Pregled cistične bolesti bubrega

Autor: Navin Jaipaul, MD, MHS
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Karmela Altabas, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Tonko Gulin, dr. med.

Cistična bolest bubrega može biti prirođena ili stečena. Prirođeni poremećaji mogu biti naslijeđeni autosomno dominantno, autosomno recesivno ili mogu nastati zbog drugih razloga (npr. sporadične mutacije, kromosomske aberacije, utjecaj teratogena). Neki od njih su sastavni dio malformacijskih sindroma (vidi tablicu).

Glavne skupine cističnih nefropatija

Poremećaj

Klinička slika

* Uzrokovane, npr. sporadičnim mutacijama, kromosomskim anomalijama, teratogenima ili nepoznatim mehanizmima.

KBB = kronična bubrežna bolest

Autosomno dominantno

Autosomno dominantna policistična bolest bubrega

Lumbalna i adbominalna bol

Hematurija

Hipertenzija

Uvećani bubrezi s multiplim obostranim cistama

Ekstrarenalne ciste (jetre, gušterače i tankog crijeva)

Cerebralne aneurizme

Divertikuloza

Hernije trbušnog zida

Zatajenje bubrega u odrasloj dobi

Branchio-oto-renalni sindrom (Melnick-Fraserov sindrom)

Branhiogene ciste i fistule

Preaurikularne jamice ili kvržice

Gubitak sluha

Obiteljski bubrežni hamartomi

Primarni hiperparatireoidizam

Osificirajućeg fibromi čeljusti

Autosomno dominantna tubulointersticijska bolest bubrega (ADTBB)

Bubrezi smanjene do normalne veličine

Polidipsija i poliurija

Bez proteinurije ili s blagom proteinurijom

Uredan sediment urina

Bez teške hipertenzije u ranoj fazi bolesti

Nikturija ili enureza kod djece

Terminalna faza KBB nastupa u odrasloj dobi

Moguć giht

Oro-facio-digitalni sindrom

Parcijalni rascjep usne, jezika i alveolarnih grebena

Hipoplazija nosne hrskavice

Mikrociste bubrega

Tuberozna skleroza

Benigni tumori mozga, bubrega i kože

Angiomiolipomi bubrega

Von Hippel-Lindau bolest

Hemangioblastomi mrežnice, mozga, leđne moždine i nadbubrežnih žlijezda

Karcinom bubrega

Feokromocitom

Autosomno recesivno

Alströmov sindrom

Pretilost

Šećerna bolest tip 2

Pigmentni retinitis

Autosomno recesivna policistična bolest bubrega

Uvećani bubrezi s višestrukim obostranim cistama

Jetrena fibroza

Hipertenzija

Terminalna faza KBB tijekom djetinjstva

Bardet-Biedlov sindrom

Muški hipogonadizam

Intelektualne poteškoće

Retinopatija

Pretilost

Polidaktilija

Ellis-van Creveldov sindrom

Patuljast rast

Polidaktilija

Često srčane greške

Ivemarkov sindrom

Ageneza slezene

Cijanotična bolesti srca

Malrotacija crijeva

Jeune sindrom (asfiksijska torakalna distrofija)

Patuljast rast prsnog koša, ruku i nogu

Joubertov sindrom

Intelektualne poteškoće

Hipotonija

Nepravilno disanje

Poremećaj očnih pokreta

Meckel-Gruberov sindrom

Okcipitalna encefalokela

Polidaktlija

Kraniofacijalna displazija

Nefronoftiza

Bubrezi smanjene do normalne veličine

Polidipsija i poliurija

Blaga proteinurija s benignim mokraćnim sedimentom

Terminalna faza KBB može nastupiti u djetinjstvu

Zellwegerov sindrom (cerebrohepatorenalni sindrom)

Oštećenje mozga i jetre

Usporen razvoj

Visoka razina serumskog željeza i bakra

Hipotonija

Ostale prirođene *

Ciste netubularnog podrijetla (uključuje glomerularne, supkapsularne i pijelokalicealne ciste)

Različita klinička obilježja

Sindromi malformacija

Različita klinička obilježja

Medularni spužvasti bubreg

Dilatacija tubula i ciste sabirnih kanalića

Renalna tubularna acidoza tip 1 i bubrežni kamenci

Bez progresije u terminalnu fazu KBB

Multicistični displastični bubreg

Jednostrana nakupina cisti i vezivnog tkiva, bez funkcionalnog bubrežnog tkiva

Bubrežna cistična displazija

Povezana sa strukturnim opstrukcijama urotrakta ili malformacijama metanefrosa

Asimetrična displazija bubrega

Trisomija 18

Naglašen zastoj u razvoju

Malformacije glave, lica, ruku i stopala

Stečena

Stečena cistična bolest

Višestruke ciste

Povezana s dugogodišnjom dijalizom, obično > 10 god

Visoki rizik od karcinom bubrega

Ciste povezane s tumorima

Na primjer, s karcinomom bubrega ili nefroblastomom

Izolirane jednostavne ciste

Nizak rizik od kronične bubrežne bolesti ili hipertenzije

Povezane sa starenjem