Pregled farmakodinamike

Autor: Abimbola Farinde, PhD, PharmD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, dr. med.
Prijevod: Mirjana Stanić Benić, dr. med.

Farmakodinamika, koja se ponekad definira kao ono što lijek radi tijelu, bavi se biokemijskim, fiziološkim i molekularnim učincima lijeka na organizam i obuhvaća vezanje za receptore (uključujući osjetljivost receptora), postreceptorske učinke i kemijske interakcije. Farmakodinamika, uz farmakokinetiku (ono što tijelo radi lijeku, odnosno sudbina lijeka u tijelu [1-2]), pomaže objasniti odnos između doze i odgovora, tj. učinaka lijeka. Farmakološki odgovor ovisi o vezanju lijeka za receptor. Koncentracija lijeka na mjestu receptora utječe na učinak lijeka.

Na farmakodinamiku utječu fiziološke promjene zbog

  • bolesti,

  • starosti

  • ili nazočnosti drugih lijekova.

Poremećaji koji utječu na farmakodinamiku uključuju genetske mutacije, tireotoksikozu, pothranjenost, mijasteniju gravis, Parkinsonovu bolest i neke oblike šećerne bolesti rezistentne na inzulin. Ta stanja mogu mijenjati vezanje za receptore, utječući na količinu veznih bjelančevina, ili smanjiti osjetljivost receptora.

Promjene koje se događaju starenjem utječu na farmakodinamiku modifikacijom vezanja za receptore ili modifikacijom postreceptorskog odgovora ( vidi: Utjecaj starenja na učinke lijekova).

Farmakodinamske interakcije lijekova dovode do natjecanja za receptorsko mjesto ili promjene postreceptorskog odgovora.

Literatura

  • Hughes G.Hughes G. Friendly pharmacokinetics: a simple introduction. Nurse Prescribing 14(1):34-43, 2016.

  • Aymanns C, Keller F, Maus S, et al.Aymanns C, Keller F, Maus S, et al. Review of pharmacokinetics and pharmacodynamics and the aging kidney. Clin J Am Soc Nephrol 5(2):314-327, 2010. doi: 10.2215/CJN.03960609.