Oligurija

Autor: Soumitra R. Eachempati, MD
Urednica sekcije: prof. dr. sc. Vesna Degoricija, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Ines Potočnjak, dr. med.

Oligurija predstavlja izlučivanje mokraće <500 mL u 24 kod odrasle osobe, odnosno <0,5 mL/kg/h u svim uzrastima (<1 mL/kg/h u novorođenčadi).

Etiologija

Uzroci oligurije obično su podijeljeni u 3 kategorije:

  • Prerenalna (povezano s protokom krvi)

  • Bubrežna (intrinzični poremećaji bubrega)

  • Postrenalna (opstrukcija izmokravanja)

Premda postoji dugi popis mogućih etioloških entiteta ( vidi: Akutna ozljeda bubrega (AOB)), mali je broj uzroka u pozadini većine akutnih oligurija u hospitaliziranih bolesnika (vidi tablicu).

Procjena

Anamneza

Kod komunikativnih bolesnika izraziti nagon na mokrenje govori za opstrukciju ekskrecijskog trakta, dok žeđanje bez nagona za mokrenjem ukazuje na depleciju volumena. Kod bolesnika sužene svijesti (obično i kateteriziranih) nagli pad diureze uz normotenziju pobuđuje sumnju na začepljenje (npr. uzrokovano ugruškom ili prekidanjem) ili pogrešnim položajem katetera, dok postupno smanjenje upućuje na akutnu tubularnu nekrozu (ATN) ili prerenalni uzrok.

Podaci o nedavnim medicinskim događajima mogu biti korisni; uključuju nedavno mjerenje krvnog tlaka, kirurške zahvate, lijekove i primjenu kontrasta za rendgensko snimanje. Teška traumatska ozljeda ili operacija mogu izazvati hipovolemiju. Teška traumatska ozljeda, teška električna opeklina, toplotni udar sugeriraju na rabdomiolizu.

Fizikalni pregled

Razmotriti vitalne znakove, posebice za hipotenziju, tahikardiju ili oboje (ukazujući na hipovolemiju ili sepsu) i vrućicu (ukazujući na sepsu). Treba tražiti znakove žarišne infekcije i zatajivanja srca. Opipljiva distenzija mokraćnog mjehura upućuje na opstrukciju. Tamno smeđa mokraća ukazuje na mioglobinuriju.

Pretrage

U kateteriziranih bolesnika (i onih s ilealnim spojem), prohodnost treba utvrditi ispiranjem prije daljnjih pretraga; ovaj pristup može riješiti problem. U velikom broju preostalih pacijenata, etiologija (npr. šok, sepsa) je klinički evidentna. U ostalih, osobito onih s polimorbiditetom, potrebne su pretrage za razlikovanje prerenalnih od renalnih (ATN) uzroka. U bolesnika bez urinarnog katetera, treba razmotriti postavljanje katetera; to će dijagnosticirati i izliječiti opstrukciju i osigurati kontinuirano praćenje izlučivanja mokraće.

Ako su postavljeni centralni venski kateter ili kateter plućne arterije, volumni status (a kod katetera u plućnoj arteriji izbačajni volumen) može se odrediti mjerenjem središnjeg venskog tlaka (vidi monitoring) ili okluzijskog tlaka plućne arterije. Međutim, u akutnoj oliguriji većina liječnika ipak ih ne postavlja ako za to ne postoje dodatne indikacije. Alternativno se bolesniku bez znakova volumnog preopterećenja može dati brza IV infuzija od 500 mL fiziološke otopine (20 mL/kg u djece); porast mokrenja upućuje na prerenalni uzrok.

Omjer < 1 označava da bubreg može reapsorbirati natrij i stoga je problem prerenalni. Omjer > 2 govori da je uzrok na razini bubrega.

Liječenje

Liječe se utvrđeni uzroci; ukloni se opstrukcija, nadoknadi volumen, normalizira se rad srca. Prekida se davanje nefrotoksičnih lijekova i zamjeni drugim lijekom. Izbjegava se hipotenzija kako bi se spriječilo daljnje oštećenje bubrega. Bolesnici s bubrežnom insuficijencijom, koji se ne mogu izliječiti, mogu zahtijevati bubrežno nadomjesno liječenje (npr. kontinuiranu venovenoznu hemofiltraciju ili hemodijalizu).

Ključne poruke

  • Kategorije uzroka oligurije uključuju smanjen bubrežni protok krvi, insuficijenciju bubrega i opstrukciju mokraćnih puteva.

  • Anamneza i fizikalni pregled često ukazuju na mehanizam (npr. nedavna hipotenzija, uzimanje nefrotoksičnih lijekova).

  • Mjerenje elektrolita u serumu, ureje u krvi i kreatinina.

  • Određivanje koncentracije natrija i kreatinina u urinu, te izračun frakcije ekskrecije natrija ukoliko nije jasno da li je uzrok prerenalni ili renalni; omjer < 1 znači da je uzrok prerenalni, dok omjer > 2 ukazuje da je uzrok na razini bubrega.