Cjepivo protiv difterije-tetanusa- pertusisa

Autor: Margot L. Savoy, MD, MPH
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Ljiljana Lukić, dr. med.

Cjepiva koja sadrže toksoid difterije, toksoid tetanusa i acelularni pertusis pomažu u zaštiti od difterije, tetanusa, i pertusisa, ali ne sprečavaju sve slučajeve bolesti.

Za više informacija, pogledajte DTaP ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) Vaccine Recommendations.

Pripravci

Difterija (D) cjepiva sadrže toksoidie pripremljene od Corynebacterium diphtheriae. Tetanus (T) cjepiva sadrže toksoide pripremljene od Clostridium tetani. Obično se prednost daje acelularnom (a) cjepivu protiv pertusisa, koje sadrži polupročišćene ili pročišćene sastavnice Bordetella pertussis. Celuarno pertusis cjepivo nije viđe dostupno u SAD-u zbog zabrinutosti oko štetnog djelovanja, ali je još uvijek dostupan u drugim dijelovima svijeta. Postoje 2 preparata acelularnog cjepiva:

 • DTaP za djecu < 7 god

 • Tdap za adolescente i odrasle

Tdap sadrži nižu dozu komponente difterije i hripavca (označeno malim slovima d i p).

Indikacije

DTaP je rutinsko cjepivo u djetinjstvu ( vidi: Preporuke cijepljenja za 0-6 godina god).

Tdap se rutinski daje kao jedna doza djeci u dobi od 11 ili 12 godina i osobama ≥ 13 godina koji nikada nisu primili Tdap (bez obzira na interval od zadnjeg cjepiva tetanus-difterije [Td] ) te osobama čiji cjepni status nije poznat.

Dodatna buster doza Tdap-a se također preporuča za:

 • Trudnice u svakoj trudnoća (po mogućnosti između 27 do 36 tjedna gestacije), bez obzira na interval od prethodne doze Tdap-a.

 • Ženama postporođajno koje nikada nisu primile Tdap, te koje nisu bile cijepljene u trudnoći.

Odraslim osobama koje imaju indikaciju za primiti toksoid tetanusa u sklopu tretmana rane, a koji nisu prethodno primili Tdap dajemo Tdap umjesto TD.

Osobe koje su prebolile pertusis i dalje trebaju primiti cjepivo koje sadrži pertusis komponentu prema rutinskim preporukama.

Komplikacije i upozorenja

Kontraindikacije za DTaP i Tdap su:

 • teška alergijska reakcija (npr. anafilaksija) nakon prethodne doze ili komponenti cjepiva i

 • za pertusis komponentu: encefalopatija (npr. koma, smanjena razina svijesti, dugotrajne konvulzije) koja se dogodila u roku od 7 dana od prethodne doze DTaP ili Tdap koja se ne može povezati s drugim uzrokom.

S obzirom na značaj cjepiva protiv tetanusa, osobe koje su imale anafilaktičku reakciju na komponete u DTaP ili Tdap bi trebalo uputiti na alergološku obradu kako bi se ispitala prisutnost alergije na toksoid tetanusa. Ako alergija na toksoid tetanusa ne postoji, te osobe mogu se mogu cijepiti cjepivom toksoida tetanusa (TT). Odrasli s anamnezom encefalopatije mogu biti cijepljeni sa Td, a djeca mogu primiti difterija-tetanus (DT) cjepivo umjesto Tdap.

Mjere opreza ovise o vrsti cjepiva:

Za DTaP i Tdap, oni su:

 • Umjerena ili teška akutna bolest sa ili bez vrućice (ukoliko je moguće odgoditi cijepljenje do rezolucije bolesti)

 • Guillain-Barré sindrom unutar 6 tjedana nakon prethodne doze na cjepiva koja sadrži toksoid tetanusa

 • Samo za pertusis komponentu: Progresivni ili nestabilni neurološki poremećaj, nekontrolirane konvulzije ili progresivna encefalopatija (cijepljenje se odgađa dok se ne uspostavi režim liječenja i poremećaj je stabiliziran)

Samo za DTaP:

 • Konvulzija, sa ili bez vrućice unutar 3 dana nakon prethodne doze DTaP

 • ≥ 3 h postojanog, teškog i neutješnog plača unutar 48 h nakon prethodne doze DTaP

 • Kolaps ili stanje slično šoku (hipotonična hiporesponzivna epizoda) unutar 48 sati nakon prethodne doze DTaP

 • Vrućica ≥40,5 °C unutar 48 h, a koja se ne može objasniti drugim uzrokom

Samo za Tdap mjere uključuju:

 • Povijest reakcije preosjetljivosti tipa III koja se javila nakon prethodne doze cjepiva koje sadrži toksoid tetanusa ili difterije (cijepljenje se odgađa sve dok nije prošlo više od 10 god od posljednje doze cjepiva koja sadrži toksoid tetanusa)

Doza i primjena

Doza za DTaP ili Tdap je 0.5 mL IM.

DTaP cjepivo se daje kao pet osnovnih i 1 buster IM injekcija tijekom djetinjstva prema shemi: u dobi od 2 mj, 4 mj, 6 mj, 15-18 mj, a 4-6 godine (prije polaska u školu). 5. dozu nije potrebno primiti ako je 4. doza primjenjena u dobi ≥ 4 god.

Jedan buster od Tdap se daje, osim osim za trudnice, koji trebaju primiti novu dozu prilikom svake trudnoće.

Nuspojave

Neželjeni učinci su rijetki i najčešće povezani sa pertusis sastavnicom. Oni uključuju encefalopatiju u roku od 7 dana; konvulzije, sa ili bez vrućice, u roku od 3 dana; ≥ 3 h upornog, neutješnog plača u roku od 48 sati; kolaps ili šok u roku od 48 sati; vrućica 40.5° C, neobjašnjiva drugih uzrokom u roku od 48 sati; i neposredna teška ili anafilaktička reakcija na cjepivo.

Ukoliko postoji kontraindikacija za primiti cjepivo protiv pertusisa, dostupno je i cjepivo protiv difterije i tetanusa, a bez sastavnice protiv pertusisa.

Blaži neželjeni učinci uključuju crvenilo, oticanje i bol na mjestu uboda.