Imuna trombocitopenija (ITP)

Autor: David J. Kuter, MD, DPhil
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Filip Ernoić, dr. med.

Imuna trombocitopenija (ITP) sklonost je krvarenju zbog trombocitopenije koja nije povezana s nekom sustavnom bolesti. U odraslih je tipično kronična, a u djece obično akutna i samoograničavajuća. Veličina slezena je normalna. Dijagnoza se postavlja isključivanjem drugih bolesti putem selektivnih pretraga. Liječenje uključuje kortikosteroide, splenektomiju, imunosupresive te agoniste trombopoetinskog receptora. Kod po život opasnih krvarenja, daju se transfuzije trombocita, IV kortikosteroidi, IV anti-D imunoglobulini ili IV imunoglobulin, pojedinačno ili u kombinaciji.

(Vidi također Pregled poremećaja trombocita.)

Imuna trombocitopenija obično je posljedica stvaranja protutijela na strukturni antigen trombocita. U djetinjstvu stvaranje autoprotutijela može biti potaknuto virusnim antigenima. Okidač u odraslih je nepoznat, iako je u nekim zemljama (npr. Japan, Italija), ITP povezana s infekcijom Helicobacter pylori, a liječenje infekcije dovodi do remisije ITP-a. ITP se pogoršava tijekom trudnoće i povećava rizik od majčinskog morbiditeta ( vidi: Imunološka trombocitopenična purpura ).

Simptomi i znakovi

Simptomi i znakovi imune trombocitopenije su:

 • Petehije

 • Purpura

 • Krvarenje sluznica

Velika GI krvarenja i hematurija su rjeđi. Slezena je normalne veličine, osim ako nije povećana uz istodobnu virusnu infekciju ili autoimunu hemolitičku anemiju (Evansov sindrom). Kao i kod drugih bolesti s povećanim razaranjem trombocita, ITP je također povezana s povećanim rizikom od tromboze.

Dijagnoza

 • KKS s trombocitima, razmaz periferne krvi

 • Rijetko punkcija koštane srži

 • Isključenje drugih trombocitopeničnih poremećaja

Na ITP se sumnja kod bolesnika s izoliranom trombocitopenijom (tj. inače uredne KKS-e i razmaza periferne krvi). Zbog toga što su manifestacije ITP-a nespecifične, drugi uzroci izolirane trombocitopenije (npr. lijekovi, alkohol, limfoproliferativni poremećaji, druge autoimune bolesti, virusne infekcije) moraju biti isključeni kliničkom procjenom i odgovarajućim pretragama. Tipično, potrebno je učiniti koagulacijske studije, funkcionalne jetrene testove i testove na infekciju hepatitisom C i HIV-om. Testiranja na protutijela na trombocite obično ne doprinose dijagnozi ili liječenju.

Pregled koštane srži nije potreban za postavljanje dijagnoze, ali ga je potrebno učiniti ako krvna slika ili krvni razmaz otkriva abnormalnosti osim trombocitopenije, ako klinička obilježja nisu tipična ili ako pacijenti ne reagiraju na standardnu terapiju. U pacijenata s ITP-om, punkcija koštane srži otkriva normalan ili nešto uvećan broj megakariocita uz ostali uredan nalaz.

Prognoza

Djeca se obično oporave spontano, čak i od teške trombocitopenije, u periodu od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci.

U odraslih, spontana remisija se može dogoditi, ali je rijetkost nakon prve godine bolesti. Međutim, mnogi pacijenti imaju blagu i stabilnu bolest (tj. broj trombocita > 30,000/μL) s minimalnim krvarenjem ili bez krvarenja; takvi slučajevi su vjerojatno češći nego što se ranije mislilo, mnogi slučajevi su otkriveni automatiziranim brojanjem trombocita koje se sada rutinski radi s KKS-om. Drugi pacijenti imaju značajnu, simptomatsku trombocitopeniju, iako su po život opasna krvarenja i smrt rijetki.

Liječenje

Odraslim osobama s krvarenjem i brojem trombocita < 30.000/µL se obično inicijalno daju peroralni kortikosteroidi (npr. prednizon 1 mg/kg PO 1× dnevno). Alternativno, ali vjerojatno manje učinkovito, može se dati deksametazon 40 mg po jednom / dan kroz 4 dana. Većina bolesnika reagira porastom broja trombocita u roku od 2 do 5 dana, ali u nekih bolesnika, može biti potrebno i 2 do 4 tjedna prije nego li dođe do odgovora. Međutim, kad se doza kortikosteroida smanji nakon pozitivnog odgovora, većina odraslih pacijenata ima recidiv. Ponovljeni tretmani kortikosteroidima mogu biti učinkoviti, ali i povećati rizik od nuspojava. Kortikosteroidi se ne bi trebali davati nakon što prođe prvih nekoliko mjeseci; može se pokušati s primjenom drugih lijekova kako bi se izbjegla splenektomija.

Peroralni kortikosteroidi ili IVIG, ili IV anti-D imunoglobulin mogu se također primijeniti kada je potrebno privremeno povećati broj trombocita prije vađenja zuba, porođaja, operacije ili drugih invazivnih postupaka.

Splenektomijom se može postići potpuna remisija u oko dvije trećine pacijenata koji su recidivirali nakon inicijalne terapije kortikosteroidima, ali je obično rezervirana samo za one pacijente koji imaju tešku trombocitopeniju, krvarenje, ili oboje. Splenektomija nije prikladna za bolesnike s blagim oblikom bolesti. Ako trombocitopenija može biti kontrolirana lijekovima, splenektomija se često odgađa za 6 do 12 mjeseci zbog mogućnosti spontane remisije (1). Splenektomija rezultira u povećanom riziku od tromboze i infekcija (posebno inkapsuliranim bakterijama kao što je pneumokok); bolesnici zahtijevaju cijepljenje protiv Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Neisseria meningitidis (idealno > 2 tjedna prije zahvata).

Druga linija terapije

Druga linija terapije dostupna je za pacijente:

 • Koji odgađaju splenektomiju u nadi za spontanom remisijom

 • Koji nisu kandidati za ili odbijaju splenektomiju

 • Kod kojih splenektomija nije bila učinkovita

Takvi pacijenti obično imaju broj trombocita < 10.000 do 20.000 /μL (te su pod povećanim rizikom od krvarenja). Druga linija terapije uključuje agoniste trombopoetinskih receptora, rituksimab i druge imunosupresive. Agonisti trombopoetinskih receptora, kao što je romiplostim 1 do 10 mcg / kg sc jednom / tjedno i eltrombopag 25 do 75 mg po jednom / dnevno, imaju stope odgovora > 85%. Međutim, agoniste trombopoetinskih receptora treba davati kontinuirano kako bi se održavao broj trombocita >50,000/μL. Rituksimab (375 mg / m2 IV jednom / tjedno tijekom 4 tjedna) ima stopu odgovora od 57%, ali samo 21% odraslih pacijenata ostaje u remisiji nakon 5 godina (2).

Intenzivnija imunosupresija koja uključuje lijekove kao što su ciklofosfamid i azatioprin može biti potrebna kod pacijenata koji ne reagiraju na druge lijekove, a imaju tešku, simptomatsku trombocitopeniju.

Po život opasna krvarenja kod ITP-a

U djece ili odraslih osoba s ITP-om i po život opasnim krvarenjem, pokušava se postići brza fagocitna blokada davanjem IVIG-a 1 g / kg jednom / dnevno 1 do 2 dana, ili u Rh pozitivnih bolesnika, jedna doza IV anti-D imunoglobulina u dozi od 75 mcg / kg. IV anti-D imunoglobulin je učinkovit samo kod pacijenata koji nisu imali splenektomiju i može biti povezan s ozbiljnim komplikacijama kao što je teška hemoliza i diseminirana intravaskularna koagulacija. Ovim liječenjem se obično postiže porast trombocita kroz 2–4 dana, ali traje svega 2–4 tjedna. Visoke doze metilprednizolona (1 g IV 1×/dan kroz 3 dana) jeftinije su od primjene IVIG-a ili IV anti-D imunoglobulina i lakše se primjenjuju, ali možda nisu jednako učinkovite. Bolesnicima s ITP-om i bolesnicima koji imaju po život opasna krvarenja također se daju transfuzije trombocita. Transfuzije trombocita se ne koriste profilaktički. Vinkristin (1.4 mg/m2; maksimalna doza 2 mg) se također koristi u hitnim situacijama.

Liječenje djece s ITP-om

Liječenje djece s ITP-om obično je suportivno jer se većina djece spontano oporavi. Čak i nakon mjeseci ili godina trombocitopenije, većina djece postiže spontane remisije. Ako se jave mukozna krvarenja, mogu se dati kortikosteroidi ili IVIG. Primjena kortikosteroida i IVIG-a je kontroverzna, jer povećan broj trombocita ne mora nužno poboljšati klinički ishod. Splenektomija se rijetko vrši kod djece. Međutim, ako je trombocitopenija teška i simptomatska u periodu > 6 mj, razmatra se primjena agonista trombopoetinskih receptora (romiplostim, eltrombopag) ili splenektomija.

Literatura

 • 1. Neunert C, Lim W, Crowther M, et al: Neunert C, Lim W, Crowther M, et al: The American Society of Hematology 2011 evidence-based practice guideline for immune thrombocytopenia. Blood 117:4190–4207, 2011.

 • 2. Patel VL, Mahevas M, Lee SY, et alPatel VL, Mahevas M, Lee SY, et al: Outcomes 5 years after response to rituximab therapy in children and adults with immune thrombocytopenia. Blood 119:5989–5995, 2012.

Ključne točke

 • Imunološki sustav razara trombocite u cirkulaciji te istovremeno napada megakariocite u koštanoj srži, čime se smanjuje proizvodnja trombocita.

 • Ostali uzroci izoliranih trombocitopenija (npr. lijekovi, alkohol, limfoproliferativni poremećaji, druge autoimune bolesti, virusne infekcije) trebaju biti isključene.

 • Djeca obično imaju spontanu remisiju; u odraslih, spontana remisija se može pojaviti tijekom prve godine, ali je neuobičajena nakon toga.

 • Kortikosteroidi (a ponekad i IVIG ili IV anti-D imunoglobulin) su prva linija liječenja krvarenja ili teške trombocitopenije.

 • Splenektomija je često učinkovita, ali je rezervirana za pacijente kod kojih je medicinska terapija neučinkovita ili za one čija bolest i dalje perzistira nakon 12 mjeseci.

 • Za kontrolu ozbiljnih krvarenja neophodna je transfuzija trombocita.