Tranzitorna globalna amnezija

Autor: Juebin Huang, MD, PhD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Petra Črnac Žuna, dr. med.

Tranzitorna globalna amnezija je anterogradna i često retrogradna amnezija koja počinje naglo te traje do 24 h. Dijagnoza se postavlja klinički, ali uključuje laboratorijske pretrage i CT/MR, ili oboje. Amnezija u pravilu nestaje spontano, no može se i ponoviti. Nema specifičnog liječenja, no mogu se korigirati poremećaji u podlozi.

Većina (75%) slučajeva tranzitorne globalne amnezije pojavljuje se u osoba u dobi od 50 do 70 godina života; rijetko se javlja u osoba mlađih od 40 godina života.

Etiologija

Etiologija tranzitorne globalne amnezije je nejasna. Predloženi mehanizmi uključuju one povezane sa migrenom, hipoksijom i / ili ishemijom, venskim poremećajima protoka, epileptičkim napadajima, kao i psihološkim čimbenicima.

Nedavni podatci pokazuju da je ključna osjetljivost CA1 neurona na metabolički stres; nastalo oštećenje potiče kaskadu promjena koje dovode do poremećaja funkcije hipokampusa.

Poseban benigni oblik tranzitorne globalne amnezije može biti posljedica akutnog opitog stanja, uzimanja većih doza barbiturata, zloupotrebe droga, a katkad i relativno malih doza benzodiazepina (posebno midazolama i triazolama).

Događaji koji mogu izazvati tranzitornu globalnu amneziju uključuju:

 • iznenadno uranjanje u hladnu ili toplu vodu

 • fizički napor

 • emocionalni ili psihološki stres

 • bol

 • medicinski postupci

 • spolni odnos

 • Valsalvin manevar

Simptomi i znakovi

Pacijenti se često prezentiraju s navedenim simptomima nakon okidačkog događaja.

Tipična klinička slika tranzitorne globalne amnezije je

 • nagli početak teške anterogradne amnezije

No, simptom može biti i lakša retrogradna amnezija. Epizode obično traju od 1 do 8 sati, ali mogu trajati od 30 minuta do 24 sata (rijetko). Pacijenti su često dezorijentirani u vremenu i prostoru, ali obično ne prema sebi. Pacijenti su često anksiozni ili agitirani te iznova postavljaju ista pitanja o proteklim događajima. Jezične funkcije, pažnja, prostorno–vidne sposobnosti te socijalne sposobnosti su održane. Smetnje se postupno povlače kako se epizoda tranzitorne globalne amnezije bliži kraju.

Benigna tranzitorna amnezija nakon konzumacije pojedinih tvari razlikuje se jer je:

 • selektivno retrogradna (tj. za događaje tijekom i prije intoksikacije)

 • specifično se odnosi na događaje povezane s drogama

 • ne izaziva smetenost (nakon prolaska akutne intoksikacije)

 • ponavlja se samo u slučaju konzumacije slične količine iste droge

Dijagnoza

 • Prvenstveno klinička procjena

 • Neuroslikovne metode

Dijagnoza tranzitorne globalne amnezije prvenstveno je klinička. Neurološkim pregledom može se samo otkriti poremećaj pamćenja, bez drugih osobitosti. Potrebno je isključiti ishemiju mozga ( vidi: Dijagnoza).

Laboratorijske pretrage trebale bi uključiti KKS, koagulacijske testove i isključenje hiperkoagulabilnih stanja.

Obično se radi CT mozga, MR mozga ili oboje. Potrebno je učiniti difuzijski mjereno oslikavanje MR-om visoke rezolucije kako bi se isključila ishemija mozga u slučaju sumnje; MR može prikazati fokalne hiperintenzivne lezije u korelaciji s restrikcijom difuzije u lateralnom hipokampusu. Tijekom prvih 24 sata od pojave simptoma, MR detektira hipokampalne lezije u samo 12% pacijenata. Postotak detekcije povećava se na 81% ukoliko se MR učini 3 dana kasnije i koristi tanje 3 -milimetarske slojeve te veće b-vrijednosti. Nije poznato zbog čega su lezije bolje vidljive 3 dana kasnije.

EEG obično pokazuje nespecifične promjene i nije ga nužno učiniti osim kad se sumnja da je u podlozi epileptički napadaj ili ako se epizoda amnezije ponovi.

Prognoza

Prognoza je dobra. Simptomi u pravilu traju manje od 24 h. Kako se poremećaj povlači, tako i amnezija polako nestaje, no pamćenje za događaje tijekom trajanja epizode može biti izgubljeno.

Epizode se najčešće ne ponavljaju, osim ako se u podlozi ne nalazi migrena ili epileptički napadaj. Vjerojatnost da se epizoda tranzitorne globalne amnezije ponovi tijekom života kreće se od 5 do 25%.

Rizik od moždanog udara nije povišen.

Liječenje

 • Liječenje uzroka, ukoliko je moguće.

Ne postoji specifično liječenje za tranzitornu globalnu amneziju. Međutim, bilo kakvo stanje u podlozi potrebno je liječiti.

Ključne točke

 • Tranzitorna globalna amnezija obično se javlja u pacijenata u dobi od 50 do 70 godina.

 • Potrebno je učiniti difuzijski mjereno oslikavanje MR-om mozga visoke rezolucije kako bi se isključila ishemija mozga kao uzrok.

 • Iako se izgubljeno pamćenje ne mora vratiti, funkcija pamćenja obično se oporavi unutar 24 sata, a epizode se obično ne ponavljaju.