Reaktivna trombocitoza (sekundarna trombocitemija)

Autori: Jane Liesveld, MD
Patrick Reagan, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Andrija Agejev, dr. med.

Reaktivna trombocitoza je povećanje trombocita (> 450,000/μL) koje se sekundarno razvija uz neki drugi poremećaj.

(Vidi također Pregled mijeloproliferativnih poremećaja.)

Neki uzroci reaktivne trombocitozu uključuju

Tu su i nasljedne obiteljske trombocitoze poput onih koje nastaju zbog mutacija gena trombopoetina i receptora trombopoetina. Za trombocitozu koja nije sekundarna u odnosu na neki drugi poremećaj, vidi: Esencijalna trombocitemija.

Funkcija trombocita obično je normalna. Za razliku od esencijalne trombocitemije, reaktivna trombocitoza ne povećava rizik od trombotičnih komplikacija ili komplikacija krvarenja ukoliko pacijent nema tešku bolest arterrija ili je dulje vrijeme nepokretan.

U sekundarnoj trombocitozi broj trombocita obično je <1000×109/L, a uzrok se može vidjeti iz anamneze i fizikalnog pregleda (možda uz potvrdu pretraga). KKS i periferni krvni razmaz pomažu kod utvrđivanja manjka željeza ili hemolize. KKS i bris periferne krvi trebaju potkrijepiti dijagnozu nedostatka željeza ili hemolizu.

Ako uzrok sekundarne trombocitemije nije očit, kod bolesnika treba procijeniti radi li se o mijeloproliferativnom poremećaju. Takva procjena može uključivati citogenetska ispitivanja, uključujući Philadelphia kromosomom ili BCR-ABL Test, moguće i ispitivanje koštane srži, osobito kod bolesnika s anemijom, makrocitozom, leukopenijom, i / ili hepatosplenomegalijom.

Suzbijanjem osnovne bolesti obično se normalizira i broj trombocita.