Nitrofurantoin

Autor: Brian J. Werth, PharmD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Branimir Gjurašin, dr. med.

Nitrofurantoin je baktericidni antibiotik čiji točan mehanizam djelovanja nije poznat.

Nitrofurantoin postoji samo kao oralni pripravak.

Farmakokinetika

Nakon jednokratne doze, razine lijeka u serumu su vrlo niske, ali razine lijeka u urinu su terapeutske.

Indikacije

Nitrofurantoin djeluje na uobičajene uropatogene:

E. faecium, uključujući sojeve rezistentne na vankomicin, Klebsiella i Enterobacter sp. su manje osjetljivi. Većina sojeva bakterija Proteus, Providencia, Morganella, Serratia, Acinetobacter i Pseudomonas je rezistentna. Nije zabilježena križna rezistencija s drugim skupinama antibiotika.

Nitrofurantoin se koristiti samo za

  • Liječenje ili profilaksu nekompliciranih infekcija donjeg mokraćnog sustava (cistitis)

U žena s recidivirajućim uroinfekcijama može smanjiti broj epizoda.

Kontraindikacije

Kontraindikacije za primjenu nitrofurantoina uključuju:

  • Prethodnu alergijsku reakciju na nitrofurantoin

  • Bubrežnu insuficijenciju (klirens kreatinina < 60 mL/min)

  • Dob < 1 mj.

  • Trudnoću u gestacijskom periodu od 38.-og do 42.-og tjedna trudnoće, tijekom poroda ili neposredno prije poroda

Uporaba tijekom trudnoće i dojenja

Ispitivanja na životinjama nisu pokazala rizik za fetus. Nisu provedene adekvatne i dobro kontrolirane studije u trudnica, ali se primjena nitrofurantoina općenito smatra sigurnom tijekom sva tri tromjesečja trudnoće. Ipak, nitrofurantoin je kontraindiciran u u vrijeme termina poroda ili tijekom porođaja jer ometa nezreo enzimski sustav eritrocita novorođenčadi, oštećuje stanice i može rezultirati hemolitičkom anemijom.

Nitrofurantoin se izlučuje u majčino mlijeko i ako je moguće treba ga izbjegavati tijekom prvog mjeseca dojenja kako bi se smanjio rizik od hemolitičke anemije, osobito u dojenčadi s hiperbilirubinemijom.

Nuspojave

Nuspojave su:

  • Gastrointestinalne tegobe

  • Plućna toksičnost

  • Periferna neuropatija

  • Hemolitička anemija

  • Hepatotoksičnost

Česte nuspojave su mučnina i povraćanje, a manje se pojavljuju kad se koristi u makrokristalnom obliku. Također se mogu pojaviti vrućica, osip, akutni hipersenzitivni pneumonitis (praćen vrućicom i eozinofilijom) i kronična progresivna intersticijska plućna fibroza. Moguće su i parestezije, a ako se ne obustavi daljnja primjena lijeka može uslijediti teška uzlazna motorna i senzorna polineuropatija, osobito u bolesnika sa zatajenjem bubrega.

Prijavljeni su slučajevi leukopenije i hepatotoksičnosti (akutni kolestatski ili kronični aktivni hepatitis). Hemolitička anemija se može javiti u bolesnika s manjkom G6PD ili u novorođenčadi.

Kronične plućne i jetrene nuspojave mogu se pojaviti kada se lijek koristi > 6 mj.