Kvinupristin i dalfopristin

Autor: Brian J. Werth, PharmD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Branimir Gjurašin, dr. med.

Kvinupristin i dalfopristin su streptograminski antibiotici koji, kao makrolidi i linkozamidi, inhibiraju sintezu bakterijskih proteina.

Kvinupristin/dalfopristin (Q/D) se daju zajedno u fiksnoj 30/70 kombinaciji; ova kombinacija ima sinergistično baktericidno djelovanje protiv:

Q/D djeluje na Enterococcus faecium uključujući sojeve rezistentne na vankomicin. E. faecalis je rezistentan.

Q/D se daje putem centralnog venskog katetera jer pri primjeni u perifernu venu često nastaje flebitis. Do 30% bolesnika razvije značajne mialgije.

Redukcija doze je potrebna kod pacijenata s teškom jetrenom insuficijencijom, ali ne i kod pacijenata s bubrežnom insuficijencijom.

Q/D može inhibirati metabolizam lijekova koji se metaboliziraju putem izoenzimskog sustava citokroma P450 (CYP450) 3A4.