Micetom

Autor: Sanjay G. Revankar, MD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Branimir Gjurašin, dr. med.

Micetom je kronična, progresivna, lokalna infekcija koju uzrokuju gljive ili bakterije, a zahvaćaju stopala, gornje udove ili leđa. Simptomi su oteknuće i stvaranje fistula. Dijagnoza je klinička, a potvrđuje se mikroskopskim pregledom eksudata i kulturom. Liječi se antimikrobicima, kirurškom nekrektomijom, a ponkead i amputacijom.

(Vidi također Pregled gljivičnih infekcija.)

Bakterije, prvenstveno Nocardia spp i druge aktinomicete, uzrokuju više od 50% slučajeva. Preostale slučajeve uzrokuje oko 20 različitih vrsta gljiva. Kad su uzročnici gljivice, lezije se ponekad nazivaju eumicetomi.

Micetomi se uglavnom javljaju u tropskim ili suptropskim područjima, uključujući južni dio SAD–a, a nastaju ulaskom uzročnika kroz mjesta lokalne traume ogoljele kože stopala, udova iili leđa radnika koji prenose kontaminiranu vegetaciju ili druge stvari. Muškarci u dobi od 20 do 40 godina su najčešće pogođeni, vjerojatno uslijed većeg rizika za traumu dok rade na otvorenom.

Infekcija se širi duž supkutanog područja uz posljedičnu tumefakciju i formiranje multiplih drenirajučih sinusa koji eksudiraju karakteristične zrnate nakupine organizama. Reakcije tkiva pod mikroskopom mogu biti prvenstveno supurativne ili granulomatozne ovisno o specifičnom uzročniku. Kako infekcija napreduje može se razviti bakterijska superinfekcija.

Simptomi i znakovi

Prva lezija može biti papula, fiksirani potkožni čvor, vezikula s induriranom bazom ili potkožni apsces koji puca i stvara fistulu do površine kože. Fibroza je uobičajena u i oko ranih lezija. Osjet je minimalan ili odsutan, osim ukoliko je prisutna akutna gnojna bakterijska superinfekcija.

Infekcija polako napreduje mjesecima ili godinama, postupno se uz destrukciju širi na susjedne mišiće, tetive, fascije i kosti. Nema sistemske diseminacije niti znakova i simptoma koji ukazuju na generaliziranu infekciju. Na koncu, gubitak muskulature, deformiteti i destrukcija tkiva onemogućava funkciju zahvaćenih udova. U uznapredovalim infekcijama zahvaćeni ekstremiteti su groteskno otečeni uz formiranje cističnih područja oblika toljage. Multipli drenirajući sinus traktovi i fistule koji komuniciraju u ovim područjuma izlučuju gusti serosangvinozni eksudat koji sadrži karakteristična zrna bijele ili crne boje.

Dijagnoza

  • pregled i kultura eksudata

Uzročnici se mogu identificirati na osnovi makroskopskog i mikroskopskog pregleda grudica iz eksudata, koje su nepravilnog oblika, različite boje i veličine (granule od 0.5 do 2 mm). Drobljenje i kultivacija ovih granula osigurava konačnu identifikaciju. Uzorci eksudata mogu sadržavati više vrsta bakterija i gljiva, od kojih su neke potencijalni uzročnici superinfekcije.

Liječenje

  • antibakterijski ili antifungalni lijekovi

  • ponekad kirurški zahvat

(Vidi također Antifungalni lijekovi.)

Liječenje micetoma može trajati >10 god. Smrt može nastati zbog bakterijske superinfekcije i sepse ako se liječenje zanemari.

Infekcije uzrokovane nokardijama liječe se sulfonamidima i određenim drugim antibioticima, ponekad u kombinaciji.

Od infekcija koje uzrokuju gljive, neki od potencijalnih uzročnika mogu reagirati barem djelomično na amfotericin B, itrakonazol ili ketokonazol (nedostupno u SAD-u), ali neke su rezistentne na sve antifungike. Relapsi nastaju poslije antimikotične terapije u većini slučajeva, a u mnogim slučajevima nema poboljšanja ili čak dolazi do pogoršanja za vrijeme liječenja što je posljedica česte refrakterne prirode infekcije.

Kirurška nekrektomija je neophodna, a amputacija ekstremiteta može biti potrebna da se sprječe potencijalno fatalne teške sekundarne bakterijske infekcije.