Poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD)

Autor: Stephen Brian Sulkes, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.

Poremećaj pažnje i hiperaktivnost (engl. attention–deficit/hyperactivity disorder = ADHD) je sindrom nepažnje, hiperaktivnosti i impulzivnosti. Tri su oblika ADHD-a: pretežito s nepažnjom, pretežito hiperaktivno-impulzivni oblik i miješani oblik. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkih mjerila. Liječenje obično uključuje lijekove sa stimulativnim djelovanjem, bihevioralno liječenje i edukativne intervencije.

Poremećaj pažnje i hiperaktivnost se smatra neurorazvojnim poremećajem. Neurorazvojni poremećaji su neurološki utemeljena stanja koja se pojavljuju u ranom djetinjstvu, obično prije polaska u školu, a oštećuju razvoj osobnog, društvenog, akademskog, i / ili profesionalnog funkcioniranja. Oni obično uključuju poteškoće stjecanja, zadržavanja ili primjene posebnih vještina ili informacija. Mogu uključivati poremećaj pažnje, pamćenja, opažanja, govora, rješavanja problema ili društvene interakcije. Ostali česti neurorazvojni poremećaji uključuju poremećaje autističnog spektra, poremećaje učenja (npr, disleksija) i intelektualne poteškoće.

Neki stručnjaci su ranije smatrali ADHD poremećajem ponašanja, vjerojatno zato što često kao komorbidne poremećaje ima poremećaj s prkošenjem i protivljenjem i poremećaj ponašanja.

Procjenjuje se kako ADHD pogađa 8 do 11% djece školske dobi (1). Međutim, mnogi stručnjaci smatraju kako je ADHD predijagnosticiran, najviše stoga što se mjerila netočno primjenjuju. Prema petom izdanju Dijagnostičkog i statističkog priručnika mentalnih poremećaja Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-V, postoje 3 oblika:

 • Pretežno nepažljivi

 • Pretežno hiperaktivno / impulzivni

 • Miješani tip

Sveukupno, ADHD je oko dva puta češći u dječaka, iako omjeri ovise o vrsti. Pretežito hiperaktivno–impulzivni oblik se pojavljuje 2 do 9 puta češće u dječaka,dok se oblik pretežito s nepažnjom pojavljuje otprilike s jednakom učestalošću u oba spola. ADHD ima sklonost pojavljivanju unutar obitelji.

ADHD nema jedan poznat, specifičan uzrok. Mogući uzroci su genski, biokemijski, senzoričko–motorički, fiziološki i bihevioralni čimbenici. Neki čimbenici rizika uključuju porođajnu težinu manju od 1500 g, ozljedu glave, manjak željeza, obstruktivnu apneju u snu, izlaganje olovu kao i prenatalno izlaganje alkoholu, duhanu i kokainu . Manje od 5% djece s ADHD ima simptome i znakove neurološkog ozljede. Sve više dokaza ukazuje na abnormalnosti dopaminergičkog i noradrenergičkog sustava sa smanjenom aktivnošću ili stimulacijom u gornjem dijelu moždanog debla i frontalnim i središnjim regijama mozga.

Literatura

 • 1. Froehlich TE, Lanphear BP, Epstein JN, et al Prevalence, recognition, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in a national sample of US children. Arch Pediatr Adolesc Med 161(9):857–864, 2007. doi: 10.1001/archpedi.161.9.857.

ADHD kod odraslih

Iako se ADHD smatra poremećajem djece i uvijek počinje u djetinjstvu, on traje i u odrasloj dobi u oko polovice slučajeva. Iako dijagnoza ponekad možda neće biti prepoznata do adolescencije ili odrasle dobi, neke manifestacije trebaju biti prisune prije 12-te godine.

U odraslih, simptomi uključuju

Hiperaktivnost kod odraslih se obično manifestira kao nemir i vrpoljenje rađe nego očigledna motorna hiperaktivnost koja se javlja kod male djece. Odrasli s ADHD-om imaju veći rizik za nezaposlenost, niža obrazovna postignuća, te povećanu stopu zlouporabe droga i kriminala. Češće čine prometne nesreće i prekršaje.

ADHD može biti teško dijagnosticirati u odrasloj dobi. Simptomi mogu biti slični onima u poremećajima raspoloženja, anksioznim poremećajimai i poremećajima zlouporabe droga. Samo-izvještavanje simptoma u djetinjstvu može biti nepouzdano pa liječnici ponekad moraju pregledati školske evidencije ili razgovarati s članovima obitelji da potvrde postojanje simptoma prije 12-te godine.

Odrasli s ADHD-om mogu imati koristi od istih vrsta stimulativnih lijekova da djeca s ADHD-om Mogu također imati koristi od savjetovanja za poboljšanje upravljanjanjem vremenom i drugim vještinama sučavanja

Simptomi i znakovi

Do nastupa često dolazi prije 4. god., a beziznimno prije 12-te god. života. Vrhunac dobi dijagnosticiranja je u dobi između 8 i 10 godina; međutim, bolesnici s oblikom obilježenim pretežito nepažnjom mogu ostati ostati nezamijećeni sve do nakon adolescencije.

Osnovni simptomi i znakovi ADHD uključuju

 • Nepažnja

 • Impulzivnost

 • Hiperaktivnost

Nepažnja se pojavljuje kad je dijete uključeno u zadatke koji zahtijevaju budnost, brzo vrijeme reakcije, vidnu i perceptivnu potragu te sustavno i dulje slušanje.

Impulzivnost se odnosi na nepromišljene akcije koje potencijalno imaju negativan ishod (npr, kod djece, trčanje preko ulice bez gledanja, kod adolescenata i odraslih, iznenadno odustajanje od škole ili posla bez razmišljanja o posljedicama).

Hiperaktivnost uključuje prekomjernu motoričku aktivnost. Djeca, posebno mlađa, mogu imati problema sjediti mirno kada se to očekuje (primjerice, u školi ili crkvi). Stariji bolesnici se mogu jednostavno vrpoljiti, biti nemirni, ili brbljavi-ponekad do te mjere da se drugi osjećaju iscrpljeno promatrajući ih.

Nepažnja i impulzivnost ometaju razvoj obrazovnih vještina i razmišljanja te strategije rezoniranja, motivaciju za školu i prilagođivanje društvenim zahtjevima. Djeca s oblikom ADHD–a obilježenog pretežito nepažnjom su obično praktični učenici koji imaju poteškoće u situacijama pasivnog učenja koje zahtijevaju kontinuirano izvođenje i dovršavanje zadataka.

Sve u svemu, oko 20 do 60% djece s ADHD-om imaju poremećaje učenja, ali neka školska disfunkcija se javlja kod većine djece s ADHD-om zbog nepažnje (propušteni detalji) i impulzivnosti (reagiranje bez razmišljanja kod ispitivanja ).

Anamneza ponašanja može otkriti nisku toleranciju frustracije, protivljenje, ispade bijesa, nasilnost, slabe društvene vještine i loše odnose s vršnjacima, poremećaje spavanja, aksioznost, disforiju, depresiju i promjene raspoloženja.

Premda ne postoje specifične tjelesne pretrage niti laboratorijski nalazi povezani s ADHD, simptomi i znakovi mogu uključivati:

 • Motoričku neusklađenost ili nespretnost.

 • Nelokalizirane “meke” neurološke nalaze.

 • Percepcijsko–motoričke poremećaje.

Dijagnoza

 • Klinički kriteriji na temelju DSM-5

Dijagnoza je klinička i temelji se na opsežnoj medicinskoj, razvojnoj, obrazovnoj i psihološkoj evaluaciji (vidi "Praktične smjernice za dijagnozu, procjenu i liječenje ADHD-a u djece i adolescenata clinical practice guideline).

DSM-5 dijagnostički kriteriji za ADHD

Dijagnostička mjerila DSM–V uključuju 9 simptoma i znakova nepažnje, 9 znakova hiperaktivnosti i impulzivnosti. Dijagnoza korištenjem tih kriterija zahtijeva ≥ 6 simptoma i znakove iz barem jedne grupe Također, simptomi moraju:

 • Biti prisutni i česti ≥ 6 mj

 • Biti izraženiji nego što se očekuje za razvojnu dob djeteta.

 • Javljati se u najmanje 2 okružja (primjerice, kuća i škole)

 • Biti prisutni prije 12-te godine (barem neki simptomi)

 • Utjecati na funkcioniranje kod kuće, u školi, ili na poslu

Simptomi nepažnje:

 • Ne obraća pozornost na detalje ili čini bezbrižne pogreške u školskim ili drugim aktivnostima

 • Ima tegobe pri održavanju pažnje na zadacima u školi ili tijekom igre.

 • Čini se da ne sluša kad mu se izravno obraća.

 • Ne slijedi u potpunosti naputke ili ne dovršava zadatke.

 • Ima tegoba pri organiziranju zadataka i aktivnosti.

 • Izbjegava, ne voli ili odbija uključivanje u zadatke kod kojih je potreban održan umni napor kroz dulji period.

 • Često gubi stvari potrebne za školske zadatke ili aktivnosti.

 • Lako ga se ometa.

 • Zaboravan je u dnevnim aktivnostima.

Simptomi hiperaktivnost i impulzivnosti:

 • Često pokazuje vrpoljenje prstiju ili se gnijezdi

 • Često se diže sa stolca i odlazi iz razreda ili s drugog mjesta

 • Često trči okolo ili se pretjerano penje tamo gdje takva aktivnost nije primjerena.

 • Ne može se tiho igrati.

 • Često u pokretu, djelujuje kao da ga pokreće motor

 • Često previše priča

 • Često izlane odgovore prije nego što je pitanje dovršeno.

 • Često ima problema čekajući red.

 • Često ometa ili prekida druge.

Za dijagnozu oblika koji je obilježen pretežito nepažnjom potrebno je barem 6 od 9 mogućih simptoma i znakova nepažnje. Za dijagnozu hiperaktivno–impulzivnog oblika je potrebno barem 6 od mogućih 9 simptoma i znakova hiperaktivnosti i impulzivnosti. Za dijagnozu miješanog oblika potrebno je najmanje 6 simptoma znakova i nepažnje i hiperaktivnosti–impulzivnosti.

Ostala dijagnostička razmatranja

Razlikovanje ADHD od drugih stanja može biti izazov. Predijagnosticiranje se mora izbjegavati, a druga stanja se trebaju na odgovarajući način otkriti. Mnogi znakovi ADHD koji se manifestiraju tijekom predškolskih godina mogu također ukazivati na poteškoće pri komunikaciji kojih ima u drugim razvojnim poremećajima (npr.poremećajima iz autističnog spektra ili u nekim poremećajima učenja, anksioznosti, depresiji ili poremećajima ponašanja (npr. smetnje ponašanja).

Kliničari trebaju uzeti u obzir je li dijete ometeno vanjskim čimbenicima ( okolišni utjecaji) ili unutarnjim čimbenicima (misli, tjeskobe, brige). Općenito, tijekom kasnijeg djetinstva ADHD znakovi postaju sve više kvalitativno drugačiji. Djeca sa hiperaktivno-impulzivnim ili miješanim oblikom često pokazuju trajno pokretanje donjih ekstremiteta, motorički nemir (npr. nesvrhoviti pokreti i vrpoljenje ruku), impulzivan govor i naizgled nezainteresiranost za svoje okruženje. Djeca s pretežito nepažljivim oblikom mogu ne imati tjelesne znakove.

Medicinska obrada se usmjerava na otkrivanje potencijalno izlječivih stanja koja mogu doprinijeti ili pogoršati razvoj simptoma i znakova. Procjena treba uključivati pretragu povijesti prenatalne izloženosti (npr, droga, alkohol, duhan), perinatalnih komplikacija ili infekcija, CNS infekcija, traumatske ozljede mozga, srčane bolesti, smetnje spavanja s poremećajem disanja, slab apetit i / ili izbirljiva prehrana, i obiteljska povijest ADHD-a.

Razvojna obrada se usmjerava na određivanje nastupa i tijeka simptoma i znakova; Procjena uključuje provjeru razvojnih miljokaza, posebice jezičnih i korištenje ADHD-specifičnih mjernih ljestvica (npr. Vanderbilt Assessment Scale Vanderbilt procjenska ljestvica razmjera, Connerova sveobuhvatna Ljestvica ponašanja, ADHD procjenska ljestvica-IV). Imati na umu da se za postavljanje dijagnoze ne bi smjele koristiti isključivo i samo ljestvice.

Obrazovna procjena usredotočuje se na dokumentiranje osnovnih simptoma i znakova; to može uključivati pregled obrazovnih evidencija i uporabu ljestvica ili lista za provjeru. Međutim, ocjenske ljestvice i liste za provjeru ne mogu same razlikovati ADHD od drugih razvojnih poremećaja ili poremećaja ponašanja.

Prognoza

Tradicionalna nastava u učionici i obrazovna aktivnost često dovode do pogoršanja simptoma i znakova u djece s neliječenim ili neodgovarajuće liječenim ADHD. Problemi društvene i emocionalne prilagodbe mogu biti trajni. Loša prihvaćenost od vršnjaka i usamljenost se s godinama pogoršavaju, uz jasno očitovanje simptoma. Ako ADHD nije identificiran i adekvatno tretiran, kao posljedica se može razviti zlouporaba tvari jer se mnogi adolescenti i odrasle osobe s ADHD-om samo-liječe s legalnim (npr, kofein) i ilegalnim stimulansima(primjerice, kokain) tvari.

Premda se simptomi i znakovi hiperaktivnosti s godinama smanjuju, adolescenti i odrasli mogu iskazivati zaostale tegobe. Prediktori loših ishoda u adolescenciji i odrasloj dobi uključuju

 • Istodobnu nisku inteligenciju

 • Agresivnost

 • Socijalne i međuljudske probleme

 • Roditeljsku psihopatologiju

Poteškoće u adolescenciji i odrasloj dobi se očituju pretežito obrazovnim neuspjehom, niskim samopoštovanjem i tegobama prilikom učenja odgovarajućeg društvenog ponašanja. Adolescenti i odrasli s ADHD impulzivnog oblika mogu imati povećanu incidenciju poremećaja osobnosti i antisocijalnog ponašanja. Čini se da se osobe s ADHD-om bolje prilagođuju na rad nego na akademske i kućne situacije, osobito ako mogu naći posao koji ne zahtijeva intenzivnu pozornost za izvođenje.

Liječenje

Randomizirana, kontrolirana istraživanja pokazuju da je bihevioralna terapija sama manje učinkovita od terapije samo stimulansima u djece školske dobi, ali za mlađu djecu se preporuča bihevioralana ili kombinirana terapija. Premda farmakoterapija ne otklanja osnove neurofiziološke razlike u bolesnika s ADHD, lijekovi učinkovito ublažavaju simptome ADHD te omogućuju sudjelovanje u aktivnostima koje su prije bile nemoguće zbog loše pažnje i impulzivnosti. Lijekovi često mogu prekinuti krug neodgovarajućeg ponašanja, olakašavajući bihevioralne i obrazovne postupke, motivaciju i samopoštovanje.

Liječenje odraslih slijedi slična načela, ali odabir lijeka i doziranje se određuju na individualnoj osnovi, ovisno o drugim medicinskim stanjima.

Stimulantni lijekovi

Najviše se primjenjuju stimulacijski pripravci koji sadrže metilfenidat ili dekstroamfetamin. Odgovor se uvelike razlikuje, a doza ovisi o izraženosti ponašanja i mogućnosti djeteta da podnese lijek. Doziranje se podešava u učestalosti i dozi dok se ne postigne optimalni odgovor.

Primjena metilfenidata obično započinje s 0,3mg/kg jednom dnevno (oblik s neposrednim otpuštanjem), što se potom tjedno povećava, obično do oko 5 mg u tri doze ili svaka 4 h Ako odgovor nije adekvatan ali lijek se tolerira, doza se može povećati. Većini djece se pronađe optimalna ravnotežu između koristi i nepovoljnih učinaka na pojedinačnoj dozi između 0,3 i 0,6 mg / kg. Dekstro izomer metilfenidat je aktivna supstanca i dostupan je na recept, a doze su upola manje od onih kod metilfenidata

Dekstroamfetamin tipično započinje (često u kombinaciji sa racemskim amfetaminom) s 0,15 do 0,2 mg / kg jednom / dan, a može se povećati do 2 ili 3 puta dnevno, ili svaka 4 sata. Pojedinačne doze u rasponu od 0.15 do 0,4 mg / kg se obično učinkovite. Titracijom se mora uravnotežiti učinkovitost i neželjene učinke. Općenito doze dekstroamfetamina iznose oko 2/3 doze pripravaka metilfenidata.

I za metilfenidat i za dekstroamfetamin vrijedi da se, kad se jednom postigne optimalna doza, jednaka doza istog lijeka primijeni u obliku s postupnim otpuštanjem, kako bi se izbjegla potreba za primjenom tijekom boravka u školi. Dugo-djelujući pripravci uključuju tabete s postupnim otpuštanjem u vosak matricama , dvofazna kapsula koja sadrži ekvivalent 2 doze, a tu su i tablete s osmotskim otpuštanjem i transdermalni flasteri koji mogu pružiti do 12 sati pokrivenosti. I kratko-djelujući i dugo-djelujući pripravci su sada dostupni u tekućem obliku. Čisti dextro pripravci (npr dextromethylphenidate) se često koriste kako bi se smanjili štetni učinci kao što su anksioznost, Doze su obično polovica doze miješanih priprema. Prolijek pripravci se također ponekad koriste zbog svog glatkog otpuštanja, duljeg djelovanja, manje neželjenih učinaka, i nižeg potencijala za zlouporabu. Uz male doze se često poboljšava učenje, no za poboljšanje ponašanja su često potrebne veće doze.

Način primjene stimulirajućih lijekova se može podesiti prema specifičnim danima ili dobi dana (npr. tijekom školskih sati i tijekom izrade domaće zadaće). Odmor od lijekova se može pokušati vikendom, za vrijeme praznika ili ljetnog odmora. Preporučuju se placebo razdoblja (5 do 10 školskih dana, kako bi se osigurala pouzdanost opažanja) za određivanje je li primjena lijeka još uvijek potrebna.

Česte nuspojave stimulirajućih lijekova uključuju

 • Poremećaji spavanja (npr, nesanica)

 • Depresija

 • Glavobolja

 • Bol u trbuhu

 • Suzbijanje apetita

 • Povišen broj otkucaja srca i povišen krvni tlak

Neka istraživanja su pokazala usporenje rasta tijekom 2 god. primjene stimulirajućih lijekova, no rezultati nisu konzistentni i nejasno je ostaje li usporenje rasta i tijekom duljih razdoblja primjene. Neki bolesnici koji su osjetljivi na stimulativne učinke lijekova postanu prefokusirani ili otupe; tu može pomoći smanjenje doze stimulans ili pokušaj uvođenja drugog lijeka

Nestimulirajući lijekovi

Primjenjuje se atomoksetin, selektivni inhibitor ponovne pohrane noradrenalina. Lijek je učinkovit, no glede njegove učinkovitosti u usporedbi sa stimulirajućim lijekovima su podaci nisu jasni. Mnoga djeca doživljavaju mučninu, sedaciju, razdražljivost, i izljeve ljutnje; rijetko, toksičnost jetre i suicidalne ideje. Tipična početna doza iznosi 0,5 mg/kg jednom dnevno, tjedno titrirana do 1,2 -1,4 mg/kg jednom dnevno. Dugo poluvrijeme omogućuje doziranje jednom dnevno, no za učinkovitost je potrebna trajna primjena. Najveća dnevna doza iznosi 100 mg.

U slučajevima neučinkovitosti stimulacijskih lijekova ili neprihvatljivih nepoželjnih učinaka, se ponekad primjenjuju antidepresivi poput bupropiona, α–2 agonista poput klonidina i guanfacina te drugih psihoaktivnih lijekova, no oni su manje učinkoviti i ne preporučuju se kao lijekovi prvog izbora. Ponekad se ovi lijekovi koriste u kombinaciji sa stimulansima zbog sinergijskih učinaka; bitno je pažljivo praćenje štetnog djelovanja.

Bihevioralni postupci:

Savjetovanje, uključujući kognitivno–bihevioralno liječenje (npr. postavljanje cilja, samo–nadziranje, igranje uloga) je često učinkovito i pomaže djetetu da shvati ADHD. Od osnovne važnosti su struktura i rutina.

Ponašanje u razredu se često popravlja nadzorom nad bukom u okolišu i vidnim stimulacijama, odgovarajućim trajanjem zadataka, inovacijom, vođenjem i bliskošću s nastavnikom.

Kada poteškoće traju kod kuće, roditelje bi trebalo ohrabrivati da potraže dodatnu profesionalnu pomoć i učenje bihevioralnih metoda. Dodavanje poticaja i nagrada pojačava bihevioralne postupke i često je učinkovito. Djeci s ADHD kod kojih prevladava hiperaktivnost i loš nadzor nad porivima se često može pomoći kod kuće, kad se uspostave ustroj i ustrajnost roditeljskih postupaka, te jasno postavljena ograničenja.

Najmanje konzistetntni učinci su se postigli eliminacijskim načinima prehrane, primjenom megavitaminskih dijeta, antioksidansa ili drugih tvari te prehrambenim ili drugim zahvatima Biofeedback može biti koristan u nekim slučajevima, ali se ne preporuča za rutinsku upotrebu, jer nedostaju dokazi o održivosti pozitivnog učinka.

Ključne točke

 • ADHD uključuje nepažnju, hiperaktivnost / impulzivnost, ili kombinaciju; pojavljuje se prije 12-te godine, uključujući i predškolsku djecu.

 • Uzrok je nepoznat, no sumnja se na brojne faktore rizika.

 • Dijagnosticiranje na temelju kliničkih kriterija, i biti oprezan s drugim poremećajima koji se u početku mogu manifestirati na sličan način (primjerice, poremećaji autističnog spektra, određeni poremećaji učenja ili ponašanja, anksioznost ili depresija).

 • Premda se simptomi i znakovi hiperaktivnosti s godinama smanjuju, adolescenti i odrasli mogu iskazivati ostatne tegobe.

 • Liječenje stimulativnim lijekovima i kognitivno-bihevioralnom terapijom; bihevioralnea terapija sama može biti prikladna za djecu predškolske dobi.

Više informacija

 • American Academy of Pediatrics: ADHD: Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents

 • Vanderbilt Assessment ScaleVanderbilt Assessment Scale from the National Institute for Children's Health Quality

 • National Institute for Children's Health QualityNational Institute for Children's Health Quality