Crigler-Najjarov sindrom

Autor: Steven K. Herrine, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Prijevod: Luka Vranić, dr. med.

Ovaj rijetki nasljedni poremećaj nastaje zbog nedostatka enzima glukuronil transferaze.

(Vidi također Struktura jetre i funkcija i Evaluacija bolesnika s poremećajem jetre.)

Bolesnici s autosomno recesivnim tipom I bolesti (kompletni nedostatak), imaju tešku hiperbilirubinemiju. Najčešće umiru do prve godine života od kernikterusa, ali mogu doživjeti odraslu dob. Liječi se fototerapijom i transplantacijom jetre.

Bolesnici s autosomno dominantnim tipom II bolesti (parcijalni nedostatak, s promijenjivom penetracijom) često imaju nešto manje izraženu hiperbilirubinemiju (do 342 μmol/L) i najčešće dožive odraslu dob bez neuroloških oštećenja. Od koristi može biti fenobarbiton 1,5–2 mg/kg per os 3x/dan, koji inducira glukuronil transferazu.