Sabal palma

Autor: Laura Shane-McWhorter, PharmD
Urednica poglavlja: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Nina Blažević, dr. med.

Bobice sabal palme (Serenoa repens, Serenoa serrulata) sadrže aktivne sastojke biljke. Čini se da aktivni sastojci (smatra se da su to masne kiseline) inhibiraju 5-alfa-reduktazu, čime se suprotstavljaju pretvaranju testosterona u dihidrotestosteron. Od bobica se može kuhati čaj ili se mogu uzimati kao ekstrakt u obliku tableta, kapsula ili kao tekući pripravak. Većina pripravaka koji su proučavani u kliničkim studijama su heksanski ekstrakti bobica sabal palme, a sastoje se od 80–90% esencijalnih masnih kiselina i fitosterola.

(Vidjeti također Pregled dodataka prehrani.)

Tvrdnje

Mnogi muškarci izvješćuju o korištenju sabal palme u liječenju simptoma benigne hiperplazije prostate (npr, učestalo mokrenje). Dodatne tvrdnje su da sabal palma povećava proizvodnju sperme, veličinu grudi i seksualnu energiju. Doziranje iznosi 320 mg 1×/dan ili 160 mg 2×/dan.

Dokaz

Nema znanstvenih dokaza koji upućuju na to da sabal palma mijenja benignu hiperplaziju prostate. Dvostruko slijepo, multicentrično, placebom-kontrolirano ispitivanje na 369 muškaraca otkrilo je da povećanje doze ekstrakta ploda sabal palme nije značajnije smanjilo simptome donjeg dijela mokraćnog sustava u odnosu na placebo (1). Zatim, iz 2012.godine Cochraneovim pregledom 32 randomizirana, kontrolirana ispitivanja, utvrđeno je da sabal palma u dvostrukim i trostrukim dozama nije poboljšala mjerenja protoka mokraće ili veličinu prostate u muškaraca sa simptomima donjeg dijela mokraćnog sustava koji su u skladu s benignom hiperplazijom prostate (2). Međutim, sustavnim pregledom iz 2018. godine i meta-analizom 27 studija (5800 ispitanika) specifičnog heksanskog ekstrakta sabal palme pronađeno je smanjenje nikturije i poboljšan protok mokraće (3). Nisu podržane tvrdnje da sabal palma povećava proizvodnju sperme, veličinu grudi ili seksualnu energiju.

Neželjeni učinci

Mogu se pojaviti glavobolja i proljev, ali nisu zabilježeni nikakvi drugi ozbiljni neželjeni učinci. Jedan prikaz slučaja bijelca u dobi od 58 godina, koji je uzimao 900 mg suhog ekstrakta i 660 mg praška bobica za ublažavanje simptoma benigne hiperplazije prostate, zabilježio je akutno oštećenje jetre zbog sabal palme (4). Drugi slučaj 65-godišnjeg muškarca pokazao je da dodatak sabal palme može biti odgovoran za akutni pankreatitis (5).

Sabal palma može ući u interakciju s estrogenima; dakle, ne smiju ga uzimati trudnice ili žene koje mogu zatrudnjeti.

Interakcije s lijekovima

Nisu zabilježene interakcije sabal palme (6); međutim, iako nisu dostupni snažni dokazi, bolesnici na varfarinu trebaju biti oprezni kod uzimanja ili razmatranja uzimanja sabal palme zbog mogućeg rizika od hepatotoksičnosti ili krvarenja.

Sabal palma reference

  • Barry MJ, Meleth S, Lee JY, et al; Complementary and Alternative Medicine for Urological Symptoms (CAMUS) Study GroupBarry MJ, Meleth S, Lee JY, et al; Complementary and Alternative Medicine for Urological Symptoms (CAMUS) Study Group: Utjecaj rastućih doza ekstrakta sabal palme na simptome donjeg dijela mokraćnog sustava: randomizirano ispitivanje. JAMA 306(12):1344-1351, 2011. doi: 10.1001/jama.2011.1364.

  • Tacklind J, Macdonald R, Rutks I, et alTacklind J, Macdonald R, Rutks I, et al: Serenoa repens za benignu hiperplaziju prostate. Cochrane Database Syst Rev 12: CD001423, 2012. doi: 10.1002/14651858.CD001423.

  • Vela-Navarrete R, Alcaraz A, Rodriguez-Antolin A, et al: Učinkovitost i sigurnost heksanskog ekstrakta Serenoa repens (Permixon®) u liječenju simptoma donjeg dijela mokraćnog sustava povezanih s benignom hiperplazijom prostate: sustavni pregled i meta-analiza randomiziranih kontroliranih ispitivanja i opservacijskih studija. BJU Int 10.1111/bju.14362, 2018. doi: 10.1111/bju.14362. 

  • Lapi F, Gallo E, Giocaliere E, et alLapi F, Gallo E, Giocaliere E, et al. Akutno oštećenje jetre zbog Serenoa repens: prikaz slučaja. Br J Clin Pharmacol 69(5):558-560, 2010. doi:  10.1111/j.1365-2125.2010.03618.x.

  • Wargo KA, Allman E, Ibrahim FWargo KA, Allman E, Ibrahim F. Mogući slučaj pankreatitisa uzrokovanog sabal palmom. South Med J 103(7):683-685, 2010. doi: 10.1097/SMJ.0b013e3181e1e3ee.

  • Izzo AA, Ernst EIzzo AA, Ernst E. Interakcije između biljnih i propisanih lijekova: ažurirani sustavni pregled. Drugs 69(13):1777-1798, 2009. doi: 10.2165/11317010-000000000-00000.

Više informacija

  • NIH Nacionalni centar za komplementarno i integrativno zdravlje (NCCIH - engl. NIH National Center for Complementary and Integrative Health): Sabal palmaSaw palmetto