Peyronieva bolest

Autor: Patrick J. Shenot, MD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Karmela Altabas, dr. med.
Prijevod: Matea Pirša, dr. med.

Peyronieva bolest je fibroza ovojnica kavernoznih tijela s kontrakturom zahvaćene fascije, koja uzrokuje zakrivljene, ponekad i bolne erekcije.

Peyronieva bolest se javlja u odraslih. Uzrok je nepoznat, ali čini se da je sličan kao kod Dupuytrenove kontrakture, i pretpostavlja se poveznica s pijašnjim traumama, moguće tijekom spolnih odnosa. Kontraktura obično rezultira devijacijom penisa u erekciji zahvaćene strane, povremeno uzrokuje bolne erekcije, te može onemogućiti penetraciju prilikom odnosa. Fibroza se može proširiti u kavernozno tijelo, što ugrožava erekciju distalno.

Dijagnoza se postavlja klinički. Ultrazvuk ili druge pretrage u erkeciji mogu se koristiti kako bi se dokumentirala fibroza.

Rezolucija se može dogoditi spontano tijekom nekoliko mjeseci. Blage oblike Peyronieove bolesti koji ne uzrokuju seksualnu disfunkciju ne treba liječiti.

Liječenje

Terapijski rezultati su nepredvidivi. Oralni vitamini E i K paraaminobenzoati postižu varijabilan uspjeh. Kirurško uklanjanje fibroze i zamjena patch graftom može biti uspješna ili može dovesti do daljnjih ožiljaka i povećanja defekta. Serija lokalnih injekcija verapamila ili potentnih kortikosteroida u fibroznu ploču može biti uspješna, ali peroralno davanje kortikosteroida nije. Kod kurvatura penisa > 30 ° s palpabilnim plakom, može se koristiti jedna ili više aplikacija kolagenaze Clostridium histolyticum u plak s manualnim remodeliranjem.

Ultrazvučni tretmani mogu stimulirati protok krvi, što može spriječiti daljnje ožiljke. Radioterapija može smanjiti bol; međutim, zračenje često pogoršava oštećenje tkiva. Radi omogućavanja penetracije prilikom spolnog odnosa, može se ugraditi penilna proteza uz plastiku patch graftom radi ispravljanja kurvature.

Literatura

  • Nehra A, Alterowitz R, Culkin DJ, et al: Peyronijeva bolest. Kliničke smjernice Američke urološke asocijacije J UrolJ Urol 185(3):910-914, 2011.