Disfunkcija sinusnog čvora

Autor: L. Brent Mitchell, MD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić, dr. med. i prof. dr. sc.Marko Boban dr. med.
Prijevod: doc. dr. sc. Šime Manola dr. med.

Disfunkcija sinusnog čvora odnosi se na nekoliko stanja koja dovode do fiziološki neprikladne frekvencije atrija. Simptomi mogu biti minimalni ili se bolesnik može tužiti na slabost, palpitacije i sinkopu. Dijagnoza počiva na EKG zapisu. Simptomatskim bolesnicima može biti potreban elektrostimulator.

Pogledaj Pregled aritmija.)

Disfunkcija sinusnog čvora uključuje

 • Neprikladna sinusna bradikardija

 • Izmjenična bradikardija i atrijske tahiaritmije (bradikardija-tahikardija sindrom)

 • Sinus pauza ili arest

 • Sinoatrijski (SA) izlazni blok

Disfunkcija sinusnog čvora uglavnom pogađa osobe starije životne dobi, osobito one sa srčanom bolesti ili dijabetesom.

Sinus pauza je trenutni prestanak aktivnosti sinusnog čvora, vidljiva na EKG-u kao nestanak P vala na nekoliko sekundi ili minuta. Pauza obično uzrokuje aktiviranje “nižih” centara stimulacije (npr. atrijski ili junkcijski) koji srce stimuliraju vlastitim ritmom, i na taj način oni sačuvaju srčanu frekvenciju i funkciju, no duge pauze uzrokuju vrtoglavicu i sinkopu.

U izlaznom SA bloku, SA čvor depolarizira, ali kondukcija impulsa kroz atrijsko tkivo je narušena.

 • U SA bloku I stupnja impuls SA–čvora je samo usporen i EKG zapis je normalan.

 • U SA bloku II stupnja tipa 1 (SA Wenckebach) provođenje impulsa se usporava prije blokiranja što se na EKG zapisu vidi kao P–P–interval koji se postupno smanjuje dok se potpuno ne ispusti jedan P–val, što stvara pauzu i daje sliku grupiranih otkucaja, trajanje pauze je manje od 2 P–P ciklusa.

 • U SA bloku II stupnja tipa 2 dolazi do blokiranja provođenja impulsa bez prethodnog usporavanja, što stvara višestruke pauze (obično dvostruke) P–P–intervala i daje sliku grupiranih otkucaja.

 • U SA bloku 3. stupnja, kondukcija je blokirana; P valovi su odsutni, dajući izgled sinus aresta.

Etiologija

Najčešći uzrok disfunkcije sinusnog čvora je

 • Idiopatska fibroza SA čvora, koja može biti popraćena degeneracijom nižih elemenata provodnog sustava.

Ostali uzroci su lijekovi, prekomjerni tonus vagusa i mnoge ishemične, upalne i infiltrativne bolesti.

Simptomi i znakovi

Mnogi bolesnici s disfuncijom sinusnog čvora su asimptomatski, ali ovisno o srčanoj frekvenciji, svi simptomi bradikardije i tahikardije se mogu očitovati. symptoms of bradycardias and tachycardias

Dijagnoza

 • EKG

Spori, iregularni puls sugerira dijagnozu disfunkije sinusnog čvora, koja se potvrđuje EKG zapisom ili 24- satnim praćenjem EKG-a. Neki bolesnici se prezentiraju fibrilacijom atrija (AF) i disfunkcija sinusnog čvora se manifestira tek nakon konverzije u sinusni ritam.

Prognoza

Prognoza disfunkcije sinusnog čvora je raznovrsna, bez liječenja smrtnost je ~2% godišnje, primarno zbog osnovne strukturne bolesti srca. Svake godine ~5% bolesnika razviju AF s pratećim rizicima zatajivanja srca i moždanog udara.

Liječenje

 • Elektrostimulator

Terapija disfunkcije sinusnog čvora je implantacija elektrostimulatora. Rizik od AF se uvelike smanjuje kad se koristi fiziološki (atrijski ili atrijski i ventrikulski) elektrostimulator nego kada se koristi samo ventrikulski elektrostimulator. Dvokomorni elektrostimulatori koji minimiziraju ventrikulsku stimulaciju mogu dodatno reducirati rizik od AF. Antiaritmici mogu spriječiti paroksizmalne tahiaritmije nakon implantacije elektrostimulatora.

Moguće je primijeniti teofilin i hidralazin kako bi se povećala srčana frekvencija kod zdravih, mladih bolesnika koji imaju bradikardiju bez sinkope.