Poremećaji ponašanja

Autor: Josephine Elia, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.

Poremećaj ponašanja je opetovano ili trajno ponašanje kojim se povrijeđuju prava drugih ili važnih, za dob odgovarajućih društvenih normi ili pravila. Dijagnoza se postavlja na osnovi anamneze. Liječenje komorbidnih poremećaja i psihoterapija mogu pomoći; međutim, mnoga djeca zahtijevaju značajan nadzor.

Prevalencija poremećaja ponašanja (PP) nekog stupnja, iznosi oko 10%. Do početka obično dolazi tijekom kasnog djetinjstva ili rane adolescencije, a poremećaj je puno češći u dječaka nego u djevojčica.

Etiologija je vjerojatno složena međuigra genskih i okolišnih čimbenika. Roditelji djece s PP su često ovisnici i pokazuju antisocijalno ponašanje, a često su im dijagnosticirani ADHD, poremećaji raspoloženja, shizofrenija ili antisocijalni poremećaj ličnosti. Međutim, PP se može pojaviti i u djece iz zdravih obitelji koje normalno funkcioniraju.

Simptomi i znakovi

Djeca ili adolescenti s PP imaju manjak suosjećajnosti s osjećajima i dobrobiti drugih te često pogrešno tumače ponašanje drugih kao prijeteće. Mogu biti nasilni, maltretirajući druge i prijeteći im nošenjem oružja, iskazujući tjelesnu okrutnost ili sileći nekog na spolnu aktivnost, a sve to uz malo osjećaja kajanja ili bez njega. U nekim slučajevima su njihovo nasilje i okrutnost usmjereni ka životinjama. Ta se djeca i adolescenti mogu baviti uništavanjem tuđe imovine, varanjem i krađom. Loše podnose frustraciju i često su bezobzirni, kršeći pravila i roditeljske zabrane (npr. bježanje od kuće, markiranje s nastave).

Poremećena ponašanja razlikuju se među spolovima: Dječaci imaju tendenciju da se tuku, kradu i vandaliziraju; djevojke će vjerojatno lagati, bježati od kuće ili krenuti u prostituciju. Oba su spola sklona zlouoporabi droga i imaju poteškoća u školi. Samoubilačke su ideje česte, a pokušaje samoubojstva treba ozbiljno shvatiti.

Dijagnoza

  • Klinički kriteriji

PP se dijagnosticira ako je dijete ili adolescent iskazalo ≥3 navedena ponašanja u prethodnih 12 mj., te, barem jedan u prethodnih 6 mj.

  • Agresija prema ljudima i životinjama

  • Uništavanje imovine

  • Obmanjivanje, laganje, krađa

  • Ozbiljna kršenja roditeljskih pravila

Simptomi ili ponašanja moraju biti dovoljno izraženi da ometaju funkcioniranje u odnosima, u školi ili na poslu.

Prognoza

Obično se remeteća ponašanja zaustave u ranoj odrasloj dobi, ali u oko jedne trećine slučajeva, ona i dalje ostaju. Od njih, mnogi ispunjavaju kriterije za antisocijalni poremećaj osobnosti. Rani početak je povezan s lošijom prognozom.

U nekih se kasnije razvijaju poremećaji raspoloženja ili anksiozni poremećaji, somatoformni ili ovisnički poremećaji te psihotični poremećaji s nastupom u ranoj odrasloj dobi. Djeca i adolescenti s PP imaju veću učestalost tjelesnih i drugih mentalnih poremećaja.

Liječenje

  • Lijekovi za liječenje komorbidnih poremećaja

  • Psihoterapija

  • Ponekad je potreban smještaj u centre za odgoj

Liječenje istodobno postojećih bolesti lijekovima i psihoterapijom može poboljšati bolesnikovo samopoštovanje i samokontrolu te u konačnici poboljšati nadzor nad PP. Lijekovi mogu uključivati stimulanse, stabilizatore raspoloženja i atipične antipsihotike a posebno kratkoročnu uporabu risperidona.

Moraliziranje i držanje "predavanja" je neučinkovito i treba ga izbjegavati. Može pomoći individualna psihoterapija, uključujući i kognitivnu terapiju i modifikaciju ponašanja. Često, ozbiljno poremećena djeca i adolescenti moraju biti smješteni u stambenim centrima gdje se njihovim ponašanjem može upravljati na odgovarajući način, tako ih se odvaja od okoline koja može pridonijeti njihovom aberantnom ponašanju.

Ključne točke

  • Djeca s poremećajem ponašanja se opetovano ponašaju agresivno, krše prava drugih i / ili društvene norme ili pravila; imaju malo ili uopće nemaju osjećaj kajanja.

  • Remeteće ponašanje se nastavlja u odrasloj dobi u oko jedne trećine pacijenata; mnogi od tih slučajeva tada zadovoljavaju kriterije za antisocijalni poremećaj ličnosti.