Iščašenja lakta:

Autor: Danielle Campagne, MD
Urednik sekcije: dr. sc. Lana Videc Penavić, dr. med.
Prijevod:      Ante Gaurina , dr. med.,
Mihaela Marković , dr. med.

Većina iščašenja lakta su stražnje, a posljedica su obično pada na ispruženu ruku.

(Vidi također Pregled iščašenja)

Stražnje dislokacije lakta su česte; to je druga najčešća dislokacija zglobova nakon dislokacija ramena. S njima povezane ozljede mogu biti prijelomi, ozljede ulnarnog ili medijanog živca i ozljedu brahijalne arterije.

Zglob je obično flektiran pod 45°, olekranon prominira straga prema epikondilima humerusa. Međutim, ovi anatomski odnosi se mogu teško utvrditi zbog oticanja. Klasično,kod pacijenata s dislokacijom lakta prisutno je skraćenje podlaktice te vrlo istaknuti olekranon.

Dijagnostiku čini RTG.

Liječenje

  • Trakcija za repoziciju lakta, obično uz proceduralnu sedaciju

Repozicija se obično vrši neprekidnom, nježnom trakcijom uz korekciju deformiteta nakon što su pacijenti sedirani i dobili analgetike. Obično se koristi slijedeća tehnika

  • Pcijent leži u supinacijskom položaju, praktičar flektira lakat do oko 90° i podlakticu postavlja u supinacijski položaj

  • Asistent stabilizira gornji dio tijela

  • Praktičar obuhvaća ručni zglob te odmjerenom aksijalnom trakcijom na podlakticu, a imajući lakat flektiran i podlakticu u supinacijskom položaju vrši repoziciju

  • Trakcija se nastavlja dok se učini repozicija

Nakon repozicije, liječnik provjerava stabilnost lakta čineći punu fleksiju i ekstenziju u supinaciji i pronaciji podlaktice Ovi pokreti trebaju biti bez otpora nakon repozicije. Nakon repozicije, potrebno je napraviti rendgensku snimku kako bi bili sigurni da nismo previdjeli prijelom.

Zglob je obično imobiliziran (npr u udlazi) oko 1 tjedan dok bol i otok ne nestanu; a zatim aktvni raspon vježbi:udlaga se nosi oko 2-3 tjedna.

Ključne točke

  • kod pacijenata s dislokacijom lakta prisutno je skraćenje podlaktice te vrlo istaknuti olekranon;položaj kostiju se može teško odrediti zbog javljanja otoka

  • potrebno je učiniti RTG u svrhu dijagnostike

  • potrebno je primijeniti odmjerenu aksijalnu trakciju na podlakticu, a imajući lakat flektiran i podlakticu u supinacijskom položaju te učiniti korekciju deformiteta nakon što su pacijenti sedirani i dobili analgetike.

  • Nakon repozicije, provjerite stabilnost zgloba, postavite imobilizaciju i učinite RTG kako biste provjerili eventualno postojanje loma