Tromboza bubrežne vene

Autor: Zhiwei Zhang, MD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Karmela Altabas, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Ljiljana Fodor, dr. med.

Tromboza jedne ili obje glavne bubrežne vene uzrokuje AZB ili KZB. U češće uzroke idu nefrotski sindrom, trombofilija, maligni tumori bubrega i pritisak iz okoline. Javljaju se simptomi zatajenja bubrega, mučnina, povraćanje, bolovi u slabinama, makrohematurija, oligurija ili sistemski znaci venske tromboembolije. Dijagnozu postavlja MRA ili CT. Uz liječenje prognoza je uglavnom povoljna. Provodi se antikoagulacija, održavanje bubrežne funkcije i suzbija osnovna bolest. Nekim bolesnicima pomogne trombektomija ili nefrektomija.

Etiologija

Bolest je većinom posljedica lokalne ili sustavne hiperkoagulabilnosti zbog nefrotskog sindroma uz membranski ili membranoproliferativni GN. Rizik od tromboze zbog nefrotskog sindrom, kako se čini proporcionalna je težini hipoalbuminemije. Pretjerano agresivna diureza ili dugo liječenje visokim dozama kortikosteroida može pridonijeti trombozi renalnih vena u bolesnika s ovim stanjima.

Ostali uzroci uključuju

 • odbacivanje transplantata

 • AMILOIDOZA

 • Dijabetička nefropatija:

 • terapija estrogenima

 • Trudnoća

 • Primarni poremećaji koagulacije(npr antitrombina III, protein C ili S nedostatak, faktor V Leiden mutacije, protrombina G20210A mutaciju)

 • Bubrežni vaskulitis

 • NEFROPATIJA U DREPANOCITOZI

 • SLE

Rjeđe je stanje posljedica usporenog protoka krvi, primjerice kod malignih tumora bubrega koji zahvaćaju renalne vene (tipično karcinom bubrega), vanjske kompresije bubrežne ili donje šuplje vene (npr. žilne anomalije, tumori, retroperitonejske bolesti, podvezivanje donje šuplje vene, trudnoća, aneurizma aorte), uzimanja peroralnih kontraceptiva, traume, dehidracije, a vrlo rijetko i thrombophlebitis migrans.

Simptomi i znaci

Nastup zatajenja bubrega je obično podmukao. Početak bolesti može međutim biti i akutan, uzrokovati infarkt bubrega s mučninom, povraćanjem, lumbalnim bolovima, makrohematurijom i oligurijom.

Kad uzrok leži u hiperkoagulabilnosti krvi javljaju se i simptomi venskih tromboembolija (npr. plućna embolija). Kada je uzrok je rak bubrega, njegovi simptomi (npr hematurija, mršavljenja) prevladavaju.

Dijagnoza

 • vaskularna dijagnostika

Bubrežnu vensku trombozu treba uzeti u obzir u bolesnika s bubrežnim infarktom ili neobjašnjivim pogoršanjem bubrežne funkcije, posebice u bolesnika s nefrotskim sindrom ili drugim čimbenicima rizika.

Tradicionalni dijagnostički test izbora i standard je venografija donje šuplje vene; ovaj test je dijagnostički, ali može mobilizirati ugrušak. Zbog opasnosti od konvencionalne venografije, magnetska rezonanca vena i Doppler ultrazvuk se sve više koristi. Magnetska rezonancija vena se može učiniti ako je GFR > 30 mL / min. Doppler UZ ponekad otkriva trombozu bubrežne vene, ali ima puno lažno pozitivnih i lažno negativnih nalaza. Urezivanje mokraćovoda zbog dilatacije kolateralne vene je karakterističan nalaz u nekim kroničnim slučajevima.

CT angiografija dobro prikazuje detalje sa sličnom osjetljivošću i specifičnošću, brža je i jeftinija, ali zahtijeva radiološki kontrast. Analiza elektrolita u serumu i urina potvrđuju oštećenja bubrežne funkcije.

Mikrohematurija je često prisutna. Proteinurija zna biti nefrotskog stupnja.

Ako uzrok nije očit ide se na koagulacijske pretrage ( vidi: Pregled trombotskih poremećaja). Biopsija bubrega daje nespecifične podatke, ali može otkriti osnovnu ili prateću bolest bubrega.

Prognoza

Smrtni je ishod rijedak i obično je posljedica komplikacija poput plućne embolije ili nefrotskog sindroma odnosno malignog tumora.

Liječenje

 • Liječenje poremećaja u podlozi

 • Antikoagulacija

 • Ponekad perkutana kateter usmjerena trombektomija ili tromboliza

Suzbija se osnovna bolest.

mogućnosti za liječenje bubrežne venske tromboze su antikoagulans s heparinom, tromboliza i kateter usmjerena ili kirurškog trombektomije. Dugoročna antikoagulacija PO varfarinom započinje se odmah ako se ne planira invazivna intervencija. Tako se smanjuje rizik stvaranja novih ugrušaka, potiče rekanaliziranje vaskulature i poboljšava funkcija bubrega. Antikoagulantno liječenje treba nastaviti najmanje 6–12 mjeseci, a pri hiperkoagulabilnosti (npr. perzistentni nefrotski sindrom) se provodi trajno.

Upotreba perkutane katetera za trombektomije ili tromboliza trenutno se preporučuje. Kirurški trombektomija se rijetko koristi, ali treba je uzeti u obzir u bolesnika s akutnom bilateralnom bubrežnom venskom trombozom i akutnom ozljedom bubrega, koji se ne mogu liječiti perkutanom kateterskom trombektomijom i / ili trombolizom.

Nefrektomija se radi samo kod kompletnog infarkta bubrega (u nekim slučajevima) ili ako to opravdava osnovna bolest.

Ključne poruke