Multipla sistemska atrofija (MSA)

Autor: Phillip Low, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Marija Sedlić, dr. med.

Multipla sistemska atrofija je neumoljivo progresivna neurodegenerativna bolest koja uzrokuje disfunkciju piramida, malog mozga i AŽS–a. Uključuje tri poremećaja koji su se ranije razmatrali zasebno: olivopontocereberalna atrofija, strijatonigralna degeneracija i Shy-Dragerov sindrom. Simptomi uključuju hipotenziju, retenciju urina, opstipaciju, ataksiju, rigiditet i posturalnu nestabilnost. Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike. Liječenje je simptomatsko, a uključuje nadoknadu volumena, kompresijsku odjeću i vazokonstriktore.

(Vidi također Pregled autonomnog živčanog sustava.)

Multipla sistemska atrofija je dva puta češća kod muškaraca nego kod žena. Srednja dob pojave prvih simptoma je oko 53 godine, a bolesnici žive 9 do 10 godina od postavljanja dijagnoze.

Postoje 2 vrste multiple sistemske atrofije (MSA); podjela se temelji na početnim simptomima koji prevladavaju:

Oba tipa uključuju disfunkciju autonomnog živčanog sustava. Iako multipla sistemska atrofija počinje kao jedan tip, naposljetku se razvijaju simptomi drugog tipa. Nakon otprilike 5 godina, simptomi postaju slični bez obzira na to koji se poremećaj razvio prvi.

Etiologija

Etiologija multiple sistemske atrofije je nepoznata, a neuronska degeneracija se pojavljuje u nekoliko područja u mozgu; površina i opsežnost oštećenja određuje početne simptome. Karakterističan je nalaz citoplazmatskih inkluzijskih tjelešaca koja sadrže α–sinuklein unutar oligodendroglijalnih stanica.

Multipla sistemska atrofija je sinukleopatija (uslijed taloženja sinukleina); sinuklein se može akumulirati i u bolesnika s Parkinsonovom bolesti, izoliranim autonomnim zatajenjem ili demencijom Lewyevih tjelešaca. Sinuklein je protein neuronskih i glijalnih stanica koji se može akumulirati u netopljiva vlakana i formirati Lewyeva tjelešca.

Simptomi i znakovi

Početni simptomi multiple sistemske atrofije se razlikuju, a uključuju kombinaciju:

Simptomi Parkinsonove bolesti

Simptomi Parkinsonove bolesti prevladavaju u strijatonigralnoj degeneraciji. Uključuju rigiditet, bradikineziju, posturalnu nestabilnost i posturalni tremor. Često se javlja dizartrija uz piskutav, drhtavi glas.

Za razliku od Parkinsonove bolesti, tremor u mirovanju i diskinezije su rijetke, a simptomi reagiraju slabo i prolazno na terapiju levodopom.

Simptomi cerebelarne disfunkcije

Simptomi cerebelarne disfunkcije prevladavaju u olivopontocerebelarnoj atrofiji. Uključuju ataksiju, dizmetriju, disdijadohokinezu (otežano vršenje brzih naizmjeničnih pokreta), lošu koordinaciju i poremećaje pokreta očiju.

Simptomi autonomne disfunkcije

Tipični simptomi autonomne disfunkcije su ortostatska hipotenzija (značajan pad arterijskog tlaka u stojećem položaju, obično uz sinkopu), retencija urina, inkontinencija urina, opstipacija i erektilna disfunkcija.

Drugi autonomni simptomi, koji se mogu javiti ranije ili kasnije, su smanjeno znojenje, poteškoće prilikom disanja i gutanja, inkontinencija stolice, smanjeno suzenje i salivacija.

Poremećaji spavanja u REM fazi (npr. pričanje ili pokret tijelom tijekom REM faze sna), respiratorni stridor i apneja u snu. Bolesnici često nisu svjesni poremećaja u REM fazi sna.

Bolesnici mogu imati noćnu poliuriju; čimbenici koji tomu doprinose su cirkadijano smanjenje antidiuretskog hormona i tretmani koji se koriste za povećanje volumena krvi.

Dijagnoza

Dijagnoza počiva na kliničkoj slici koja predstavlja kombinaciju autonomnog oštećenja i parkinsonizma ili cerebelarnih simptoma. Slični simptomi javljaju se i kod Parkinsonove bolesti, demencije Lewyjevih tjelešaca, izoliranog autonomnog zatajenja, autonomnih neuropatija, progresivne supranuklearne paralize, multiplih moždanih udara ili kod parkinsonizma izazvanog lijekovima.

Nijedan dijagnostički test ne donosi definitivnu dijagnozu, ali neki (npr. MR, scintigrafija 123I metaidobenzilgvandinom [MIBG], autonomni testovi) mogu pomoći u potvrdi kliničke sumnje na multiplu sistemsku atrofiju - na primjer, ako:

 • MR pokazuje karakteristične promjene u srednjem mozgu, ponsu ili malom mozgu.

 • MIBG scintigram pokazuje urednu inervaciju srca.

 • Autonomni testovi ukazuju na generalizirano autonomno zatajenje.

Liječenje

 • Potporno liječenje

Ne postoji specifično liječenje multiple sistemske atrofije, ali se simptomi mogu ublažiti:

 • Ortostatska hipotenzija: liječenje uključuje primjenu ekspandera intravaskularnog volumena (sol i voda); ponekad se primjenjuje fludrokortizon PO 0,1 - 0,4 mg / dan. Upotreba kompresivne odjeće za donje dijelove tijela (npr. abdominalni steznik, kompresijske čarape) i stimulatora α–adrenergičkih receptora s 10 mg midodrina PO 3× / dan. Međutim, midodrin također povećava periferni vaskularni otpor i arterijski krvni tlak u ležećem položaju, što može predstavljati problem. Podizanjem uzglavlja kreveta za oko 10 cm smanjuje se noćna poliurija i hipertenzija u ležećem položaju što može smanjiti i jutarnju ortostatsku hipotenziju. Alternativno, može se koristiti droksidopa; djelovanje je slično midodrinu, ali je trajanje djelovanja duže.

 • Parkinsonizam: levodopa / karbidopa 25 / 100 mg PO prije spavanja može ublažiti rigiditet i ostale parkinsonske simptome, međutim ova je kombinacija često neučinkovita ili daje skromno olakšanje.

 • Urinarna inkontinencija: ako je uzrok hiperrefleksija detruzora, liječi se oksibutinin kloridom 5 mg PO 3×/dan ili tolterodinom 2 mg PO 2×/dan. Tamsulozin 0,4 do 0,8 mg jednom / dan može biti učinkovit za urinarnu urgenciju. Alternativno, može se koristiti beta-3 adrenergički agonist mirabegron 25 do 50 mg jednom / dan; za razliku od tamsulozina, mirabegron ne pogoršava ortostatsku hipotenziju.

 • Urinarna retencija: većina se bolesnika mora samokateterizirati.

 • Opstipacija: liječi se dijetom bogatom vlaknima i omekšivačima stolice; kod refraktornih slučajeva, klistir može biti neophodan.

 • Erektilna disfunkcija: liječi se lijekovima kao što su sildenafil 50 mg PO pp ili tadalafil 2,5 do 5 mg jednom / dan uz različite fizičke mjere.

Bolesnici zahtijevaju potpornu terapiju jer je poremećaj progresivan i fatalan.

Ključne točke

 • Multipla sistemska atrofija može uključivati simptome Parkinsonove bolesti, cerebelarne disfunkcije i autonomnog oštećenja različitih stupnjeva težine.

 • Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike, autonomnih testova i nalaza MR-a, ali potrebno je razmotriti i mogućnost Parkinsonove bolesti, demencije Lewyjevih tjelešaca, izoliranog autonomnog zatajenja, autonomnih neuropatija, progresivne supranuklearne paralize, multiplih moždanih udara i parkinsonizma izazvanog lijekovima zbog postojanja sličnih simptoma.

 • Koristite specifično liječenje za postojeće simptome.