Fluorokinoloni

Autor: Brian J. Werth, PharmD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Branimir Gjurašin, dr. med.

Fluorokinoloni (vidi tablicu flourkinoloni) imaju baktericidno djelovanje ovisno o koncentraciji koje inhibira aktivnost DNK giraze i topoizomeraze, enzima bitnih za umnožavanje bakterijske DNK.

Ovisno o spektru antimikrobnog djelovanja i farmakologiji, fluorokinoloni se dijele u 2 skupine:

Mnogi noviji fluorokinoloni su povučeni s tržišta SAD-a zbog toksičnosti: trovafloksacin (hepatotoksičnost), gatifloksacin (hipoglikemija i hiperglikemija), grepafloksacin (kardiotoksičnost), temafloksacin (akutno zatajenje bubrega, hepatotoksičnost, hemolitička anemija, koagulopatija i hipoglikemija) te lomefloksacin, sparfloksacin i enoksacin.

Farmakokinetika

Oralna apsorpcija će biti smanjena kod istodobne primjene polivalentnih kationa (pripravci s aluminijem, magnezijem, kacijem, cinkom i željezom). Nakon oralne i parenteralne primjene fluorokinoloni se široko distribuiraju u većini ekstracelularnih i intracelularnih tekućina, a koncentriraju se u prostati, plućima i žuči.

Većina fluorokinolona se metabolizira u jetri i izlučuje mokraćom, postižući visoku razinu u urinu. Moksifloksacin se eliminira prvenstveno putem žuči.

Indikacije

Fluorokinoloni su djelotvorni protiv sljedećih mikroorganizama:

Nozokomijalni meticilin-rezistentni stafilokoki (MRSA) su obično rezistentni. Stariji fluorokinoloni pokazuju slabu djelotvornost prema streptokokima i anaerobima. Noviji fluorokinoloni pokazuju dobru djelotvornost prema streptokokima (uključujući Streptococcus pneumoniae slabije osjetljivosti na penicilin) i nekim anaerobima. Moksifloksacin je posebice djelotvoran protiv većine klinički značajnih obligatnih anaeroba.

Delafloksacin, najnoviji odobreni lijek iz ove skupine, fluorokinolon je najšireg spektra djelovanja i pokazuje aktivnost prema:

  • Gram-negativnim bakterijama, uključujući Pseudomonas aeruginosa

  • Gram-pozitivnim bakterijama, uključujući MRSA-u te prema atipičnim patogenima dišnog sustava

  • Anaerobima

Obzirom na široku primjenu fluorokinolona razvija se rezistencija među Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, S. pneumoniae, i Neisseria sp., posebice na starije fluorokinolone. Unatoč tome i dalje imaju svoje mjesto u kliničkoj primjeni (vidi tablicu Klinička primjena fluorokinolona)

Zbog rastuće rezistencije u cijelom svijetu fluorokinoloni se više ne preporučuju za liječenje gonoreje u SAD-u.

Klinička primjena fluorokinolona

Lijek

Indikacija

Komentari

Fluorokinoloni izuzev moksifloksacina

Infekcije mokraćnog sustava kada je rezistencija E.coli na trimetoprim/sulfametoksazol > 15%

Lijekovi izbora; Međutim, primijećeno je povećanje rezistencije E. coli u nekim sredinama

Fluorokinoloni

Bakterijski prostatitis

Salmonella bakterijemija

Tifus

Obično su djelotvorni

Infektivni proljev

Učinkoviti protiv većine bakterijskih uzročnika (Campylobacter sp, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia enterocolitica); međutim, primijećeno je povećanje rezistencije C. jejuni u nekim regijama

Ne koristi se za liječenje E. coli 0157: H7 ili drugih enterohemoragičnih E. coli

Nisu učinkoviti protiv Clostridioides difficile (prethodno Clostridium difficile)

Ofloksacin

Chlamydia trachomatis infekcije

Liječenje traje 7 dana

Noviji fluorokinoloni

Pneumonija stečena u općoj populaciji

Ako su pacijenti nedavno uzimali fluorokinolone preporuča se liječiti antibioticima iz drugih skupina.

Legionella pneumonia

Lijekovi izbora (ili azitromicin)

Ciprofloksacin

Nozokomijalna pneumonija

Koristi se empirijski jer je učinkovit protiv Pseudomonas aeruginosa

Obično se kombinira s drugim antipseudomonasnim lijekom

Dugotrajno peroralno liječenje gram-negativnog bacilarnog osteomijelitisa

Budući da fluorokinoloni imaju visoku oralnu bioraspoloživost i dobro prodiru u kosti, korisni su u liječenju osteomijelitisa.

Meningokokna profilaksa

Profilaksa antraksa

Često korištena tijekom 2001. godine, nakon terorističkog napada u SAD-u

Kontraindikacije

Kontraindikacije uključuju:

Čini se da delafloksacin ne uzrokuje značajno produljenje QT intervala.

Primjena fluorokinolona u djece se tradicionalno smatrala kontraindiciranom jer mogu uzrokovati oštećenja hrskavice ako su otvorene zone rasta. Neki stručnjaci osporavaju takve preporuke zbog nedovoljnih dokaza te preporučuju propisivanje fluorokinolona kao antibiotika druge linije liječenja u određenim situacijama, uključujući infekcije uzrokovane P.aeruginosa u bolesnika s cističnom fibrozom, prevenciju i liječenje bakterijskih infekcija u imunokompromitiranih pacijenata, u liječenju životno ugrožavajućih infekcija multirezistentnim bakterijama u novorođenčadi i djece te Salmonella ili Shigella infekcijama gastrointestinalnog sustava.

Uporaba tijekom trudnoće i dojenja

Studije na životinjama pokazale su određeni rizik. Podaci o korištenju fluorokinolona u trudnoći kod ljudi su ograničeni. Fluorokinoloni se u trudnoći trebaju koristiti samo ako klinička korist premašuje rizik, a sigurnija alternativa nije dostupna.

Fluorokinoloni se izlučuju u majčinom mlijeku. Uporaba tijekom dojenja se ne preporučuje.

Nuspojave

Ozbiljne nuspojave su rijetke, a one koje se pojavljuju s većom učestalošću su:

  • Simptomi od strane gornjeg gastrointestinalnog sustava javljaju se u otprilike 5% pacijenata zbog izravne iritacije probavnog sustava i učinka od strane središnjeg živčanog sustava

  • Nuspojave središnjeg živčanog sustava (npr. blaga glavobolja, pospanost, nesanica, vrtoglavica, promjene raspoloženja) javljaju se u < 5% pacijenata. NSAR mogu pojačati stimulacijske učinke fluorokinolona na SŽS. Konvulzije su rijetke, ali ove bi lijekove trebalo izbjegavati u bolesnika s poremećajima SŽS–a

  • Periferna neuropatija može se pojaviti ubrzo nakon uzimanja lijeka i može biti trajna. Ako se pojave simptomi (npr. bol, žarenje, peckanje, utrnulost, slabost, promjene u osjetu) treba odmah obustaviti primjenu fluorokinolona kako bi se spriječile nepopravljive posljedice.

  • Tendinopatija, uključujući i puknuće Ahilove tetive, se može pojaviti čak i nakon kratkotrajnog korištenja fluorokinolona

  • Fluorokinoloni mogu produžiti QT interval, potencijalno uzrokujući ventrikularnu aritmiju i iznenadnu kardijalnu smrt.

  • Uporaba fluorokinolona je snažno povezana s pojavom Clostridioides (prethodno Clostridium) difficile dijareje (pseudomembranozni kolitis), osobito onom uzrokovanom hipervirulentnim C. difficile ribotipom 027.

Proljev, leukopenija, anemija i fotosenzitivnost se rijetko javljaju. Osip je rijedak izuzev ako se gemifloksacin daje >1 tjedan, posebno u žena <40 godina. Nefrotoksičnost je rijetka.

Doziranje

U pacijenata s renalnom insuficijencijom potrebno je reducirati dozu fluorokinolona (izuzev moksifloksacina). Stariji fluorokinoloni se obično daju dvaput dnevno; novije skupine te ciprofloksacin s produljenim oslobađanjem daju se jedanput dnevno.

Ciprofloksacin povećava razinu teofilina što može dovesti do nuspojava uzrokovanih teofilinom.