Poremećaji Embden-Meyerhofovog puta

Autor: Evan M. Braunstein, MD, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Marin Međugorac, dr. med.

Radi se o autosomno-recesivnim poremećajima metabolizma eritrocita koji uzrokuju hemolitičku anemiju.

(Vidi također Pregled hemolitičkih anemija.)

Najčešći poremećaj iz ove skupine hemolitičkih anemija je

  • Manjak piruvat kinaze

U ostale poremećaje metabolizma eritrocita koji uzrokuju hemolitičku anemiju ubrajamo manjak

  • Eritrocitne heksokinaze

  • Glukoza-fosfat izomeraze

  • Fosfofruktokinaze

U svim navedenim metaboličkim poremećajima do hemolitičke anemije dolazi jedino u homozigota. Točan mehanizam nastanka hemolize nije poznat. Simptomi ovise o stupnju anemije, a od kliničkih znakova najčešće su prisutni žutica i splenomegalija. Sferociti nisu vidljivi, ali često se nalazi mali broj nepravilno oblikovanih stanica u obliku sfera.

Određivanje ATP-a i difosfoglicerata pomaže u dijagnosticiranju metaboličkog poremećaja i usmjerava na daljnju analizu.

Liječenje

  • Potporno liječenje

  • Ponekad je potrebna splenektomija

Ne postoji specifična terapija za ovu vrstu hemolitičke anemije. Većina pacijenata ne zahtijeva liječenje osim nadoknade folata u dozi 1 mg per os na dan za vrijeme akutne hemolize. U teškim slučajevima, kod bolesnika ovisnih o transfuzijama može se učiniti splenektomija. Nakon splenektomije obično ne dolazi do prestanka hemolize, iako do određenog poboljšanja može doći, osobito kod pacijenata sa manjkom piruvat kinaze.