Teania Solium (Svinjska trakavica) i cisticerkoza

Autor: Richard D. Pearson, MD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Vedran Stevanović, dr. med.

Infekcija s Taenia solium je crijevna infekcija odraslim trakavicama do koje dolazi nakon prehrane zaraženom svinjetinom. Cisticerkoza je infekcija larvama Taenije solium koje se razvijaju iz ingestiranih jajašaca izlučenih u ljudskom fecesu. Odrasle trakavice mogu izazvati blage probavne simptome ili izbacivanje pokretnog segmenta u stolici. Kod cisticerkoze simptoma obično nema, osim ukoliko larve nisu prodrle u CNS, što može uzrokovati konvulzije i razne druge neurološke znakove. Neurocisticerkoza se može prepoznati slikovnim pretragama mozga. Manje od polovice bolesnika s neurocysticercosis imaju odrasle T. solium u crijevima i na taj način jaja ili proglotide u svojoj stolici. Odrasle trakavice se mogu iskorijeniti prazikvantelom. Terapija simptomatske neurocisticerkoze je složena; uključuje liječenje kortikosteroidima, antikonvulzivima i, u nekim okolnostima, albendazolom ili prazikvantelom. Može biti potrebna operacija.

Prezentacija, dijagnoza i terapija crijevne infekcije odraslom jedinkom trakavice T. solium slična je onoj T. saginata (goveđe trakavice).

Međutim, ljudi mogu također djelovati kao intermedijarni domaćini za ličinke T. solium ako progutaju jajašca T. soliumiz ljudskih izlučevina (vidi sliku). Također se pretpostavlja da ako u crijevima postoji odrasla trakavica, gravidne proglotide mogu retrogradno dospjeti u želudac, gdje se mogu razviti onkosfere (nezreli oblici parazita) te migrirati u potkožno tkivo, mišić, visceralne organe i CNS.

Odrasle trakavice mogu boraviti u tankom crijevu godinama. One su do 2-7 m dužine i proizvode do 1000 proglotida; svaka sadrži oko 50.000 jaja.

Tenijaza i cisticerkoza pojavljuju se svugdje u svijetu. Cisticerkoza je prevalentni, a neurocisticerkoza glavni uzrok epilepsije u Latinskoj Americi, Africi, jugoistočnoj Aziji i istočnoj Europi. Cisticerkoza je rijetka u muslimanskim zemljama. Infekcija u SAD-u je najčešća među imigrantima, ali stanovnici Sjeverne Amerike koji nisu putovali u inozemstvo su bivali zaraženi ingestijom jajašaca od imigranata koji nose odrasle T. solium.

Rijetko, raširena Taenia spp osim T. solium može uzrokovati neurocisticerkozu.

Simptomi i znakovi

crijevna infekcija

Infekcija s odraslom jedinkom T. solium je asimptomatska ili se manifestiraju blage GI smetnje. Zaraženi čovjek može vidjeti proglotide u svojoj stolici.

Cisticerkoza

Žive cisticercke u mnogim organima ne izazivaju tkivnu reakciju ili je ona minimalna, no smrt cista u CNS–u može izazvati jaku tkivnu reakciju. Stoga se simptomi često razvijaju tek više godina nakon infekcije.

Infekcija u mozgu (neurocisticerkoza) može rezultirati ozbiljnim simptomima, zbog efekta mase i upale inducirane degeneracijom cisticerki i oslobađanjem antigena.

Ovisno o lokaciji i broju cisticerki, bolesnici se mogu prezentirati konvulzijama, znakovima povećanog intrakranijalnog tlaka, hidrocefalusom, žarišnim neurološkim znakovima, promijenjenim psihičkim stanjem ili aseptičnim meningitisom.

Cisticercke također mogu zahvatiti kralježničnu moždinu, mišiće, potkožna tkiva i oko.

Nakon infekcije larvama razvija se prilična sekundarna imunost.

Dijagnoza

 • Mikroskopski pregled stolice na jajašca i proglotide

 • CT i / ili MR mozga i serološka testiranja za pacijente sa simptomima CNS

(Vidi guidelines for diagnosis and treatment of neurocysticercosis Smjernice za dijagnostiku i terapiju neurocisticerkoze američkog društva za infektivne bolesti (IDSA) i američkog društva za tropsku medicinu i higijenu (ASTMH).

Crijevna infekcija odraslom jedinkom T. solium trakavice obično se može dijagnosticirati mikroskopskim pregledom uzoraka stolice i identifikacijom jajašaca i/ili proglotida. Međutim, jajašca se ne razlikuju od onih T. saginata i T. asiatica. T. soliumU bolesnika s cisticerkozom, jajašca se nalaze u 50% uzoraka stolice.

Dijagnoza cisticerkoze obično se postavlja nakon izvođenja CT ili MR, zbog obrade neuroloških simptoma. Prikazi mogu pokazati solidne čvorove, ciste, kalcificirane ciste, prstenaste promjene ili hidrocefalus. CDC-ov imunoblot test (koristi se uzorak seruma) je vrlo specifičan i osjetljiviji od drugih imunoenzimskih testova (osobito kadaje pristuno > 2 CNS lezije; osjetljivost je niža kada je samo jedan cista prisutna).

Liječenje

 • Za crijevne infekcije: prazikvantel ili niklozamid (izvan SAD)

 • Za neurocisticerkozu: Kortikosteroidi, antikonvulzivi, a ponekad albendazole ili prazikvantel i / ili operacije

Liječenje crijevne infekcije

Crijevna infekcija liječi se jednokratnom dozom prazikvantela od 5 do 10 mg/kg, kako bi se odstranile odrasle trakavice. Prazikvantel treba primjenjivati s oprezom u bolesnika koji također imaju neurocisticerkozu jer ubijajući ciste, prazikvantel može izazvati upalnu reakciju povezanu s konvulzivnim napadima ili drugim simptomima.

Druga je mogućnost liječenja jednokratna doza niklozamida od 2 g, koja se daje u obliku 4 tablete (svaka od 500 mg) koje se prožvaču i progutaju s malo vode (40 do 50 mg/kg djeci). Za djecu je doza od 50 mg / kg (maksimalno 2 g) odjednom.

Liječenje neurocisticerkoze

Liječenje neurocisticerkoze je komplicirano. Detaljne smjernice za kliničku praksu na temu dijagnoze i terapije neurocisticerkoze objavljene su od strane američkog društva za infektivne bolesti i američkog društva za tropsku medicinu i higijenu u 2018.

Početni ciljevi liječenja simptomatske neurocisticerkoze su

 • Smanjiti upalu povezanu s degenerirajućim cisticerkama dokumentiranim pomoću MRI

 • Sprječiti konvulzivne napadaje ako se manifestiraju ili ako je rizik visok

 • Ublažiti povećan intrakranijalni tlak ako je prisutan

Kortikosteroidi (prednizon 60 mg po jednom / dan ili deksametazon 6 mg po jednom / dan), koriste se za smanjenje upale i povišen intrakranijalni tlak.

Konvencionalni antikonvulzivi se daju pacijentima koji imaju napadaje. Ovi lijekovi mogu se koristiti profilaktički u bolesnika s visokim rizikom za napadaje, osobito onima koji imaju više degeneriranih lezije s pripadajućom upalom.

Neurokirurški zahvat može biti potreban za pacijente s povećanim intrakranijskog tlaka ili intraventrikularnim cisticerkama.

Terapija antihelminticima kod neurocisticerkoze je komplicirana, preporuča se konzultacija sa stručnjakom. Izbor liječenja ovisi o položaju, broju i veličini cisticerki, stadiju bolesti; i kliničkim manifestacijama.

Ne odgovaraju svi bolesnici na liječenje, niti se svi bolesnici moraju liječiti (ciste mogu biti već mrtve i kalcificirane ili upalni odgovor na liječenje može biti teži no sama bolest).

Ako se koriste antihelmintici, albendazol 7,5 mg / kg po dva puta / dan tijekom 15 dana čini se da je učinkovitiji od alternative, prazikvantel 16,6 mg / kg po tid za 15 dana, ali neki pacijenti koji nisu odgovorili na albendazol mogu odgovoriti na prazikvantel. Albendazol dat na ≥ 30 dana je bio korišten za liječenje opsežne bolesti i cista u subarahnoidnom prostora ("u obliku grozda" cisticerkoza), koje su manje osjetljive na antihelmintike. Povremeno, albendazol i prazikvantel se koriste zajedno.

Ili prednizon ili deksametazon daju se istovremeno s antihelminticima za smanjenje upale koja se pojavljuje kao odgovor na umiranje ciste u mozgu. Kortikosteroidi povećavaju razinu CSF aktivnog metabolita albendazola, a smanjuju razinu CSF prazikvantela.

Ni albendazol niti prazikvantel se ne smiju davati bolesnicima kojima je bolest zahvatila oko ili kralježničnu moždinu.

Prisutnost intraventrikularnih cisticerki je relativna kontraindikacija za primjenu antihelmintika jer izazvani upalni odgovor na umiruće ciste može uzrokovati opstruktivni hidrocefalus.

Kirurški zahvat može biti potreban kod opstruktivnog hidrocefalusa (zbog intraventrikularnih cisticerka), infekcije 4. komore te moždinske i očne cisticerkoze. Intraventrikularne cisticerke uklanjaju se endoskopski kada je to moguće. Ventrikularni shunt može biti potreban za smanjiti povišen intrakranijalni tlak.

Prevencija

Crijevna T. solium infekcija može se spriječiti kuhanjem cijelih komada svinjskog mesa do ≥ 63 ° C (≥ 145 ° F) mjereno pomoću termometra za hranu smještenog u najdebljem dijelu mesa, a zatim se meso ostavi 3 minute prije rezanja ili konzumiranja. Mljevenu svinjetinu treba kuhati na ≥ 71 ° C (≥ 160 ° F). Mljevena svinjetina ne zahtijeva razdoblje odmora.

Prepoznavanje i liječenje prenositelja odraslih jedinki T.solium je važna javnozdravstvena mjera u prevenciji cisticerkoze. U SAD-u, do prijenosa dolazi od ljudi koji su bili zaraženi odraslim jedinkama T. solium u endemskim područjima, potom kontaminirali hranu svojim fecesom.

Pažljivo pranje ruku je važno, posebno za osobe koje rukuju hranom.

Kada putujete u endemska područja sa slabim higijenskim uvjetima, ljudi bi trebali biti oprezni kako bi izbjegavali namirnice koje bi mogle biti kontaminirane ljudskim izmetom, te je potrebno izbjegavati sirovu i nedovoljno termički obrađenu svinjetinu.

Ključne točke

 • Ingestija cisti T. solium može izazvati crijevnu infekciju; ingestija jajašaca može dovesti do razvoja tkivnih cista (cisticerkoza), koje su naročito problematične kada su u mozgu.

 • Bolesnici se mogu pojaviti s konvulzijama, znakovima povećanog intrakranijalnog tlaka, hidrocefalusom, žarišnim neurološkim znakovima, promijenjenim psihičkim stanjem ili aseptičnim meningitisom.

 • Dijagnoza crijevne infekcije odraslim jedinkama trakavice se postavlja otkrivanjem proglotida u stolici i mikroskopskoj pretrazi stolice na jajašca.

 • Dijagnoza neurocisticerkoze postavlja se neruološkom slikovnim metodama i serološkim ispitivanjem.

 • Dajte prazikvantel za crijevne infekcije.

 • Posavjetujte se sa stručnjakom za neurocisticerkozu; obično se kortikosteroidi daju s antikonvulzivima u bolesnika koji imaju konvulzivne napadaje ili su povišenog rizika za razvoj konvulzivnih napadaja.

 • Uporaba sredstava protiv glista i / ili operacije neurocisticerkoze ovisi o položaju, broju i veličini cisticerki; stadiju bolesti; i kliničkim manifestacijama.