Ovisni poremećaj ličnosti

Autor: Andrew Skodol, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Drmić Stipe, dr. med.

Ovisni poremećaj ličnosti karakteriziran je pervazivnom, pretjeranom potrebom da se netko brine o osobi, što dovodi do submisivnosti i "prianjajućeg" ponašanja. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkih kriterija. Liječi se psihoterapijom uz mogućnost antidepresiva.

(Vidi također Pregled poremećaja ličnosti.)

U bolesnika s ovisnim poremećajem ličnosti, potreba da se o njima netko brine za posljedicu ima gubitak njihove autonomije i interesa. Zbog intenzivne anksioznosti povezane sa vođenjem brige o sebi, oni postaju pretjerano ovisni i submisivni.

Procjenjuje se da manje od 1% opće populacije u SAD-u boluje od ovisnog poremećaja ličnosti.Češće se dijagnosticira kod žena, ali prema nekim istraživanjima prevalencija je slična kod muškaraca i žena.

Komorbiditeti su učestali. Bolesnici često boluju i od depresivnog poremećaja (velikog depresivnog poremećaja ili distimije), anksioznog poremećaja, alkoholizma, ili nekog drugog poremećaja ličnosti (npr. granični, histrionski).

Etiologija

Saznanja o uzrocima ovisnog poremećaja ličnosti su ograničena. Smatra se da kulturalni faktori, negativna rana iskustva i biološka ranjivost povezana s anksioznosti pridonose razvoju ovisnog poremećaja ličnosti. Obiteljske osobine kao što su submisivnost, nesigurnost i skromno ponašanje mogu također doprinijeti.

Simptomi i znakovi

Bolesnici s ovisnim poremećajem ličnosti misle da se ne mogu brinuti o sebi. Koriste submisivnost kako bi pokušali pridobiti druge ljude da se brine o njima.

Pacijenti s ovim poremećajem obično traže mnogo potvrđivanja i savjeta prilikom donošenja uobičajenih odluka. Često puštaju druge, najčešće jednu osobu da preuzima odgovornost za mnoge aspekte njihovog života. Na primjer, mogu ovisiti o svojim supružnicima da im oni kažu što će obući, kakav će posao tražiti i s kim će se družiti.

Ovi bolesnici smatraju sebe inferiornijima i imaju tendenciju umanjivati vlastite sposobnosti; uzimaju bilo kakvu kritiku ili neodobravanje kao dokaz svoje nesposobnosti što dodatno potkopava njihovo samopouzdanje.

Teško izražavaju neslaganje s drugima jer se boje gubitka podrške ili odobravanja. Mogu pristati na nešto što znaju da je krivo, radije nego da riskiraju gubitak pomoći drugih. Čak i kad je ljutnja opravdana, ne ljute se na prijatelje i suradnike zbog straha od gubitka potpore.

Budući da su ovi bolesnici sigurni da ne mogu ništa učiniti sami, imaju poteškoća sa započinjanjem novog zadatka i samostalnim radom i izbjegavaju obveze koje od njih zahtijevaju preuzimanje odgovornosti. Predstavljaju se nesposobnima te imaju potrebu za stalnom pomoći i potvrđivanjem. Kad se uvjere da ih kompetentna osoba nadzire i odobrava, ovi pacijenti uspjevaju adekvatno funkcionirati. Međutim, ne žele izgledati previše sposobni da ih se ne napusti. Kao rezultat toga, njihova karijera može trpjeti. Njihova ovisnost se učvršćuje jer nemaju tendenciju učenja vještina potrebnih za samostalni život.

Ovi bolesnici su spremni na različite kompromise kako bi dobili skrb i podršku (npr. obavljaju neugodne zadatke, pristaju na nerazumne zahtjeve, podnose fizičko, seksualno ili emocionalno zlostavljanje). Kad su sami osjećaju se ekstremno neugodno ili uplašeno zbog straha da se ne mogu brinuti o sebi.

Pacijenti s ovisnim poremećajem ličnosti komuniciraju sa samo nekoliko ljudi o kojima ovise. Kad blizak odnos završava, bolesnici s ovim poremećajem odmah pokušavaju pronaći zamjenu. Zbog svoje očajničke potrebe da se o njima brine, ne biraju previše.

Ovi bolesnici se boje napuštanja od strane osoba o kojima ovise, čak i kada nema razloga za to.

Dijagnoza

 • Dijagnoza se postavlja pomoću kriterija objavljenima u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za duševne poremećaje (eng. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), peto izdanje (DSM–5).

Za dijagnozu ovisnog poremećaja ličnosti, pacijenti moraju imati

 • trajnu, prekomjernu potrebu da se netko o njima skrbi, što rezultira submisivnošću i prianjanjem

Ova trajna potreba manifestira se s prisutnošću ≥ 5 od sljedećeg:

 • Teškoće u donošenju svakodnevnih odluka bez prekomjerne količine savjeta i ohrabrivanja od strane drugih ljudi

 • Potreba da je netko drugi odgovoran za najvažnije aspekte njihovog života

 • Poteškoće u izražavanju neslaganja s drugima jer se boje gubitka podrške ili odobravanja

 • Poteškoće u samostalnom započinjanju projekata jer nisu sigurni u svoje prosudbe i / ili sposobnosti (ne zato što im nedostaje motivacije ili energije)

 • Spremnost odlaska na velike udaljenosti (npr. na neugodne zadatke) kako bi dobili podršku drugih

 • Osjećaj nelagode ili bespomoćnosti kad su sami jer se boje da ne mogu ništa sami riješiti

 • Hitna potreba uspostavljanja nove veze s nekim tko će pružati skrb i potporu kada blizak odnos završava

 • Nerealna zaokupljenost strahovima da će biti ostavljeni da se brinu sami o sebi

Također, simptomi moraju imati svoj početak do rane odrasle dobi.

Diferencijalna dijagnoza:

Nekoliko drugih poremećaja ličnosti karakterizira preosjetljivost na odbacivanje. Međutim, mogu se razlikovati od ovisnog poremećaja ličnosti na temelju slijedećih obilježja:

 • Granični poremećaj ličnosti: bolesnici s ovim poremećajem previše su uplašeni podnijeti isti stupanj kontrole kao bolesnici s ovisnim poremećajem ličnosti. Bolesnici s graničnim poremećajem ličnosti, za razliku od onih s ovisnim poremećajem ličnosti, osciliraju između submisivnosti i bjesomučne hostilnosti.

 • Izbjegavajući poremećaj ličnosti: bolesnici s ovim poremećajem također su previše uplašeni da bi mogli podnijeti isti stupanj kontrole kao bolesnici s ovisnim poremećajem ličnosti. Bolesnici s izbjegavajućim poremećajem ličnosti se povlače dok ne budu sigurni da će biti prihvaćeni bez kritiziranja; nasuprot tome, oni s ovisnim poremećajem ličnosti traže i pokušavaju održati odnose s drugima.

 • Histrionski poremećaj ličnosti: bolesnici s ovim poremećajem radije traže pažnju nego uvjeravanja (kao što to čine oni s ovisnim poremećajem ličnosti) i više su dezinhibirani. Osebujni su i aktivno traže pažnju; oni s ovisnim poremećajem ličnosti povučeni su, skromni i sramežljivi.

Ovisni poremećaj ličnosti treba razlikovati od ovisnosti koja je prisutna u drugim psihijatrijskim poremećajima (npr. poremećajima raspoloženja, paničnom poremećaju, agorafobiji).

Liječenje

 • kognitivno-bihevioralna terapija

 • psihodinamska psihoterapija

 • moguća je primjena antidepresiva

Opće liječenje ovisnog poremećaja ličnosti slično je kao i za sve poremećaje ličnosti.

Psihodinamska psihoterapija i kognitivno-bihevioralna terapija koje se fokusiraju na preispitivanju straha od samostalnosti i poteškoćama asertivnosti mogu pomoći bolesnicima s ovisnim poremećajem ličnosti. Kliničari trebaju biti oprezni da ne promoviraju ovisnost u terapijskom odnosu.

Dokazi o farmakoterapiji ovisnog poremećaja ličnosti su oskudni. Inhibitori monoaminooksidaze (IMAO), koji su učinkoviti kod izbjegavajućeg poremećaja ličnosti, mogu biti učinkoviti i kod ovisnog poremećaja ličnosti, kao i SIPPS-i.

Benzodiazepini se ne koriste, jer bolesnici s ovisnim poremećajem ličnosti imaju povećan rizik od ovisnosti o lijekovima.