Ptičja gripa

Autor: Brenda L. Tesini, MD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Ljiljana Lukić, dr. med.

Ptičju influencu (gripu) uzrokuju sojevi influence A koji inače zaražavaju samo divlje ptice i domaću perad (ponekad i svinje). Infekcije ovim sojevima nedavno su otkrivene i u ljudi.

(Vidi također gripa.)

Većina slučajeva ptičje gripe kod ljudi uzrokovana je sojevima ptičje gripe tipa A H5N1 i, nedavno, tipom A H7N9, ali tipovi H5N6, H7N7, H7N3, H7N4, H9N2 i H10N8 također su uzrokovali infekcije u ljudi. Infekcije ovim sojevima su u divljih ptica asimptomatske, ali u domaće peradi mogu izazvati bolesti s visokom smrtnošću. U posljednjih nekoliko godina, nekoliko sojeva izazvalo je teške respiratorne bolesti, pa čak i smrt kod ljudi.

Moraju se prijaviti svi slučajevi infekcije ljudi s podtipom influence A, osim H1 ili H3.

Virusi influence H5 otkriveni su u divljih ptica u Europi, Africi i Aziji.

Prvi ljudski slučajevi H5N1 otkriveni su 1997. u Hong Kongu; mnogi pacijenti su imali teške respiratorne simptome, a stopa smrtnosti bila je visoka. Širenje na ljude bilo je suzbijeno odstrjelom populacije domaćih ptica. Međutim, 2003. i 2004. godine ponovno su se pojavile infekcije H5N1 kod ljudi, a povremeni slučajevi i dalje se opisuju, prvenstveno u Aziji i na Bliskom istoku; nekoliko slučajeva zabilježeno je u Egiptu 2017. godine.

Od 2014. dokumentirano je 19 infekcija ljudi s H5N6; sve su zabilježene u kontinentalnoj Kini. Najnoviji slučaj prijavljen je u siječnju 2018. godine.

Početkom 2013., proširena epidemija H7N9 ptičje gripe u ljudi opisana je u nekoliko provincija jugoistočne Kine. Oko jedne trećine slučajeva je umrlo, ali se značajna bolest obično pojavila samo u starijih osoba. Nije se dogodio trajni prijenos s čovjeka na čovjeka, iako postoje dokazi ograničenog izravnog ljudskog prijenosa. Čini se da je infekcija ljudi rezultat izravne izloženosti zaraženim pticama na tržnicama sa živom peradi, gdje se ptice kupuju za kasniju konzumaciju kod kuće. Izbijanje je dostiglo vrhunac u kasno proljeće 2013., potom oslabilo (djelomično zbog toga što su se tržnice zatvorile), ali se ponovno pojavilo početkom jeseni. Sezonska epidemija obično odgovara povećanom prometu peradi prigodom kineske Nove godine.

Kina se trenutno nalazi u šestom valu H7N9 ptičje gripe u ljudi (započela je u listopadu 2017.). U razdoblju 2016. - 2017. bilo je gotovo 800 slučajeva, ali samo 3 prijavljena do sada u 2017-2018; širom svijeta, SZO prijavljeno je 1567 slučajeva u ljudi i najmanje 615 smrtnih slučajeva (1). Neki slučajevi azijske H7N9 ptičje gripe prijavljeni su izvan kontinentalne Kine, ali većina se pojavila u ljudi koji su putovali u kontinentalnu Kinu prije nego što su se razboljeli.

Infekcija u ljudi s drugim sojevima ptičje gripe H7 opisuje se sporadično, uključujući H7N3 u Kanadi, H7N7 u Nizozemskoj, a nedavno i H7N4 i H9N2 u Kini.

Morski sisavci također se mogu zaraziti sojevima ptičje gripe (npr. H10N7 u lučkih tuljana), s naknadno opisanim ljudskim slučajevima.

Kina ima aktivne kampanje cijepljenja peradi protiv virusa influence H5 i H7 kako bi se spriječilo širenje s divljih na domaće ptice, za koje postoji veća vjerojatnost da dođu u kontakt i prošire virus na ljude.

Vrlo je vjerojatno da virusi ptičje gripe bilo koje antigenske specifičnosti mogu uzrokovati gripu u ljudi kad god virus razvije mutacije koje mu omogućuju da se veže na humano specifične receptore u respiratornom traktu. Budući da su svi virusi influence sposobni za brze genetske promjene, postoji mogućnost da bi ptičji sojevi mogli steći sposobnost lakšeg širenja s osobe na osobu putem izravnih mutacija ili preslagivanjem genomskih podjedinica s ljudskim sojevima tijekom replikacije kod čovjeka, životinja ili ptica. Većina stručnjaka izražava zabrinutost da bi, zadobiju li ti sojevi sposobnost za učinkovito širenje s čovjeka na čovjeka, mogli izazvati pandemiju gripe.

Podaci o nadzoru pokazuju da mnoge infekcije ptičje gripe mogu uzrokovati blage respiratorne simptome ili čak biti subkliničke. Međutim, u H5N1, H5N6 i H7N9 klasterima zabilježena je teška upala pluća s visokom stopom smrtnosti (25 do 69%).

Literatura

  • 1. WHO: Gripa na sučelju čovjek-životinja: Sažetak i procjena, 26. siječnja do 2. ožujka 2018. godine. Pristup 5/9/18.

Dijagnoza

  • Reverzna-transkriptaza-PCR (RT-PCR)

Ako se u osobe pojave odgovarajući klinički sindromi, a poznat je kontakt s osobom koja je zaražena ili kontakt s pticama, trebala bi se razmotriti mogućnost postojanja infekcije. Povijest nedavnih putovanja u regije s neprestanim prijenosom virusa s domaće peradi na ljude (npr. za H5N1, Egipat, Indoneziju i Vijetnam) i izloženost pticama ili zaraženim osobama treba potaknuti testiranje na influencu A pomoću RT-PCR brisa nosa ili grla. Ne treba pokušavati uzgojiti kulturu organizma jer su za ove visoko patogene viruse potrebne posebne mjere opreza.

Sumnjivi i potvrđeni slučajevi prijavljuju se CDC-u (Centar za kontrolu i prevenciju bolesti).

Liječenje

  • Inhibitor neuraminidaze

Indicirano je liječenje oseltamivirom ili zanamivirom (inhibitori neuraminidaze) u uobičajenim dozama.

H7N9 i H5N1 virusi su rezistentni na amantadin i rimantadin; prijavljena je i rezistencija ili smanjena osjetljivost na oseltamivir.

Ključne točke