Ozljede mokraćne cijevi

Autor: Noel A. Armenakas, MD
Urednik sekcije: dr. sc. Lana Videc Penavić, dr. med.
Prijevod: Maja Pin, dr. med.

Do ozljede mokraćne cijevi obično dolazi u muškaraca. Većina teških ozljeda uretre nastaje uslijed tupe ozljede. Penetrirajuća ozljeda mokraćne cijevi je rjeđa, javlja se uglavnom kao posljedica rane od vatrenog oružja, ili zbog umetanja predmeta u mokraćnu cijev tijekom seksualnih aktivnosti ili psihijatrijskih bolesti.

Ozljede mokraćne cijevi se svrstavaju u kontuzije, djelomične i potpune prekide, a mogu zahvaćati stražnji ili prednji segment uretre. Ozljede stražnjeg segmenta mokraćne cijevi događaju se gotovo isključivo uz prijelom zdjelice. Ozljede prednjeg segmenta mokraćne cijevi su često posljedica perinealnih ozljeda zbog pada, udarca u perineum ili sudara motornih vozila.

Komplikacije uključuju infekciju, inkontinenciju, erektilnu disfunkciju i formaciju striktura.

Simptomi i znakovi

Simptomi uključuju bol prilikom mokrenja i nemogućnost mokrenja. Najvažniji znak ozljede mokraćne cijevi je pojava krvi na vanjskom ušću mokraćne cijevi. Dodatni znakovi su ekhimoza perineuma, skrotuma, penisa i stidnih usana, edem, ili oboje. Aberantni položaj prostate tijekom rektalnog pregleda (tzv. visoko položena prostata) je nesiguran pokazatelj ozljede uretre. Krv na digitorektalnom ili vaginalnom pregledu zahtijeva temeljitu procjenu.

Dijagnoza

  • Retrogradna uretrografija

U svakog muškog pacijenta s odgovarajućim simptomima i znakovima, dijagnoza se potvrđuje retrogradnom uretrografijom. Ovaj postupak treba uvijek prethoditi kateterizaciji. Kateterizacija mokraćne cijevi kod muškaraca s neotkrivenom, a značajnom ozljedom mokraćne cijevi može povećati prekid mokraćne cijevi (npr. pretvoriti djelomičan u potpuni prekid). Kod žena se učini hitna cistoskopija i temeljit vaginalni pregled.

Liječenje

  • Obično se učini uretralna kateterizacija (za kontuzije) ili suprapubična cistostomija

  • Ponekad je potrebno endoskopsko ili kirurško zbrinjavanje (za određene ozljede)

  • Odgođena konačna operacija

Nagnječenja se sigurno mogu liječiti trajnom transuretralnom kateterizacijom tijekom 7 dana. Potpuni prekidi se najbolje liječe drenažom putem suprapubične cistostomije. U odabranim slučajevima stražnjih parcijalnih prekida, može se učiniti primarno endoskopsko zbrinjavanje uretre; ako je uspješno, ovaj pristup može ograničiti naknadne strikture uretre.

Potpuni prekidi se liječe drenažom putem suprapubične cistostome. Ovo rješenje je najjednostavnije i može se sa sigurnošću primjenjivati kod svih bolesnika. Konačni kirurški zahvat se odgađa za 8 do 12 tjedana, sve dok se ožiljno tkivo uretre nije stabiliziralo, a bolesnik oporavio od popratnih ozljeda.

Otvoreni popravak ozljeda mokraćne cijevi je ograničen na one povezane s frakturom penisa, s određenim penetrirajućim presijecanjima i ozljeda kod žena.

Ključne točke

  • Pomisliti na ozljede mokraćne cijevi osobito u bolesnika koji imaju prijelom zdjelice ili ozljede međunožja, te u onih koji imaju poteškoće s mokrenjem ili krv na izlazu mokraćne cijevi.

  • Kod muškaraca treba učiniti retrogradnu uretrografiju prije kateterizacije.

  • Kod žena treba učiniti cistoskopiju i vaginalni pregled.

  • Liječiti kontuzije kateterizacijom, a potpune i mnoge djelomične prekide u početku sa suprapubičnom cistostomijom.

  • Kirurško zbrinjavanje treba odgoditi, osim u određenim ozljedama (tj. kod prijeloma penisa, određenih penetrirajućih ozljeda i ozljeda mokraćne cijevi u žena).