Lijekovi u trudnoći

Autori: Ravindu Gunatilake, MD
Avinash S. Patil, MD
Urednik sekcije: prim. Boris Ujević, dr. med.
Prijevod: Adam Vrbanić, dr. med.

Lijekovi se koriste u više od polovice svih trudnoća, a prevalencija se uporabe povećava. Najčešće primjenjivani lijekovi su antiemetici, antacidi, antihistaminici, analgetici, antimikrobni lijekovi, diuretici, hipnotici, sedativi te nezakonite opojne droge. Unatoč ovom trendu, čvrstih i jasnih smjernica za korištenje lijekova u trudnoći utemeljenim na dokazima još uvijek nema.

Propisi o sigurnosti lijekova u trudnoći

Sve donedavno, FDA je klasificirala lijekove (bezreceptne i one na recept) u 5 kategorija ovisno o razini njihove sigurnosti pri korištenju tijekom trudnoće (A, B, C, D i X). Međutim, napravljeno je svega nekoliko dobro kontroliranih studija o upotrebi lijekova u trudnoći. Većina podataka o bezopasnosti lijekova u trudnoći potječe iz istraživanja na životinjama i nenadziranih istraživanja na ljudima (npr. postmarketinška izvješća). Upravo zbog toga je FDA klasifikacijski sustav doveo do konfuzije i otežane primjene raspoloživih informacija u kliničkoj praksi. U prosincu 2014. godine FDA je zatražila ukidanje klasifikacije i označavanja svih lijekova s kategorijama A, B, C, D i X.

Umjesto označavanja s kategorijama, FDA sada zahtijeva pružanje informacije o specifičnom lijeku u zadanom formatu the final rule.

Format informacije o lijeku, prema FDA, ima 3 odjeljka:

 • Trudnoća: Informacije relevantne za uporabu lijeka u trudnica (npr. doziranje, rizici za fetus) i informacije o tome prikupljaju li se i održavaju podaci o tome kako lijek utječe na trudnice.

 • Dojenje: Informacije o korištenju lijeka za vrijeme dojenja (npr. količina lijeka koja se izlučuje u majčino mlijeko, potencijalni učinci na dojenče).

 • Utjecaj na reprodukciju: Informacije kako lijek utječe na testiranje trudnoće, kontracepciju i plodnost.

Odjeljci Trudnoća i Dojenje imaju po 3 podnaslova (sažetak rizika, klinička razmatranja i podaci) koji pružaju više pojedinosti.

Učinci lijekova u trudnoći

Tijekom trudnoće, lijekovi su često potrebni za liječenje određenih poremećaja. Općenito, kada potencijalna korist lijeka nadilazi mogući rizik, treba razmisliti o korištenju lijeka tijekom trudnoće.

Ne prolaze svi lijekovi koje majka koristi kroz posteljicu. Lijekovi koji prolaze kroz posteljicu mogu imati izravan toksični ili teratogeni učinak. Lijekovi koji ne prolaze kroz posteljicu i dalje mogu naškoditi fetusu:

 • uzrokujući vazokonstrikciju, a time narušavajući izmjenu plinova i hranjivih tvari

 • uzrokujući tešku hipertoniju maternice koja rezultira anoksičnim oštećenjima

 • ili mijenjajući fiziologiju majke (npr. izazivajući hipotenziju).

Za popis nekih lijekova i njihovim štetnim učincima na trudnoću vidi tablicu. Više informacija o određenom lijeku može se dobiti iz odjeljka s informacijama o lijekovima u " Merck Manual".

Lijekovi difundiraju kroz posteljicu slično kao i kroz druge epitelne prepreke( vidi: Apsorpcija lijeka). Prolazi li i kako brzo prolazi lijek kroz posteljicu ovisi o molekularnoj masi lijeka, o mogućnosti njegova vezanja na druge tvari (npr. proteinske nosače), o površini preko koje se vrši izmjena tvari kroz vile te o količini lijeka koju metabolizira posteljica. Većina lijekova molekularne mase <500 daltona lako prolazi kroz posteljicu i ulazi u fetalni krvotok. Tvari velike molekularne mase (npr. lijekovi vezani za bjelančevinu) obično ne prolaze kroz posteljicu. Iznimka je imunoglobulin G koji se ponekad rabi za liječenje poremećaja poput fetalne aloimune trombocitopenije. Općenito, uravnoteženje između majčine krvi i tkiva fetusa traje barem 30-60 minuta; međutim, neki lijekovi ne postižu izjednačavanja koncentracija u majčinoj i fetalnoj krvi.

Učinak lijeka na fetus uvelike je određen fetalnom dobi u vrijeme izlaganja, jakošću i dozom lijeka.

Fetalna dob utječe na vrstu učinka lijeka:

 • Lijekovi primijenjeni unutar 20 dana od oplodnje: lijekovi primijenjeni u tom periodu mogu imati učinak “sve ili ništa”, ubijajući embrij ili mu uopće ne šteteći. U ovom stadiju teratogeneza nije baš vjerojatna.

 • Lijekovi primijenjeni tijekom organogeneze (između 20. i 56. dana od oplodnje): Lijekovi koji dopiru do embrija u tom razdoblju mogu dovesti do pobačaja, subletalnog makroskopskog oštećenja građe (pravi teratogeni učinak), prikrivene embriopatije (trajnog neupadljivog metaboličkog ili funkcionalnog oštećenja koje se može očitovati kasnije tijekom života), povećanog rizika od raka u djetinjstvu (npr. kada se majci daje radioaktivni jod za liječenje karcinoma štitnjače) ili pak lijekovi ne moraju imati mjerljivog učinka.

 • Lijekovi primijenjeni nakon organogeneze (u 2. i 3. trimestru): slabo je vjerojatan teratogeni učinak, ali mogu utjecati na rast i funkciju normalno oblikovanih organa i tkiva. Kako se metabolizam posteljice povećava, doze lijekova koje bi bile toksične za fetus moraju biti više.

Čimbenici majke uključuju one koji utječu na apsorpciju lijeka, distribuciju, metabolizam i izlučivanje. Primjerice, mučnina i povraćanje mogu smanjiti apsorpciju peroralno uzetog lijeka.

Unatoč širokoj rasprostranjenosti brige o sigurnosti lijekova u trudnoći, izlaganje terapijskim lijekovima uzrokuje samo 2 do 3% svih fetalnih kongenitalne malformacije; većina malformacija posljedica je genetskih, okolišnih, multifaktorskih ili nepoznatih čimbenika.

Lijekovi s neželjenim učincima u trudnoći

Primjeri

Neželjeni učinci

Komentari

* ACOG (The American College of Obstetricians and Gynecologists) preporučuje izbjegavanje uporabe paroksetina tijekom trudnoće.

Dostupna su dva nova (brivaracetam, eslikarbazepin); o njihovim učincima tijekom trudnoće malo je ili uopće nema informacija.

Europsko društvo za medicinsku onkologiju (ESMO) objavilo je smjernice za dijagnozu, liječenje i praćenje karcinoma tijekom trudnoće. Općenito, ako je indicirana kemoterapija, ne bi trebala biti primijenjena tijekom prvog tromjesečja, ali se može započeti u drugom tromjesečju; zadnju dozu kemoterapije treba dati ≥ 3 tjedna prije očekivanog poroda, a kemoterapiju ne treba dati nakon 33. tjedna gestacije.

G6PD = glukoza–6–fosfat dehidrogenaza.

Antibiotici

Aminoglikozidi

Ototoksičnost (npr. oštećenje labirinta uha fetusa), dovodi do gluhoće

Kloramfenikol

Sindrom sive bebe (eng. "gray baby syndrome")

U žena ili fetusa s manjkom G6PD - hemoliza

Fluorokinoloni

Moguća je artralgija, mišićno–koštani defekti (npr. poremećeni rast kosti), ali taj učinak nije dokazan

Nitrofurantoin

U žena ili fetusa s manjkom G6PD - hemoliza

Kontraindiciran tijekom 1. trimestra, u terminu (38.-42. tjedana), tijekom porođaja i neposredno prije početka porođaja

Primakin

U žena ili fetusa s manjkom G6PD - hemoliza

Streptomicin

Ototoksičnost

Sulfonamidi (osim sulfasalazina, koji je ima minimalni rizik za fetus)

Kad se primjenjuju nakon 34 tj. gestacije, novorođenačka žutica i, bez liječenja, kernikterus

U žena ili fetusa s manjkom G6PD - hemoliza

Tetraciklin

Usporen rast kostiju, hipoplazija zubne cakline, trajna žuta obojenost zuba i povećana sklonost razvoju karijesa u djece

Povremeno zatajenje jetre kod trudnica

Trimetoprim

Povećan rizik od defekata neuralne cijevi zbog antagonizma folne kiseline

Antikoagulansi

Heparin niske molekularne mase

Trombocitopenija i krvarenje majke

Kompatibilan s trudnoćom

Nefrakcionirani heparin

Trombocitopenija i krvarenje majke

Inhibitori faktora Xa (npr. apiksaban, rivaroksaban, edoksaban)

Neadekvatni podaci o ispitivanju na ljudima; moguća šteta fetusu jer se čini da prelaze posteljicu

Nemaju antidota, treba ih izbjegavati tijekom trudnoće

Varfarin

Kad se varfarin primjenjuje tijekom 1. trimestra, fetalni varfarin sindrom (nosna hipoplazija, "istočkane" kosti, bilateralna optička atrofija, razni stupnjevi intelektualnih poremećaja)

Kada se lijek daje u 2. ili 3. tromjesečju, optička atrofija, katarakta, intelektualne poteškoće, mikrocefalija, mikrooftalmija, krvarenja kod majke i djeteta

Apsolutno kontraindiciran tijekom 1. trimestra trudnoće

Antikonvulzivi

Karbamazepin

Hemoragijska bolest novorođenčeta

Rizik od kongenitalnih malformacija, uključujući oštećenje neuralne cijevi

Lamotrigin

Neprimjetno povećan rizik s dozom do 600 mg / dan

Kompatibilan s trudnoćom

Levetiracetam

Manje skeletne malformacije u ispitivanjima na životinjama, ali bez značajnog povećanja rizika kod ljudi

Kompatibilan s trudnoćom

Fenobarbital

Hemoragijska bolest novorođenčeta

Rizik od kongenitalnih malformacija

Fenitoin

Kongenitalne malformacije (npr. rascjep usne, malformacije urogenitalnog sustava poput hipospadije, kardiovaskularne malformacije)

Hemoragijska bolest novorođenčeta

Perzistirajući rizik od kongenitalnih malformacija unatoč nadoknadi folne kiseline

Trimetadion

Velika rizik od kongenitalnih malformacija (npr. rascjep nepca, malformacija glave i lica, ruku, srca i abdomena) i rizik od spontanih pobačaja

Gotovo uvijek kontraindiciran u trudnoći

Valproat

Velike kongenitalne malformacije (npr. defekti neuralne cijevi poput meningomijelokele; srčane i kraniofacijalne malformacije, malformacije ekstremiteta)

Perzistirajući rizik od kongenitalnih malformacija unatoč nadoknadi folne kiseline

Antidepresivi

Bupropion

Proturječni podaci o riziku za kongenitalne malformacije pri upotrebi lijeka tijekom 1. trimestra

Doziranje ovisi o poremećaju rada jetre ili bubrega

Citalopram

Kada se citalopram koristi tijekom 1. trimestra, povećan je rizik od kongenitalnih malformacija (posebice srca)

Kada se lijek daje u 3. tromjesečju, sindrom ustezanja i perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta

Razmatranje o smanjenju doze tijekom 3. tromjesečja u dogovoru sa psihijatrom

Escitalopram

Kada se lijek daje u 3. tromjesečju, sindrom ustezanja i perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta

Razmatranje o smanjenju doze tijekom 3. tromjesečja u dogovoru sa psihijatrom

Fluoksetin

Kada se lijek daje u 3. tromjesečju, sindrom ustezanja i perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta

Dugo vrijeme poluživota; interakcije s drugim lijekovima moguće i tjednima nakon prestanka uzimanja lijeka

Razmatranje o smanjenju doze tijekom 3. tromjesečja u dogovoru sa psihijatrom

Paroksetin

Kada se paroksetin koristi tijekom 1. trimestra, povećan je rizik od kongenitalnih malformacija (posebice srca)

Kada se lijek daje u 3. tromjesečju, sindrom ustezanja i perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta

Neki stručnjaci ne preporučuju korištenje tijekom trudnoće*

Razmatranje o smanjenju doze tijekom 3. tromjesečja u dogovoru sa psihijatrom

Sertralin

Kada se lijek daje u 3. tromjesečju, sindrom ustezanja i perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta

Razmatranje o smanjenju doze tijekom 3. tromjesečja u dogovoru sa psihijatrom

Venlafaksin

Kada se lijek daje u 3. tromjesečju, sindrom ustezanja

Doziranje uvelike ovisi o jetrenoj ili bubrežnoj funkciji

Razmatranje o smanjenju doze tijekom 3. tromjesečja u dogovoru sa psihijatrom

Antiemetici

Doksilamin i piridoksin (vitamin B6)

Nema dokaza o povišenom riziku za kongenitalne malformacije

Ondansetron

Nema značajnog teratogenog učinka u studijama na životinjama

Kad se ondansetron primjenjuje tijekom 1. trimestra, mogući rizik od prirođenih srčanih bolesti (dokaz je slab)

Koristiti tijekom trudnoće samo za "hyperemesis gravidarum" kada je druga terapija neučinkovita

Prometazin

Nema značajnog teratogenog učinka u studijama na životinjama

Općenito nije povećan rizik od kongenitalnih malformacija

Moguća smanjena agregacija trombocita u novorođenčadi

Antimikotici

Amfotericin B

Nema značajnog teratogenog učinka u studijama na životinjama

Preporučuje se nadzor zbog sistemne toksičnosti (elektrolitni disbalans, bubrežna disfunkcija) u majke

Flukonazol

Teratogen u visokim dozama u studijama na životinjama

Bez povećanja rizika od kongenitalnih malformacija nakon jedne doze od 150 mg / dan

Nakon primjene većih doza (> 400 mg / dan) tijekom dijela ili kroz cijelo 1. tromjesečje, povećan je rizik od raznih malformacija

Mikonazol

Pri oralnoj primjeni, neželjeni učinci u studijama na životinjama

Pri topikalnoj primjeni, ne postoji značajniji rizik od kongenitalnih malformacija

Ne smije se koristiti vaginalno tijekom 1. trimestra, osim ako je bitno za dobrobit majke

Terkonazol

Nepovoljni učinci u studijama na životinjama

Bez značajnog rizika od kongenitalnih malformacija

Ne smije se koristiti vaginalno tijekom 1. trimestra, osim ako je korist za majku veća nego opasnost za fetus

Antihistaminik / antikolinergični lijek

Meklizin

Teratogen u glodavaca, no taj učinak nije dokazan u ljudi

Antihipertenzivi

ACE inhibitori

Kad se lijek primjenjuje u 2. i 3. tromjesečju, fetalna hipokalvarija i hipoperfuzija (što može dovesti do bubrežnih defekata), zatajenje bubrega i oligohidramnij s malformacijskim slijedom (oligohidramnij, kraniofacijalne greške, kontrakture ekstremiteta i hipoplazija pluća)

Antagonisti aldosterona

Uz spironolakton moguća feminizacija muškog fetusa

Uz eplerenon nema povećanog rizika od kongenitalnih malformacija u ispitivanjima na životinjama

Beta-blokatori

Fetalna bradikardija, hipoglikemija, te možda zastoj u rastu fetusa i prijevremeni porođaj

Blokatori Ca kanala

Kada se daju lijekovi tijekom 1. trimestra, moguće deformacije falangi

Kada se daju lijekovi tijekom 2. ili 3. tromjesečja, zastoj u rastu fetusa

Tiazidski diuretici

Sprječavanje uobičajene ekspanzije volumena krvi u majke i doprinos zastoju u rastu fetusa smanjenjem posteljične prokrvljenosti

Hiponatremija, hipokalemija i trombocitopenija novorođenčeta

Antineoplastični lijekovi

Aktinomicin

Teratogen u životinja, no taj učinak nije dokazan u ljudi

Busulfan

Kongenitalne malformacije (npr. zastoj rasta fetusa, hipoplazija mandibule, rascjep nepca, dizostoza lubanje, malformacije kralježnice, uha, "pes equinovarus")

Klorambucil

Isti kao kod busulfana

Kolhicin

Moguće kongenitalne malformacije i abnormalnosti sperme

Ciklofosfamid

Isti kao kod busulfana

Doksorubicin

Teratogen kod životinja i ljudi

Srčana disfunkcija ovisno o dozi

Korištenje tijekom trudnoće se ne preporučuje

Preporučuje se primjena učinkovite kontracepcije 6 mjeseci nakon liječenja muškog ili ženskog partnera

Merkaptopurin

Isti kao kod busulfana

Metotreksat

Isti kao kod busulfana

Kontraindiciran tijekom trudnoće

Preporučuje se učinkovita kontracepcija 8 tjedana nakon zadnje primijenjene doze

Vinblastin

Teratogen u životinja, no taj učinak nije dokazan u ljudi

Vinkristin

Teratogen u životinja, no taj učinak nije dokazan u ljudi

Antipsihotici i stabilizatori raspoloženja

Haloperidol

Nepovoljni učinci u studijama na životinjama

Kad se primjenjuje tijekom 1. trimestra, moguće su malformacije udova

Kad se primjenjuje tijekom 3. trimestra, povećan je rizik od ekstrapiramidnih simptoma ili sindroma ustezanja u novorođenčeta

Lurasidon

Nema dokaza o štetnim učincima u studijama na životinjama

Kad se primjenjuje tijekom 3. trimestra, povećan je rizik od ekstrapiramidnih simptoma ili sindroma ustezanja u novorođenčeta

Litij

Nepovoljni učinci u studijama na životinjama

Ima teratogeni učinak kad se primjenjuje tijekom 1. trimestra (srčane malformacije)

Ako se primjenjuje kasnije u trudnoći uzrokuje letargiju, hipotoniju, slabo hranjenje, hipotireozu, gušavost i nefrogeni dijabetes insipidus kod novorođenčeta

Olanzapin

Nepovoljni učinci u studijama na životinjama

Kad se primjenjuje tijekom 3. trimestra, povećan je rizik od ekstrapiramidnih simptoma ili sindroma ustezanja u novorođenčeta

Risperidon

Nepovoljni učinci u studijama na životinjama

Na temelju oskudnih podataka, nije povećan teratogeni rizik

Kad se primjenjuje tijekom 3. trimestra, povećan je rizik od ekstrapiramidnih simptoma ili sindroma ustezanja u novorođenčeta

Anksiolitici

Benzodiazepini

Kad se benzodiazepini primjenjuju u kasnoj trudnoći, depresija disanja novorođenčeta ili sindrom ustezanja koji može izazvati razdražljivost, tremor i hiperrefleksiju u novorođenčeta

Hipoglikemici (oralni)

Klorpropamid

Novorođenačka hipoglikemija

Gliburid

Novorođenačka hipoglikemija

Nepoznati dugotrajni učinci na fetus

Prelazi placentu

Metformin

Novorođenačka hipoglikemija

Nepoznati dugotrajni učinci na fetus

Prelazi placentu

Tolbutamid

Novorođenačka hipoglikemija

NSAID-i

Acetilsalicilna kiselina i drugi salicilati

Fetalni kernikterus

Uz visoke doze lijeka, mogući spontani pobačaji u 1. trimestru, odgođeni početak porođaja, prijevremeno zatvaranje fetalnog duktus arteriozusa, žutica, ponekad (intrapartalno ili postpartalno) krvarenje majke i/ili novorođenčeta, nekrotizirajući enterokolitis i oligohidramnij

Primjena niskih doza (81 mg) acetilsalicilne kiseline nema značajnog teratogenog učinka

Dozvoljena je kratkotrajna uporaba tijekom drugog tromjesečja ako se fetus pažljivo nadzire

Nesalicilni NSAID-i

Isto kao i oni za salicilne NSAID-e

Kontraindiciran u 3. tromjesečju

Opijati i djelomični agonisti

Buprenorfin

Štetni učinci, ali ne i teratogenost u studijama na životinjama

Opasnost od neonatalnog opioidnog sindroma ustezanja (neonatalni apstinencijski sindrom)

Bolji fetalni ishodi nego li pri primjeni ilegalnih supstanci kod trudnica

Kodein

Hidrokodon

Hidromorfon

Meperidin

Morfin

U novorođenčadi žena ovisnih o opioidima, simptomi sindroma ustezanja mogući 6 do 8 sati nakon rođenja

Uz visoke doze dane sat vremena prije porođaja moguća je depresija neonatalnog CNS-a i bradikardija

Metadon

Nepovoljni učinci u studijama na životinjama

Specifične učinke metadona kod trudnica vjerojatno je teško razlučiti od učinaka istovremeno primjenjivanih supstanci (primjerice ilegalne droge)

Rizik od neonatalnog opioidnog sindroma ustezanja

Bolji fetalni ishodi nego li pri primjeni ilegalnih supstanci kod trudnica

Moguća je potreba za primjenom kratkodjelujućih analgetika u dopuni doze održavanja tijekom porođaja

Retinoidi

Izotretinoin

Visoki teratogeni učinak (npr. višestruke kongenitalne malformacije), spontani pobačaj i intelektualni poremećaji

Kontraindiciran tijekom trudnoće i kod žena koje mogu ili planiraju biti trudne

Spolni hormoni

Danazol

Kad se lijek primjenjuje tijekom prvih 14 tj, maskulinizacija vanjskih spolnih organa ženskog fetusa (npr. pseudohermafroditizam)

Kontraindiciran tijekom trudnoće

Sintetski progestini (ali ne u niskim dozama kakve se nalaze u oralnim kontraceptivima)

Isti kao kod danazola

Kontraindicirani tijekom trudnoće

Lijekovi za štitnjaču

Metimazol

Fetalna gušavost i defekti kože glave novorođenčeta ("aplasia cutis")

Izbjegavati tijekom 1. tromjesečja

Propiltiouracil

Fetalna gušavost, hepatotoksičnost i agranulocitoza kod majke

Radioaktivni jod (131I)

Uništenje fetalne štitnjače ili, kad se lijek primjenjuje pred kraj 1. tromjesečja, izrazita fetalna hipertireoza

Povećan rizik od raka u djetinjstvu

Kontraindiciran tijekom trudnoće

Zasićena otopina kalijevog jodida

Velika fetalna guša koja kod novorođenčadi može ometati disanje

Trijodtironin

Fetalna gušavost

Cjepiva

Cjepiva sa živim uzročnicima poput onih protiv ospica, mumpsa, rubeole, polija, vodenih kozica i žute groznice

Kod cijepljenja protiv rubeole i vodenih kozica, moguća infekcija posteljice i fetusa

Kod ostalih cjepiva mogući, ali nepoznati rizici

Ne daju se ženama koje jesu ili mogu biti trudne

Drugi

Kortikosteroidi

Kada se koriste tijekom 1. trimestra, mogući su orofacijalni rascjepi

Hidroksiklorokin

Bez povišenog rizika pri uobičajenim dozama

Izonijazid

Moguća prolazna povećanja razine majčinih aminotransferaza, periferna neuropatija

Ne smije se koristiti s drugim hepatotoksičnim lijekovima

Loratadin

Moguća hipospadija

Pseudoefedrin

Placentalna vazokonstrikcija i mogući rizik od gastroshize

Vitamin K

U žena ili fetusa s manjkom G6PD - hemoliza

Cjepiva u trudnoći

Imunizacija je jednako učinkovita u trudnica, kao i u onih koje to nisu.

Svim trudnicama koje su u razdoblju gripe u 2. i 3. tromjesečju trudnoće, preporučuje se cijepljenje protiv gripe.

Difterija-tetanus-pertusis (DiTePer) cjepivo preporučuje se svim trudnicama tijekom trećeg tromjesečja.

Ostala cjepiva treba čuvati za okolnosti kod kojih su žena i fetus u znakovitoj opasnosti od teške infekcije, a opasnost od nepoželjnih učinaka cjepiva je mala. Ako je opasnost od zaraze vjerojatna, tijekom trudnoće se mogu primjenjivati cjepiva protiv kolere, hepatitisa A i hepatitis B, ospica, mumpsa, kuge, poliomijelitisa, bjesnoće, tetanusa–difterije, tifusa i žute groznice.

Cjepiva sa živim virusima ne bi trebalo davati ženama koje su u drugom stanju ili bi to mogle biti. Cjepivo protiv rubeole, oslabljeno živo cjepivo, može uzrokovati subkliničku infekciju posteljice i fetusa. Međutim, nijedan štetan učinak na novorođenčad nije se mogao pripisati cjepivu protiv rubeole te ženama koje su tijekom rane trudnoće nehotice cijepljene protiv rubeole, ne treba, isključivo na osnovi teoretskih opasnosti od cjepiva, savjetovati da trudnoću prekinu. Drugo oslabljeno živo cjepivo koje potencijalno može zaraziti fetus je cjepivo protiv varicele; rizik je najveći između 13. i 22. tjedna gestacije. Ovo je cjepivo u trudnoći kontraindicirano.

Vitamin A u trudnoći

U količinama u kojima se obično nalazi u vitaminskim pripravcima za prenatalnu primjenu (5000 i.j./dan), vitamin A nije bio povezan s opasnošću od teratogeneze. Međutim, doze >10.000 i.j./dan u ranoj trudnoći mogu povećati opasnost od kongenitalnih malformacija.

Antidepresivi u trudnoći

Antidepresivi, osobito SSRI, najčešće se koriste tijekom trudnoće jer se procjenjuje da 7-23% trudnica ima perinatalnu depresiju. Fiziološke i psihosocijalne promjene tijekom trudnoće mogu utjecati na depresiju (eventualno pogoršanje) i potencijalno smanjiti odgovor na antidepresive. U idealnom bi slučaju multidisciplinarni tim, koji uključuje opstetričara i psihijatra, trebao biti uključen u liječenje depresije tijekom trudnoće.

Trudnice koje uzimaju antidepresive treba pitati o simptomima depresije pri svakoj prenatalnoj kontroli uz prikladan nadzor nad fetusom. To može uključivati sljedeće:

 • detaljna procjena fetalne anatomije u 2. tromjesečju

 • ako trudnica uzima paroksetin, treba učiniti fetalnu ehokardiografiju, jer se čini da paroksetin povećava rizik od prirođenih srčanih anomalija.

Kliničari bi trebali razmotriti snižavanje doza svih antidepresiva u trećem trimestru kako bi se smanjila mogućnost pojave simptoma ustezanja u novorođenčeta. Međutim, treba oprezno izbalansirati korist od sniženja doze antidepresiva i mogućeg rizika od pojave simptoma depresije, kao i pojave postporođajne depresije. Postporođajna je depresija učestala, često neprepoznata i treba ju čim prije započeti liječiti. Periodični posjeti psihijatru i / ili socijalnom radniku mogu biti od pomoći.

Zabranjene supstance u trudnoći

Pušenje cigareta je najčešća ovisnost među trudnicama. Također se čini kako se povećava postotak žena koje puše. Samo 20% pušačica u trudnoći prestaje pušiti. Ugljikov monoksid i nikotin u cigaretama izazvati hipoksiju i vazokonstrikciju, što povećava rizik od sljedećeg:

U novorođenčadi čije majke puše također je povećana vjerojatnost anencefalije, prirođenih srčanih grešaka, rascjepa lica i usne šupljine, sindroma iznenadne dojenačke smrti, manjkavosti u tjelesnom razvoju i inteligenciji te poteškoća u ponašanju. Prestanak ili smanjenje pušenja umanjuje tu opasnost.

Alkohol je teratogen koji se najčešće uživa. Uživanje alkohola tijekom trudnoće povećava opasnost od spontanog pobačaja. Opasnost je vjerojatno povezana s količinom uzetog alkohola, ali nije poznato da postoji bezopasna količina. Redovito uživanje alkohola smanjuje porođajnu masu za oko 1 do 1,3 kg. Pijančevanje (eng. "binge drinking"), čak i samo 45 ml čistog alkohola (što odgovara količini od oko 3 pića) dnevno, može uzrokovati fetalni alkoholni sindrom. Ovaj se sindrom pojavljuje u 2,2/1000 živorođenih; on uključuje zastoj rasta fetusa, razvojne greške lica i kardiovaskularnog sustava te neurološke poremećaje. To je vodeći uzrok umne zaostalosti i može dovesti do novorođenačke smrti uslijed poremećaja u napredovanju.

Uživanje kokaina nosi posredne opasnosti za fetus (npr. moždani udar u majke ili njezinu smrt tijekom trudnoće). Neposredno vjerojatno uzrokuje vazokonstrikciju i hipoksiju fetusa. Opetovana uporaba povećava rizik od:

Premda glavni metabolit marihuane može proći kroz posteljicu, čini se kako uživanje marihuane ne povećava opasnost od prirođenih malformacija, fetalnog zastoja u rastu ili postnatalnih neurobihevioralnih abnormalnosti. Međutim, trend lakšeg pristupa i šire uporabe marihuane možda će dovesti do boljeg razumijevanja učinaka marihuane tijekom vremena.

"Soli za kupanje" (eng. "bath salts") odnosi se na skupinu sintetskih droga izrađenih od raznih supstanci sličnih amfetaminima; ova se droga sve više koristi tijekom trudnoće. Iako učinci nisu dovoljno poznati, vjerojatna je fetalna vazokonstrikcija i hipoksija, a tu je i rizik od mrtvorođenja, abrupcije placente i prirođenih malformacija.

Halucinogeni mogu, ovisno o upotrebljenoj vrsti, povećati rizik od sljedećeg:

 • spontanog pobačaja

 • prijevremenog porođaja

 • sindroma ustezanja u fetusa ili novorođenčeta.

Halucinogeni su metilendioksimetamfetamin (MDMA ili ecstasy), Rohypnol, ketamin, metamfetamin i LSD (dietilamid lizergične kiseline).

Nije jasno može li konzumiranje kofeina u velikim količinama povećati perinatalni rizik. Čini se kako uživanje u malim količinama kofeina (npr. 1 šalica kave/dan) predstavlja malu ili nikakvu opasnost za fetus, no neki podaci, prilikom kojih nije u obzir uzimano uživanje duhana niti alkohola, ukazuju kako uživanje velikih količina kave (>7 šalica kave/ dan) povećava opasnost od mrtvorođenosti, prijevremenog poroda, niske porođajne mase i spontanih pobačaja. Teoretski, dekofeinizirani napitci ne predstavljaju opasnost za fetus.

Često se postavlja pitanje primjene aspartama (zamjene za šećer) tijekom trudnoće. Najčešći se metabolit aspartama, fenilalanin, aktivnim posteljičnim prijenosom nakuplja u fetusu; toksična razina može uzrokovati intelektualne poteškoće. Međutim, kada se aspartam uzima u uobičajenim količinama, fenilalanin je u fetusu daleko ispod toksičnih razina. Stoga se čini kako uzimanje aspartama u umjerenim količinama (npr. ne više od 1 litre dijetalnog napitka na dan) ne predstavlja veliku opasnost od toksičnosti za fetus. Međutim, trudnicama s fenilketonurijom uzimanje fenilalanina, a time i aspartama, je zabranjeno.

Više informacija

 • The FDA's Content and Format of Labeling for Human Prescription Drug and Biological Products; Requirements for Pregnancy and Lactation LabelingThe FDA's Content and Format of Labeling for Human Prescription Drug and Biological Products; Requirements for Pregnancy and Lactation Labeling

 • Clinical Teratology Web

 • MotherRisk