metastatski tumori kosti

Autori: Michael J. Joyce, MD
Hakan Ilaslan, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.
Prijevod: Mia Prebeg, dr. med.

Svaki tumor može metastazirati u kost, ali su najčešće presadnice karcinoma, osobito s primarnim sjelom u :

Karcinom prostate u muškaraca i karcinom dojke u žena su najčešće vrste raka. Karcinom pluća je najčešći uzrok smrti od karcinoma u oba spola. Karcinom dojke najčešće metastazira u kosti. Metastaze mogu biti u bilo kojoj kosti. Metastatska bolest obično se ne širi na kosti ispod sredine podlaktica i potkoljenica, a kad se jave u tim regijama obično se radi o presadnicama karcinoma pluća ili nekad bubrega.

(Vidi također Pregled tumora kostiju i zglobova.)

Simptomi i znakovi

Metastaze se manifestiraju bolovima u kostima, iako mogu ostati asimptomatske kroz neko vrijeme. Metastaze u kostima mogu izazvati simptome prije nego što se posumnja na primarni tumor ili se mogu javiti u bolesnika s poznatom dijagnozom raka.

Dijagnoza

 • Standardni radiogram

 • Scintigrafija skeleta za otkrivanje metastaza

 • Klinička evaluacija i dijagnostika za otkrivanje primarnog tumora( ukoliko je primarno sjelo nepoznato)

 • Često biopsija ako je primarni tumor nepoznat nakon učinjene obrade

Metastatske tumore kosti potrebno je razmotriti u svih bolesnika s neobjašnjivim bolovima u kostima, ali osobito u bolesnika koji imaju

 • Poznati rak

 • Bol na više mjesta

 • Radiološki nalaz koji ukazuje na metastaze

Metastaze karcinoma prostate su najčešće blastičke, karcinoma pluća litičke, a karcinoma dojke blastičke ili litičke.

CT i MRI su vrlo osjetljivi za specifične metastaze. Međutim, ako se sumnja na metastaze, obično se radi scintigrafija skeleta koja nije osobito osjetljiva. Scintigrafija skeleta je osjetljivija za rane i asimptomatske koštane metastaze nego standardni radiogram te se može učiniti snimanje čitavog skeleta. Obično se pretpostavlja da su lezije na scintigramu metastaze ukoliko pacijent ima poznati primarni tumor. Na metastaze treba posumnjati u bolesnika koji imaju više lezija na scintigramu skeleta. Iako se na metastazu sumnja u bolesnika s poznatim tumorom i jednom koštanom lezijom, lezija ne mora biti metastaza; zato se radi iglena biopsija lezije kako bi potvrdila dijagnoza. PET-CT čitavog tijela sada se često koristi za neke tumore; on je specifičniji za metastaze kostiju nego što je scintigrafija skeleta i može otkriti mnoge metastaze izvan skeleta.

Ako su sumnja na metastaze kosti jer su nađene multiple litičke lezije, utvrđivanje primarnog sijela tumora započinje kliničkim pregledom( s posebnim osvrtom na dojke, prostatu i štitnjaču), radi se standardni radiogram, mamogafija te određuje razina PSA. Inicijalnim CT-om toraksa, abdomena i zdjelice također se može otkriti primarni tumor. Međutim, biopsija kosti, posebno aspiracijska biopsija tankom iglom ili biopsija širokom iglom( core biopsija), potrebna je ako se sumnja na metastatski tumor, a primarni tumor nije drugačije dijagnosticiran. Biopsijom uz imunohistološku analizu može se utvrditi primarno sijelo tumora.

Liječenje

 • Obično radioterapija

 • Kirurgija za stabilizaciju kosti ukoliko psotoji opasnost od patološke fratkure te u slučaju opsežnog zahvaćanja kosti( s rekonstrukcijom zgloba ukoliko je potrebna)

 • Kifoplastika ili vertebroplastika za određene bolne vertebralne frakture

Liječenje metastatskih tumora kostiju ovisi o vrsti primarnog tumora( o kojem se tkivu radi). Većinom se primjenjuje radioterapija uz ciljanu kemoterapiju ili hormosku terapiju. Rana radioterapija(30 Gy) i primjena bisfosfonata (npr. zoledronat, pamidronat) ili denosumaba usporavaju destrukciju kosti. Neki tumori imaju bolji odgovor na radioterapiju,; npr. kod blastičnih lezija karcinoma prostate ili dojke češće se postiže dobar odogovor nego kod litičkih destruktivnih lezija karcinoma pluća ili bubrega. Lijekovi koji djeluju na aktivator receptora nuklearnog faktora kappa B-liganda (RANKL) isto se koriste za smanjenje destrukcije kosti.

Ukoliko je destrukcija kosti opsežna, što rezultira prijetećom ili već postojećom patološkom frakturom, može biti potrebna kirurška fiksacija ili resekcija uz rekonstrukciju kako bi se kost stabilizirala i time smanjilo poboljevanje. Ako je primarni tumnor uklonjen te je ostala samo jedna metstaza(osobito ako se metastatska lezija pojavila nakon 1 god od primarnog tumora), ekscizijom u bloku koja se nekad kombinira s radioterapijom, kemoterapijom ili oboje može se postići izlječenje. Umetanje metil metakrilata u kralježnicu (kifoplastika ili vertebraplastika) ublažavaju se bolovi i te se stabiliziraju kompresivne frakture koje ne zahvaćaju epiduralno meko tkivo.

Ključne poruke

 • Najčešći su metastatski tumori kosti karcinom dojke, pluća i prostate.

 • Na koštane metastaze treba posumnjati u bolesnika s poznatim tumorom koji imaju bolove na više mjesta i/ili radiološki nalaz koji ide u prilog metastazama.

 • Ukoliko je nepoznato primarno sijelo tumora nakon kliničke i radiološke obrade tada je potebna biopsija kosti.

 • Kod pacijenata s poznatim tumorom solidnih ( parenhimatoznih) organa i koštanim lezijama ograničena opsega može biti potrebno učiniti iglenu biopsiju za potvrdu metastatske bolesti i isključivanja drugog primarnog tumora.

 • Najčešće se koristi radioterapija, bisfosfonati i RANKL inhibitori kako bi se usporila destrukcija kosti.

 • Patološke frakture mogu zahtijevati operativno liječenje, kifoplastiku ili vertebroplastiku.