Psorijatični artritis

Autor: Apostolos Kontzias, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.
Prijevod: Filip Mirić, dr. med.

Riječ je o kroničnoj upali zglobova uz psorijazu kože i noktiju. Artritis je često asimetričan te nerijetko napada distalne interfalangealne zglobove. Dijagnoza je klinička, a liječenje uključuje DMARD-ove i biološke lijekove.

Psorijatični artritis se razvija u približno 30% bolesnika s psorijazom. Prevalencija je viša u bolesnika s AIDS–om, a rizik je uvećan u osoba s HLA-B27 ili nekim drugim, specifičnim alelima te u članova obitelji oboljelih. Etiologija i patofiziologija su nepoznati.

Klinička slika

Psorijaza kože i noktiju može prethoditi ili slijediti zglobne promjene. Težina zglobne i kožne bolesti često nije u korelaciji. Kožne lezije znaju biti skrivene u vlasištu, glutealnim naborima ili pupku pa ih bolesnici ne uoče.

Distalni interfalangealni (DIP) zglobovi prstiju ruku i nogu obično su najviše promijenjeni. Često je asimetrično oštećenje velikih i malih zglobova, uključujući sakroilijakalne i vertebralne zglobove. Kožni i zglobni simptomi mogu se istodobno popravljati ili pogoršavati. Upala prstiju može dovesti do deformiteta u obliku kobasica, koji nisu prisutni u bolesnika s reumatoidnim artritisom. Reumatoidnih čvorića nema. Remisije artritisa su češće, brže i potpunije od onih u reumatoidnom artritisu, ali dolazi i do progresije u kronični artritis s invalidnošću. Zna se razviti arthritis mutilans (razaranje brojnih zglobova ruku s dislokacijom prstiju).

Može se razviti entezitis (upala tetiva) i izazvati bol, a često se javljaju i bolovi u leđima s asimetričnim sindezmofitima kralježnice.

Upalna križobolja može biti prisutna. Često je praćen asimetričnim sindezmofitima kralježnice.

Dijagnoza

  • Klinička procjena

  • Reumatoidni faktor (RF)

Sumnju pobuđuje artritis uz psorijazu. Kako se tipične promjene kože ne primijete ili se jave nakon zglobnih, na psorijatični artritis treba misliti kod seronegativne upale zglobova (posebno kad je ona asimetrična ili zahvaća donji dio leđa). Takve osobe treba pregledati u smislu psorijatičnih promjena kože i noktiju uz provjeru obiteljske anamneze psorijaze. Sumnjivim bolesnicima treba odrediti RF, koji katkad može biti pozitivan. Međutim, protutijela na anticiklički citrulinirani peptid (anti-CCP) su visoko specifični za RA.

Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike uz isključivanje bolesti sa sličnim promjenama. Radiološki se traži oštećenje DIP zglobova, resorpcija terminalnih falangi, mutilirajući artritis te opsežno razaranje s dislokacijom velikih i malih zglobova.

Liječenje

Terapija se usmjerava na kontrolu kožnih lezija i na upalu zglobova. Farmakoterapija naliči onoj za reumatoidni artritis, s naglaskom na metotreksat. Hidroksiklorokin najčešće nije djelotvoran, a može uzrokovati eksfolijacijski dermatitis ili pogoršati psorijazu. Korisni mogu biti NSAR, ciklosporin, TNF-alfa antagonisti, ustekinumab, sekukinumab, iksekizumab, tofacitinib, abatacept i apremilast (vidi Biološke lijekove). TNF-alfa antagonisti su posebno učinkoviti. (Vidi i međunarodnu radnu skupinu iz 2017. godine) update of recommendations for treating axial spondyloarthritis and peripheral spondyloarthritis, especially psoriatic arthritiss.)

Ustekinumab je IL-12 i IL-23 antagonist. Daje se u dozi od 45 mg IM na početku i nakon 4 tjedna, a zatim 45 mg svakih 12 tjedana. Doza je 90 mg IM ako pacijent teži > 100 kg. Nuspojave su slične onima kao i kod drugih bioloških lijekova.

Sekukinumab je IL-17 inhibitor. Može se dati u dozi od 150 mg sc na početku, u 1., 2., 3. i 4. tjednu, a zatim svaka 4 tjedna. Nakon početne tjedne doze secukinumab se daje 150 mg sc svaka 4 tjedna. Ako pacijenti i dalje imaju aktivni psorijatični artritis, doza od 300 mg treba se uzeti u obzir. Sekukinumab se može dati s ili bez metotreksata. nuspojave uključuju urtikariju, URI, gljivične infekcije zbog Candida,e, proljev, herpes zoster, te upalne bolesti crijeva.

Iksekizumab je također IL-17 inhibitor. Namijenjen je odraslima s umjerenom do teškom plak psorijazom koji je kandidat za sistemsku terapiju ili fototerapiju, kao i za odrasle s aktivnim psorijatičnim artritisom. Može se dati kao monoterapija ili u kombinaciji s konvencionalnim DMARD-om (npr. metotreksat). Doza je 160 mg sc (dvije injekcije od 80 mg) na početku, a zatim slijedi 80 mg sc svaka 4 tjedna. Iksekizumab povećava rizik od URI-a i gljivičnih infekcija, a također je povezan s pogoršanjem simptoma upalne bolesti crijeva.

Tofacitinib je oralni inhibitor Janus kinaze (JAK). Dostupan je za odrasle osobe s aktivnim psorijatičnim artritisom koji su imali neodgovarajući odgovor na metotreksat ili druge DMARD-ove ili koji su netolerantni na njih. Doza je 5 mg per os 2x/dan, dok je doza s produljenim oslobađanjem 11 mg per os 1x/dan. Mogući neželjeni učinci uključuju rizik od infekcije, posebno reaktivaciju varicella-zoster virusa, povišenje kreatinina, neutropeniju te hiperlipidemiju.

Abatacept je solubilni fuzijski citotoksični T limfocit antigen 4 (CTLA–4). Dostupan je za odrasle s aktivnim psorijatičnim artritisom i može se koristiti s ili bez DMARD-a (npr. metotreksat, sulfasalazin, hidroksiklorokin, leflunomid). Može se primijeniti IV infuzijom ili supkutano. Za IV infuzijsku primjenu, doze su sljedeće: 500 mg za bolesnike težine < 60 kg, 750 mg za bolesnike težine 60-100 kg i 1 g za bolesnike težine > 100 kg. Nakon početne doze, abatacept treba dati nakon 2 i 4 tjedna, a potom svaka 4 tjedna. Doza sc injekcije je 125 mg 1x/tjedan. Nuspojave uključuju plućnu toksičnost, osjetljivost na infekcije, glavobolju, URI, grlobolju i mučninu.

Apremilast je inhibitor fosfodiesteraze-4. Početna doza je 10 mg per os 1x/dan, a zatim je potrebno titriranje do doze održavanja od 30 mg per os 2x/dan. Nuspojave uključuju proljev, mučninu, glavobolju, depresiju i gubitak težine.

Ključne poruke

  • Psorijatični artritis je kronični upalni artritis koji se javlja kod bolesnika sa psorijazom. Međutim, psorijaza može biti blaga ili se previdjeti, ili se još uopće nije razvila.

  • Artritis je često asimetričan, uključuje velike i male zglobove (uključujući i aksijalne zglobove), a obično utječe na prst i nožne DIP zglobove više od drugih.

  • Dijagnoza počiva na kliničkim nalazima.

  • Terapija uključuje DMARD-ove i biološke lijekove.

Više informacija

  • Međunarodna radna skupina update of recommendations for treating axial spondyloarthritis and peripheral spondyloarthritis, especially psoriatic arthritis (Ažuriranje 2017.)