Traumatska hemolitička anemija

Autor: Evan M. Braunstein, MD, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Marin Međugorac, dr. med.

Traumatska hemolitička anemija je posljedica intravaskularne hemolize zbog pretjeranog trenja ili vrtloženja u krvotoku.

(Vidi također Pregled hemolitičkih anemija.)

Mehaničkom traumom nastaju fragmentirani eritrociti (npr. u obliku trokuta i kaciga) pod nazivom shistocita; njihova pojava u razmazu periferne krvi ima dijagnostičku vrijednost. Mali shistociti uzrokuju nizak MCV i širok RDW kao odraz anizocitoze.

Kada fragmentacija eritrocita nastane mikrovaskularnom ozljedom govorimo o mikroangiopatskoj hemolitičkoj anemiji (MAHA). Uzroci fragmentacije mogu biti:

  • Diseminirana intravaskularna koagulopatija, poremećaj uzrokovan drugim bolestima kao što su je sepsa, tumor, komplikacije u trudnoći, ozljede ili operacije

  • Stenoza srčanih zalistaka ili mehanički srčani zalistci, disfunkcija umjetnih srčanih zalistaka (npr. perivalvularno "curenje")

  • Trombotička trombocitopenična purpura

  • Hemolitičko-uremijski sindrom ili srodni poremećaji kao što su HELLP sindrom (hemoliza, povišeni jetreni enzimi i niski broj trombocita), a bubrežna kriza sistemske skleroze

  • Zabilježeni su rijetki slučajevi kod kojih repetitivna trauma uzrokuje hemolizu eritrocita ("marš" hemoglobinurija), karate udarci ili bubnjanje rukama

Liječenje je usmjereno na osnovni proces. Anemija zbog manjka željeza je često superponirana na hemolitičku anemiju kao posljedica kronične hemosiderinurija i liječi se supstitucijom željeza.