Pleuralni izljev

Autor: Richard W. Light, MD
Urednik sekcije: Željko Ivančević, dr. med.
Prijevod: Željko Ivančević, dr. med.

Pleuralni izljev je nakupljanje tekućine u pleuralnom prostoru. Uzroci su mnogobrojni. Tekućina može biti transudat ili eksudat. Izljev otkriva fizikalni pregled i RTG pluća; torakocenteza i analiza pleuralne tekućine je nužna za utvrđivanje etiologije izljeva. Asimptomatske transudate ne treba liječiti. Simptomatski transudati i gotovo svi eksudati zahtijevaju torakocentezu, drenažu, pleurodezu, pleurotomiju ili kombinaciju navedenih postupaka.

Normalno se 10 do 20 ml pleuralne tekućine, sličnog sastava kao plazma, ali siromašnije proteinima (< 1,5 g/dl), nalazi u tankom sloju između visceralne i parijetalne pleure, smanjujući trenje između pluća i unutarnje stijenke prsnog koša. Tekućina dospijeva u pleuralni prostor kroz sistemske kapilare parijetalne pleure a iz pleuralnog prostora izlazi kroz otvore visceralne pleure i limfne žile. Pleuralna tekućina se nakuplja kada se poremeti normalna ravnoteža između stalne filtracije tekućine na parijetalnoj pleuri i reapsorpcije (80–90%) preko visceralne pleure, odnosno kada više tekućine ulazi ili manje izlazi iz pleuralnog prostora.

Etiologija

Pleuralni izljevi obično se razvrstavaju na transudate i eksudate ovisno o laboratorijskim karakteristikama tekućine (vidi tablicu). Bilo da je unilateralni ili bilateralni, transudat se obično može liječiti bez opsežne dijagnostičke obrade, dok eksudat zahtijeva obradu kako bi se utvrdila etiologija. Postoje brojni uzroci (vidi tablicu).

Transudacijski pleuralni izljev obično nastaje zbog kombiniranog djelovanja povećanog hidrostatskog tlaka i smanjenog onkotskog tlaka plazme. Najčešći uzrok je zatajenje srca (kardijalna dekompenzacija), a zatim ciroza jetre s ascitesom i hipoalbuminemija, obično u sklopu nefrotskog sindroma.

Eksudacijski pleuralni izljev posljedica je lokalnih procesa koji povećavaju kapilarnu permeabilnost što dovodi do eksudacije tekućine, proteina, stanica i drugih sastojaka seruma. Uzroci su brojni, a najčešći su pneumonija (parapneumonični izljevi i empijemi), malignitet, plućna embolija, virusna infekcija i TBC.

Sindrom žutih nokata je rijdak poremećaj koji uzrokuje kronični eksudacijski pleuralni izljev, limfedem i distrofične žute nokte, a sve se objašnjava narušenom limfnom drenažom.

Hilozni izljev (hilotoraks) je izljev mliječnog izgleda s visokim sadržajem triglicerida. Najčešće je posljedica traumatskog ili neoplastičkog (obično limfomatoznog) oštećenja duktusa toracikusa. Hilozni izljev nastaje i kod sindroma gornje šuplje vene.

Hiliformni (kolesterolski ili pseudohilozni) izljevi slični su hiloznim izljevima, ali su siromašni trigliceridima a bogati kolesterolom. Smatra se da hiliformni izljevi nastaju oslobađanjem kolesterola iz liziranih eritrocita i neutrofila kod kroničnih izljeva (empijema) kada apsorpciju izljeva blokira zadebljana pleura.

Hemotoraks je krvava tekućina (hematokrit pleuralne tekućine > 50% hematokrita periferne krvi) u pleuralnom prostoru prouzročena traumom ili, što je rjeđe, koagulopatijom ili rupturom velike krvne žile, npr. aorte ili plućne arterije.

Empijem je gnoj u pleuralnom prostoru. Može biti komplikacija pneumonije, torakotomije, apscesa (pluća, jetre ili subdijafragmalnog) ili penetracijske traume sa sekundarnom infekcijom. Empiema necessitans označava širenje gnojnog procesa iz pleuralnog prostora kroz meka tkiva prsišta, što dovodi do infekcije stijenke prsnog koša i stvaranja pleurokutanih fistula.

Zarobljeno pluće je pluće obloženo fibroznom pleuralnom kožurom, što je posljedica empijema ili tumora. Budući da se pluća ne mogu širiti, pleuralni tlak postaje negativniji nego normalno, što dovodi do povećane transudacije tekućine iz kapilara parijetalne pleure. Ovaj je izljev po karakteristikama na granici transudata i eksudata, tj. biokemijske vrijednosti su unutar 15% od isključne razine po Lightovim kriterijima (vidi tablicu).

Jatrogeni izljevi mogu nastati zbog pomaka ili pogrešno postavljene sonde za prehranu ili centralnog venskog katetera, što dovodi do nakuplja hrane ili infuzijske otopine u pleuralnom prostoru.

Uzroci pleuralnog izljeva*

Uzrok

Komentari

*Približno poredano prema najvećoj učestalosti.

Transudat

Zatajenje srca (kardijalna dekompenzacija)

Obostran izljev u 81% ; desnostran u 12%, a lijevostran u 7%

Insuficijencija lijeve klijetke povećava intersticijski tlak, što dovodi do transudacije i pleuralnog izljeva

Ciroza s ascitesom (hepatički hidrotoraks)

Desnostran u 70%; lijevostran u 15%; obostran u 15%

Ascitesna tekućina prelazi u pleuralni prostor kroz defekte u ošitu

Izljev se nalazi u 5% bolesnika s klinički očitim ascitesom

Hipoalbuminemija

Rijetka

Obostrani izljev u > 90%

Smanjen intravaskularni onkotski tlak uzrokuje transudaciju u pleuralni prostor

Udružen s edemima ili anasarkom

Nefrotski sindrom

Obično obostran, često subpulmonalno

Smanjen intravaskularni onkotski tlak plus hipervolemija uzrokuju transudaciju u pleuralni prostor

Hidronefroza

Urin se probija retroperitonealno u pleuralni prostor i dovodi do urinotoraksa

Konstriktivni perikarditis

Povećan intravenski hidrostatski tlak

U nekim slučajevima opsežne anasarke i ascitesa zbog mehanizma sličnog onom kod hepatičkog hidrotoraksa

Atelektaza

Povećan negativni intrapleuralni tlak

Peritonealna dijaliza

Mehanizam sličan onom kod hepatičkog hidrotoraksa

Pleuralna tekućina ima karakteristike slične dijalizatu

Zarobljena pluća

Fibrozna pleuralna kožura povećava negativan intrapleuralni tlak

Može biti eksudativni ili granični izljev

Sindrom curenja iz sistemskih kapilara

Rijedak

Javlja se uz anasarku i perikardni izljev

Miksedem (hipotireoza)

Izljev se razvija u oko 5% slučajeva

Obično transudat ako istodobno postoji i perikardni izljev, a nastaje zbog povišenog hidrostatskog tlaka; izolirani pleuralni izljev može biti eksudat ili transudat

Eksudat

Pneumonija (parapneumonični izljev)

Može biti nekompliciran ili lokuliran i/ili purulentan (empijem)

Torakocenteza neophodna za diferencijaciju

Malignitet

Najčešće rak pluća, karcinom dojke ili limfom, ali izljev može izazvati svaki tumor koji metastazira u pleuru

Obično uzrokuje tupu, stalnu bol u prsima

Plućna embolija

Izljev u oko 30% slučajeva

Gotovo uvijek je eksudat; krvav u < 50% slučajeva

Na plućnu emboliju treba sumnjati kada je dispneja nesrazmjerna veličini izljeva

Virusna infekcija

Izljev je obično mali sa ili bez infiltrata u parenhimu

Prevladavaju sistemski simptomi, a ne plućni simptomi

Kirurško premoštenje koronarnih arterija

Lijevostran ili veći lijevo u 73%; obostran i jednak u 20%; desnostran ili veći desno u 7%

10% ima > 25% izljeva u hemitoraksu 30 dana postoperativno

Krvavi izljevi su posljedica postoperativnog krvarenja te se resorbiraju

Nekrvavi izljevi koji mogu recidivirati; etiologija često ostaje nepoznata, ali vjerojatno u osnovi imunološka

TBC

Izljev je obično jednostran ili se nalazi na istoj strani gdje i infiltrati u parenhimu

Izljev uslijed hipersenzitivne reakcije na protein TBC–a

Kulture pleuralne tekućine na TBC pozitivne u < 20% slučajeva

Sarkoidoza

Izljev u 1–2%

Bolesnici imaju opsežne promjene u parenhimu (sarkoid) i često izvan toraksa

Pleuralni granulomi kod mnogih bolesnika bez izljeva

U pleuralnom izljevu prevladavaju limfociti

Uremija

Izljev u oko 3% slučajeva

> 50% ima simptome uzrokovane izljevom, najčešće vrućicu (50%), bolove u prsištu (30%), kašalj (35%) i dispneju (20%)

Dijagnosticira se isključivanjem drugih bolesti

Subdijafragmalni apsces

Uzrokuje simpatički subpulmonalni izljev

U izljevu prevladavaju neutrofili

pH i glukoza su unutar normale

HIV infekcija

Etiološki čimbenici su brojni: pneumonije (parapneumonični), uključujući Pneumocystis jirovecii pneumoniju, druge oportunističke infekcije, TBC i plućni Kaposijev sarkom

RA

Izljev nastaje obično u starijih muškaraca s reumatskim čvorićima i deformantnim artritisom

Mora se razlučiti od parapneumoničkog izljeva (za oba je karakteristična niska razina glukoze, niski pH i visoki LDH)

SLE

Izljev može biti prva manifestacija SLE

Često uz SLE induciran lijekovima

Dijagnosticira se serološkim testovima krvi, a ne analizom pleuralne tekućine

Lijekovi

Brojni lijekovi, najznačajniji su bromokriptin, dantrolen, nitrofurantoin, IL–2 (za liječenje raka bubrega i melanoma) i metisergid.Brojni lijekovi, najznačajniji su bromokriptin, dantrolen, nitrofurantoin, IL–2 (za liječenje raka bubrega i melanoma) i metisergid.

Sindrom hiperstimulacije ovarija

Sindrom je komplikacija inducirane ovulacije humanim korionskim gonadotropinom (hCG) a ponekad klomifenom

Izljev nastaje 7–14 dana nakon injekcije hCG

Desnostrani izljev u 52%; bilateralni izljev u 27% slučajeva

Pankreatitis

Akutni: Izljev u oko 50% slučajeva; obostran u 77%; lijevostran u 16%; desnostran u 8%.

Izljev nastaje uslijed transdijafragmalnog širenja upalnog eksudata i zbog upale ošita

Kronični: Fistula iz pseudociste pankreasa vodi kroz ošit u pleuralni prostor

Prevladavaju torakalni nad abdominalnim simptomima

Kahektični pacijenti sliče na onkološke bolesnike

Sindrom gornje šuplje vene

Izljev obično nastaje zbog blokade intratorakalnog venskog i limfnog protoka malignim stanicama ili tromboze centralnog venskog katetera

Može biti eksudat ili hilotoraks

Ruptura jednjaka

Izuzetno teški bolesnici

Za hitnu intervenciju

Morbiditet i mortalitet zbog infekcije medijastinuma i pleuralnog prostora

Benigni pleuralni izljev u sklopu azbestoze

Nastaje > 30 godina nakon ekspozicije

Često asimptomatski

Sklon je pojavljivanju i nestajanju

Mora se isključiti mezoteliom

Benigni tumor jajnika (Meigsov sindrom)

Mehanizam nastanka izljeva sličan onome kod hepatičkog hidrotoraksa

Nisu sve bolesnice s tumorom ovarija, ascitesom i pleuralnim izljevom neoperabilne

Dijagnoza se postavlja postoperativnim nestankom ascitesa i pleuralnog izljeva

Sindrom žutih noktiju

Trijas: pleuralni izljev, limfedem i žuti nokti; pojedini se elementi trijasa ponekad pojavljuju desetljećima kasnije

Pleuralni izljev ima relativno visoke proteine ali nizak LDH

Izljev je sklon recidiviranju

Bez pleuralne boli

Izljevi bez poznatog uzroka često su posljedica skrivene plućne embolije, TBC-a ili maligniteta. Etiologija ostaje nepoznata u oko 15% slučajeva čak i nakon opsežnih pretraga. Ipak, većina se ovih izljeva pripisuje virusnim infekcijama.

Simptomi i znakovi

Neki su pleuralni izljevi asimptomatski a otkrivaju se slučajno pri fizikalnom pregledu ili na RTG–u pluća. Većina uzrokuje dispneju, pleuralnu bol u prsima, ili oboje. Pleuralna bol, neodređeni pritisak ili oštra bol koja se pojačava u inspiriju, ukazuje na upalu parijetalne pleure. Bol se obično osjeća na strani upale, ali je odražena bol moguća. Kako stražnje i periferne dijelove dijafragmalne pleure inervira 6 donjih interkostalnih živaca, nadražaj može izazvati bol u donjem dijelu torakalnog zida ili abdomena pa može oponašati inraabdominalnu bolest. Nadražaj središnjeg dijela dijafragmalne pleure koji inervira n. frenicus, izaziva odraženu bol u vratu i ramenu.

Fizikalni pregled otkriva odsustvo taktilnog fremitusa, perkutornu muklinu i oslabljeno do nečujno disanje na strani izljeva. Ovakve nalaze daju i pleuralne adhezije. Kad je izljev obiman, disanje je obično ubrzano i plitko.

Pleuralno trenje, iako rijetko, klasičan je fizikalni nalaz za tzv. “suhi” pleuritis. Pleuralno trenje varira od jedva povremeno čujnog koje imitira pukote, do izrazito grubog i oštrog, škripavog zvuka ili zvuka trenja, koji je sinkron s disanjem, čujan u inspiriju i ekspiriju. Trenje koji se čuje uz srce (pleuroperikardno trenje) mijenja se sa srčanim otkucajima pa se može zamijeniti za trenje kod “suhog” perikarditisa. Perikardno trenje se najbolje čuje uz lijevi rub sternuma u 3. i 4. interkostalnom prostoru, karakterističnog je zvuka naprijed i nazad, sinkronog sa srčanim udarom, na koji disanje značajno ne utječe. Senzitivnost i specifičnost fizikalnog pregleda za otkrivanje izljeva je mala.

Dijagnoza

 • rentgenska slika prsnog koša

 • pregled pleuralne tekućine

 • ponekad CT angiografija ili druge pretrage

Na pleuralni izljev sumnja se u bolesnika s pleuralnim bolovima, neobjašnjivom dispnejom ili sugestivnim znakovima. Cilj dijagnostičkih pretraga je otkriti pleuralni izljev i utvrditi njegov uzrok (vidi sliku).

Pleuralni izljev

Postero–anteriorna RTG snimka pluća je prva pretraga koja može otkriti pleuralni izljev. Profilni RTG snimak pluća treba uraditi uvijek kad se sumnja na pleuralni izljev. Na profilnom snimku pluća u stojećem položaju, 75 ml pleuralne tekućine dovodi do zasjenjenja i amputacije (vrh sinusa nije oštar) stražnjeg frenikokostalnog sinusa, koji je inače oštar. Da bi frenikokostalni sinus bio zasjenjen i amputiran (neoštar ili tup) obično je potrebno oko 175 ml izljeva, ali može biti potrebno čak 500 ml. Veći pleuralni izljevi zasjenjuju dio hemitoraksa te mogu dovesti do pomaka medijastinuma, dok izljevi > 4 L zasjene čitav hemitoraks i potiskuju medijastinum na suprotnu stranu.

Začahureni izljevi su tekuće nakupine zarobljene pleuralnim adhezijama ili unutar pleuralnih incizura. Profilni RTG snimak pluća u ležećem položaju, CT toraksa ili ultrazvuk pluća, uvijek treba uraditi kada je nejasno je li zasjenjenje na RTG–u pluća tekućina ili infiltracija parenhima, ili se radi o začahurenom, odnosno slobodnom izljevu. Navedene pretrage su osjetljivije nego RTG u stojećem položaju jer mogu otkriti izljeve < 10 ml. Začahureni izljevi, posebno oni u horizontalnoj i kosoj incizuri, mogu se katkad zamijeniti za solidni tumor pluća (pseudotumor). Sjena začahurenog izljev mijenja oblik i veličinu ovisno o fazi disanja (u inspiriju ima vretenast oblik, a u ekspiriju kuglast), promjeni položaja tijela i količini pleuralne tekućine.

CT nije rutinski indiciran, ali omogućava razlučivanje infiltrata u parenhimu od tumora pluća koji su prekriveni sjenom izljeva, te razlikovanje začahurenog izljeva od sjene solidnog tumora.

Etiologija izljeva

Torakocentezu treba uraditi gotovo uvijek kad je peuralni izljev debljine 10 mm na CT-u, profilnom RTG snimku u ležećem položaju, ili kad se ultrazvukom otkrije novi izljev ili treba razriješiti njegovu etiologiju. Općenito, jedini bolesnici koji ne zahtijevaju torakocentezu su oni koji imaju zatajenje srca (kardijalnu dekompenzaciju) s bilateralnim pleuralnim izljevima i nemaju bolove u prsištu ni vručicu; kod ovih bolesnika treba pokušati pojačati diurezu (diuretike) i izbjeći torakocentezu ukoliko izljevi ne potraju 3 dana.

Torakocenteza i analiza pleuralne tekućine su često nepotrebne kod kroničnih izljeva poznatog uzroka, koji uz to ne izaziva simptome.

Kad god je to moguće, torakocenteza se vrši pod kontrolom ultrazvuka, što povećava količinu evakuirane tekućine i smanjuje rizik od komplikacija kao što je pneumotoraks ili punkcija intra-abdominalnog organa.

Analiza pleuralne tekućine vrši se radi utvrđivanja etiologije pleuralnog izljeva. Analiza započinje vizualnim pregledom (inspekcijom) pa se može:

 • razlikovati krvave i hilozne (ili hiliformne) od ostalih izljeva

 • identificirati gnojne izljeve koji jako ukazuju na empijem

 • identificirati viskozna tekućina karakteristična za neke mezoteliome

U pleuralnoj tekućini uvijek treba odrediti sadržaj proteina, LDH, broj stanica i njihovu diferenijalnu sliku, obojiti ga po Gramu i uraditi mikrobiološke kulture na aerobne i anaerobne bakterije. Drugi parametri (glukoza, citologija, markeri za TBC [adenozin deaminaza ili gama–interferon], amilaze, bojanja i kulture na mikobakterije i gljivice) se određuju u odgovarajućim kliničkim stanjima.

Određivanje biokemijskih parametara u pleuralnoj tekućini pomaže razlučiti transudat od eksudata. Postoje brojni kriteriji, ali nijedan od njih ne može dati točan odgovor. Kada su uvedeni Lightovi kriteriji (vidi tablicu), koji uspoređuju razinu LDH i ukupnih proteina u serumu s razinom LDH i proteina u pleuralnom izljevu, dobiveni su najbliži mogući parametri za razlučivanje eksudata od transudata u trenutku vršenja torakocenteze. Lightovi kriteriji mogu točno identificirati gotovo sve eksudate, ali zato 20% transudata pogrešno svrstavaju u eksudate. Ako se sumnja na transudat (npr. zbog kardijalne dekompenzacije ili ciroze jetre), a nijedan od biokemijskih parametara nije > 15% od isključne razine po Lightovim kriterijima, tada se određuje razlika između razine proteina u serumu i pleuralnoj tekućini. Ako je razlika > 3,1 g/dl, bolesnik vjerojatno ima transudat.

Radiološke slikovne pretrage također mogu pomoći. Ako nakon analize pleuralne tekućine dijagnoza ostane nejasna, indicirana je CT angiografija radi isključivanja plućne embolije, plućnih infiltrata ili lezija u medijastinumu. Ako se dokaže plućna embolija, nužna je dugotrajna antikoagulantna terapija; infiltrati u plućnom parenhimu nalažu bronhoskopiju, a lezije u medijastinumu transtorakalnu citopunkciju/biopsiju ili medijastinoskopiju. Međutim, prilikom CT–angiografije (CTA) bolesnik mora zadržati dah 24 sekunde, što svi bolesnici nisu u stanju. Ako CT angiografija ne otkrije patološke promjene ni u plućima niti u medijastinumu, bolesnika treba opservirati, osim ako ranije nije bio onkološki bolesnik, mršavi, stalno je febrilan ili ima druge nalaze koji upućuju na malignitet ili TBC, pa je indicirana torakoskopija. Ako torakoskopija nije dostupna, radi se iglena biopsija pleure. Ako postoji zadebljanje pleure ili pleuralni čvorići, dijagnoza se postavlja biopsijom pod kontrolom CT-a ili ultrazvuka.

Kada se sumnja na tuberkulozni pleuritis, određuje se razina adenozin deaminaze u pleuralnoj tekućini. Osjetljivosti i specifičnosti za tuberkulozni pleuritis iznosi 95% kad je razina > 40 jedinica/L.

Liječenje

 • liječenje simptoma i osnovnog poremećaja

 • evakuacija (drenaža) nekih izljeva koji izazivaju simptome

 • ostali tretmani za parapneumonične i maligne izljeve

Asimptomatske izljeve ne treba liječiti jer se većina spontano resorbira kad se liječi osnovni poremećaj, posebno oni u sklopu nekomplicirane pneumonije, plućne embolije ili nakon kirurške intervencije. Pleuralnu bol obično mogu ublažiti nesteroidni anti-inflamatorni lijekovi (NSAIL) ili drugi oralni analgetici. Međutim, katkad su kratkotrajno potrebni i oralni opijati.

Torakocenteza je dovoljan tretman za mnoge simptomatske izljeve a može se ponoviti u slučaju ponovnog nakupljanja izljeva. Nema proizvoljnih ograničenja što se tiče količine tekućine koja se može evakuirati. Evakuacija tekućine se vrši sve dok se izljev ne odstrani u potpunosti ili dok se bolesnik ne počne tužiti na stezanje i/ili bol u prsima, ili do napadaja jakog kašlja.

Kronične, recidivirajuće i izljeve koji izazivaju simptome rješava pleurodeza ili trajni kateter ( vidi: Liječenje). Postpneumonični i maligni izljevi mogu zahtijevati dodatne specifične mjere.

Parapneumonični izljevi i empijem

Kada su prognostički faktori nepovoljni (pH < 7,20, glukoza < 3,3 mmol/L ili 60 mg/dl), pozitivan preparat po Gramu ili kulture, “džepovi“), izljev se mora u potpunosti odstraniti torakocentezom ili postavljanjem torakalnog drena. Ako je izljev nemoguće evakuirati u potpunosti, intrapleuralno se daju fibrinolitici (npr. aktivator tkivnog plazminogena 10 mg) plus DNKaza (npr. dornaza alfa 5 mg) u 100 ml fiziološke otopine dva puta dnevno tijekom 3 dana. Ako su ovi postupci neuspješni, mora se uraditi torakoskopija kako bi se lizirale adhezije i uklonilo fibrozno tkivo koje prekriva pluća i na taj način olakšalo širenje pluća. Ako je torakoskopija neuspješna, pribjegava se torakotomiji s kirurškom dekortikacijom (npr. odstranjenje ožiljaka, ugrušaka ili fibroznih kožura oko pluća).

Maligni pleuralni izljevi

Ako torakocenteza ublaži dispneju prouzročenu malignim izljevom ali se tekućina ponovo nakuplja (a dispneja pojača) u više navrata, indicirana je kronična drenaža ili pleurodeza. Asimptomatski izljevi i oni koji ne reagiraju na torakocenteze, ne iziskuju dodatne postupke.

Postavljanje trajnog drenažnog katetera je prioritet kod pokretnih bolesnika, jer se kateter može postaviti ambulantno pa se izljev povremeno može drenirati u vakumsku bocu. Pleurodeza se postiže uštrcavanjem sklerozacijskog sredstva u pleuralni prostor koje izaziva jaku upalnu reakciju visceralne i parijetalne pleure što vodi do stvaranja fibrinskih naslaga na njihovim površinama i obliteracije malih krvnih žila pleure, točnije do skleroze mezotela i obliteracije pleuralnog prostora. Najdjelotvornija i često korištena sklerozacijska sredstva su talk, doksiciklin i bleomicin, a u pleuralni prostor se uvode kroz torakalni dren ili torakoskop. Pleurodeza je kontraindicirana kod karcinoma bronha centralne lokalizacije i atelektaze pluće, te ako je medijastinum potisnut prema izljevu i ako se pluća nisu proširila nakon postavljanja torakalnog drena.

Odvođenje pleuralne tekućine u peritonealni prostor (pleroperitonealni šant) pokazalo se korisnim rješenjem u bolesnika s malignim izljevom u kojih nije uspjela pleurodeza ili koji imaju “zarobljena pluća”.

Ključne poruke

 • Transudacijski pleuralni izljev (transudat) obično nastaje zbog kombiniranog djelovanja povećanog hidrostatskog tlaka i smanjenog onkotskog tlaka plazme.

 • Eksudacijski pleuralni izljev (eksudat) posljedica je lokalnih procesa koji povećavaju kapilarnu permeabilnost što dovodi do eksudacije tekućine, proteina, stanica i drugih sastojaka seruma.

 • Najčešći uzroci nastanka transudacijskih izljeva (transudata) su zatajenje srca (kardijalna dekompenzacija), ciroza s ascitesom i hipoalbuminemija (obično zbog nefrotskog sindroma).

 • Najčešći uzroci nastanka eksudacijskih izljeva (eksudata) su pneumonija, rak, plućna embolija i TBC.

 • Dijagnostička obrada uključuje radiološke slikovne pretrage (najčešće RTG prsnog koša) kako bi se dokazalo postojanje izljeva i analizu pleuralne tekućine kako bi se utvrdilo uzrok.

 • Profilni RTG snimak pluća, CT toraksa ili ultrazvuk pluća u ležećem položaju, uvijek treba uraditi kada je nejasno je li zasjenjenje vidljivo na RTG–u pluća tekućina ili infiltrat u plućnom parenhimu, ili se radi o začahurenom, odnosno slobodnom izljevu.

 • Kronične, recidivirajuće i izljeve koji izazivaju simptome rješava pleurodeza ili drenaža trajnim kateterom.