametoksazolom (TMX–SMX) 4 do 5 mg/kg IV ili PO 3×/dan, 14 do 21 dan. Liječenje treba započeti odmah, prije nego što se dijagnoza potvrdi jer ciste P. jirovecii u plućima perzistiraju tjednima. Nuspojave terapije, česte u oboljelih od AIDS–a, su osip po koži, neutropenija, hepatitis i vrućica.

Alternativni terapijski protokoli, koji se također daju 21 dan, jesu:

 • pentamidin 4 mg/kg IV 1×/dan

 • atovakvon 750 mg per os 2×/dan

 • trimetoprim 5 mg/kg per os 4×/dan plus dapson 100 mg per os 1×/dan

 • klindamicin 300 do 900 mg IV svakih 6 do 8 sati plus primakin baza 15 do 30 mg/dan per os

Glavno ograničenje za primjenu pentamidina je visoka učestalost toksičnih nuspojava, kao što su akutna renalna insuficijenija, hipotenzija i hipoglikemija.

Dodatna terapija kortikosteroidima je indicirana za bolesnike s Pao2< 9,3 kPa. Preporučuje se prednizon 40 mg per os 2×/dan (ili njegov ekvivalent) prvih 5 dana, zatim 40 mg per os 1×/dan idućih 5 dana (ili 20 mg 2×/dan), a onda 20 mg per os 1×/dan do kraja terapije.

Prevencija

Pacijenti zaraženi HIV-om koji su imali pneumoniju uzrokovanu s P. jirovecii ili oni koji imaju < 200/μL CD4 + T limfocita trebali bi profilaktički primati TMP/SMX 80/400 mg jednom dnevno. Ako bolesnici ne podnose ovakav tretman, daje se 100 mg dapsona PO 1×/dan ili 300 mg aerosoliziranog pentamidina jednom mjesečno. Ovi profilaktički protokoli se primjenjuju i kod HIV negativnih bolesnika u kojih postoji rizik od P. jirovecii pneumonije.

Ključne poruke