Opstruktivna uropatija

Autor: Glenn M. Preminger, MD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Karmela Altabas, dr. med.
Prijevod: Matea Pirša, dr. med.

Opstruktivna uropatija je posljedica strukturne ili funkcijske zapreke urednom protoku mokraće, koja ponekad uzrokuje oštećenje funkcije bubrega (opstruktivna nefropatija). Simptomi, manje izraženi u kroničnoj opstrukciji, su bolovi koji se šire po dermatomima T11–T12 te poteškoće prilikom mokrenja (tj. otežano izmokravanje, anurija, nikturija i/ili poliurija) Dijagnoza počiva na kateteriziranju mjehura, ultrazvuku, CT–u, cistouretroskopiji, cistouretrografiji ili pijelografiji, ovisno o razini zapreke. Liječenje, ovisno o uzroku, uključuje žurnu drenažu urina, kirurški zahvat (npr. endoskopija, litotripsija), hormonsko liječenje ili kombiniranu terapiju.

Prevalencija opstruktivne uropatije, ovisno o uzroku, kreće se u rasponu od pet na 10.000 do pet na 1000. Stanje pokazuje bimodalnu distribuciju. U djetinjstvu je većinom posljedica urođenih anomalija urinarnog trakta. Nakon toga incidencija opada do 7. desetljeća, kad opet raste, osobito u muškaraca zbog visoke incidencije BPH i raka prostate. Ovo je stanje ukupno odgovorno za oko 4% terminalnih faza renalne insuficijencije. Hidronefroza se nalazi na obdukciji u 2–4% bolesnika.

Etiologija

Mnoga stanja uzrokuju opstruktivnu uropatiju, koja može biti akutna ili kronična, djelomična ili potpuna, jednostrana ili obostrana (TBL. vidi tablicu).

Najčešći uzroci razlikuju se ovisno o dobi:

 • Djeca: anatomske abnormalnosti (Uključujući i valvulu stražnje uretre ili suženje i stenozu na ureterovezikalnom ili pijeloureteralnom spoju)

 • Mladi odrasli: kamenci

 • Starije osobe: BPH ili rak prostate, retroperitonealni ili zdjelični tumori (uključujući i metastatski karcinom) i kamenci

Opstrukcija se može pojaviti u bilo kojoj razini, od bubrežnih tubula (odljevi, kristali) do vanjskog ušća uretre. Proksimalno od opstrukcije, može doći do povećanja intraluminalnog tlaka, staze urina, urinarne infekcije ili stvaranja kamenca (koji se također može pogoršati ili uzrokovati opstrukciju). Češća je u muškaraca, ali urođene i stečene strikture uretre i stenoze meatusa javljaju se u oba spola. U žena je opstrukcija uretre većinom posljedica primarnog ili metastatskog tumora, radioterapije, kirurškog zahvata ili urološke instrumentacije (obično ponavljane dilatacije).

Patofiziologija

Patohistološki se nalazi proširenje sabirnih kanalića i distalnih tubula uz kroničnu atrofiju tubula bez većeg oštećenja glomerula. Opstruktivna uropatija se razvija nakon trodnevne opstrukcije, prije toga, kanalni sustav je relativno neelastičan i dilatacija je manje vjerojatna. Opstruktivna uropatija bez dilatacije javlja se kad fibroza ili retroperitonealni tumor obuhvate sabirni sustav, kad je opstrukcija blaga i ne ugrožava bubrežnu funkciju, te kod intrarenalno smještene nakapnice.

Opstruktivna nefropatija

Opstruktivna nefropatija je bubrežna disfunkcija (insuficijencija bubrega, zatajenje bubrega ili tubulointersticijsko oštećenje) koja proizlazi iz opstrukcije mokraćnog sustava. Mehanizam uključuje, između ostalog, povećanje tlaka unutar tubula, lokalnu ishemiju, i često, IMS. Ako je opstrukcija bilateralna, nefropatija može dovesti do bubrežne insuficijencije. Bubrežna insuficijencija rijetko se može pojaviti kada je opstrukcija jednostrana kod autonomno posredovanog vaskularnog ili ureteralnog spazma koji može utjecati na funkconalni bubreg.

Vrijeme i brzina kojom nastaju nepovratna oštećenja bubrega nakon opstrukcije su multifaktorijelni i nepredvidivi. Kako bi spriječili ireverzibilno oštećenje, opstrukcija urinarnog trakta treba biti dijagnosticirana i liječena u što kraćem roku.

Simptomi i znakovi

Simptomi i znakovi variraju lokacijom, stupnjem i brzinom nastanka opstruktivne uropatije.

Bol je uobičajena kada opstrukcija akutno rasteže mjehur, kanalni sustav (tj. mokraćovod, nakapnice i bubrežne čašice) ili bubrežnu kapsulu. Opstrukcija gornjeg dijela uretera i nakapnice uzrokuje lumbalnu bol i osjetljivost, dok se bol pri opstrukciji donjeg dijela uretera širi u istostrani testis ili velike usne . Bubrežna i ureteralna bol obično se širi duž dermatoma T11 do T12 Akutna kompletna opstrukcija uretera (npr. opstruktivni konkrement uretera) može izazvati jaku bol praćenu mučninom i povraćanjem. Znatno opterećenje tekućinom (npr. pijenjem alkoholnih i kofeinskih napitaka ili osmotska diureza zbog radiokontrasta) izaziva dilataciju i bol čim lučenje mokraće premaši mogućnost protoka kroz mjesto opstrukcije.

Bolovi su tipično minimalni ili izostaju kod opstrukcije koja je djelomična ili se polako razvija (npr. urođena stenoza pijeloureteralnog segmenta ili tumora nakapnice) Hidronefroza se ponekad može prezentirati kao palpabilna masa lumbalno, osobito pri masivnoj hidronefrozi kod dojenčadi ili male djece.

Volumen mokraće se ne smanjuje pri jednostranoj opstrukciji ako nije u pitanju solitarni bubreg. Potpuna anurija nastaje kompletnom opstrukcijom na razini mjehura ili uretre. Djelomično opstrukcija na toj razini može uzrokovati otežano mokrenje te abnormalnost mlaza mokraće. Kod djelomične opstrukcije, izlučivanje urina često je normalno, rijetko povećano. Povećano izlučivanje urina s poliurijom i nokturijom uzrokovano je oštećenom koncentracijskom funkcijom bubrega uz smanjenu reapsorpciju natrija. Dugotrajna nefropatija može uzrokovati arterijsku hipertenziju.

Infekcija dovodi do dizurije, piurije, polakisurije i urgencije, prenesene boli bubrega i uretera, do osjetljivosti u kostovertebralnom kutu, vrućice, a ponekad i septikemije.

Dijagnoza

 • Analiza mokraće i serumskih elektrolita, uree i kreatinina

 • Kateterizacija ili ultrazvučna provjera rezidualnog urina nakon mokrenja, te cistouretroskopija ili mikcijksa uretrocistografija koriste se u dijagnostici suspektne opstrukcije na razini uretre.

 • Slikovne metode u dijagnostici suspektne opstrukcije mokraćovoda ili hidronefroze bez jasne opstrukcije

Na opstruktivnu uropatiju potrebno je misliti kod bolesnika s:

 • Smanjenom ili odsutnom diurezom

 • Neobjašnjenom renalnom insuficijencijom

 • Boli koja sugerira distenziju u urinarnom traktu

 • Obrazac alteracije anurije ili oligurije s poliurijom

Anamneza može sugerirati simptome BHP, prethodnog raka (npr, prostate, bubrega, uretera, mokraćnog mjehura, ginekološkog, kolorektalnog), ili urolitijaze. Rana dekompresija obično postiže najbolji rezultat, stoga dijagnoza treba biti što je moguće brža.

Analiza mokraće i biokemijska analiza krvi (Serumski elektroliti, urea, kreatinin) trebaju biti učinjeni. Ostala dijagnostika usmjerena je ovisno o simptomima i suspektnim mjestom opstrukcije. Infekcija uz opstrukciju predstavlja žurno stanje i zahtijeva neodgodivu obradu i liječenje.

U asimptomatskog bolesnika s dugotrajnom opstruktivnom uropatijom analiza mokraće može biti uredna ili pokazati tek par cilindara, L ili E. Kod pacijenta sa akutnom renalnom insuficijencijom i normalnim sedimentom urina, treba razmotriti bilateralnu opstruktivnu nefropatiju.

Ako biokemijska analiza seruma ukazuje na renalnu insuficijenciju, opstrukcija je vjerojatno bilateralna i teška ili potpuna. Ostali nalazi kod bilateralne opstrukcije s nefropatijom mogu uključivati hiperkalijemiju. Hiperkalemija može biti rezultat tip 1 renalne tubularna acidoza zbog smanjenog izlučivanja vodikovih iona i kalija u distalnim tubulima nefrona.

Evaluacija suspektne opstrukcije uretre

Ukoliko je smanjeno izmokravanje urina ili u slučaju boli suprapubično s distenzijom, treba kateterizirati mokraćni mjehur Ukoliko se tako dobije uredan protok mokraće ili se kateter otežano postavi vjerojatno je u pitanju opstrukcija uretre (npr. uvećana prostata, striktura, zalistak). U nedostatku palpabilne distenzije mjehura i nemogućnosti mokrenja, opstrukcija se može potvrditi ultrazvučnim određivanjem volumena mjehura nakon mokrenja; količina > 50 ml (malo više u starijih odraslih osoba) upućuje na opstrukciju. U bolesnika s takvim nalazom potrebno je učiniti uretrocistoskopiju, dok bi djeca trebala učiniti uretrocistografiju s fazom mikcije. ( vidi: Genitourinarna slikovna dijagnostika.)

Mikcijska uretrocistografija (VCUG) pokazuje gotovo sve opstrukcije na razini vrata mokraćnog mjehura i uretre te također i vezikoureteralni refluks, adekvatno prikazuje anatomiju i volumen urina u mjehuru nakon mokrenja (postmikcijski rezidualni urin). To se najčešće obavlja u djece radi postavljanja dijagnoze anatomske ili prirođene abnormalnosti. Međutim, može se učiniti i kod odraslih kod sumnje na strikturu uretre.

Ukoliko izostaju simptomi opstrukcije na razini uretre ili ako uretrocistoskopija i mikcijska uretrocistografija ne pokazuju opstrukciju, pretpostavljeno mjesto opstrukcije nalazi se proksimalno.

Evaluacija opstrukcije na razini uretera ili proksimalnije

Pacijenti se podvrgavaju slikovnim radiološkim testovima radi detekcije mjesta opstrukcije. Izbor i sekvenciranje testova ovisi o kliničkoj slici.

Abdominalni UZV je početna pretraga izbora u većine bolesnika bez abnormalnosti uretre jer izbjegava alergijske i toksične nuspojave radioloških kontrasta i omogućava procjenu atrofije bubrežnog parenhima. Ultrazvuk je usmjeren na otkrivanje hidronefroze. Ipak, stopa lažno pozitivnih nalaza ide do 25% ako se za dijagnozu rabe tek minimalni kriteriji (vizualiziranje kanalnog sustava). Također, nepostojanje hidronefroze (i lažno negativni rezultati) može se pojaviti ako je opstrukcija početna (u prvih nekoliko dana) ili blaga ili ako retroperitonealna fibroza ili tumori zarobljuju kanalni sustav i sprečavaju dilataciju.

CT je osjetljiv za dijagnosticiranje opstruktivne nefropatije i koristi se kada se mjesto opstrukcije ne može prikazati UZV-om ili intravenskom urografijom. Kad se sumnja na ureteralne kamence metoda izbora je niskodozni spiralni CT bez kontrasta. CT urografija sa i bez kontrasta posebno je korisna u obradi hematurija. Stanjivanje bubrežnog parenhima sugerira kroničnu opstrukciju.

Dupleks Doppler UZV dokazom povećanog rezistivnog indeksa (odraz povećanja žilnog otpora u bubregu) obično utvrđuje unilateralnu opstrukciju u prvih par dana akutne opstrukcije, prije nego dođe do proširenja kanalnog sustava. Pretraga je manje korisna kod pretilosti ili bilateralne opstrukcije, koju ne može razlikovati od primarne nefropatije.

IVU (kontrastna urografija, pijelografija, IV pijelografija [IVP], ekskrecijska urografija) je većinom potisnuta CT-om i MR-om (sa ili bez kontrasta). Međutim, ako CT ne može utvrditi razinu opstrukcije ili kad se pretpostavlja da je začepljenje uzrokovano kamencem, nekrotičnom papilom ili krvnim ugruškom, indicirana je IVU ili retrogradna pijelografija.

Antegradna ili retrogradna pijelografija se preporučuje kod bolesnika s azotemijom kao zamjena za dijagnostičke pretrage s intravenskom primjenom kontrasta. Retrogradno se snimanje izvodi pomoću cistoskopa, dok anterogradno snimanje zahtijeva perkutano postavljanje katetera u nakapnicu. Bolesnike s intermitentnom opstrukcijom treba obraditi kad imaju smetnje jer se zapreka inače može previdjeti.

Radionuklidna scintigrafija ovisi dijelom o očuvanoj funkciji bubrega, ali otkriva opstrukciju bez primjene kontrasta. Kad se procjenjuje afunkcija bubrega, scintigram može dokazati perfuziju i otkriti funkcionalni dio parenhima. Budući da se ovom pretragom ne mogu dokazati specifična područja opstrukcije, većinom se rabi uz diuretsku renografiju radi procjene hidronefroze bez vidljive opstrukcije.

MRI može se koristiti ukoliko je važno izbjeći ionizirajuće zračenje (primjerice, u male djece ili trudnica). Međutim, inferiorna je UZV-u i MSCT-u, osobito u detekciji kamenaca.

Evaluacija hidronefroze bez vidljive opstrukcije

Dodatna dijagnostika može biti potrebna u bolesnika s boli u leđima ili slabinama, dokazanom hidronefrozom ali bez jasnog uzroka opstrukcije. Ispitivanje također može biti učinjeno u obradi slučajno otkrivene hidronefroze.

Kod diuretske renografije, prije radionuklidnog skeniranja bubrega, daje se diuretik Henleove petlje (npr. furosemid 0,5 mg/kg IV). Pacijent mora imati dovoljnu funkciju bubrega da odgovori na diuretik. Ako je opstrukcija prisutna, brzina ispiranja radionuklida (ili kontrastnog sredstva), od trenutka kada se marker pojavi u nakapnci, smanjena je na poluvijek od > 20 min (normalno je <15). Kad je renogram negativan ili dvojben, a bolesnik ima tegobe, provodi se perfuzijska procjena tlaka i protoka pomoću perkutano postavljenog katetera u proširenu nakapnicu, nakon čega se vrši perfuzija nakapnice brzinom od 10 ml/min.

Pacijent je u pronacijskom položaju. Pri opstruktivnoj uropatiji, usprkos povećanom protoku urina, brzina ispiranja radionuklida tijekom snimanja je usporena te se pokazuje i dodatno proširenje sabirnog sustava kao i povišenje tlaka u nakapnici >22 mm Hg za vrijeme perfuzije.

Ako se pri renografiji ili perfuziji jave bolovi slični ishodnim tegobama bolesnika, nalaz se smatra pozitivnim. Ako je perfuzijska pretraga negativna, bolovi su po svoj prilici vanbubrežnog porijekla. Međutim, obje pretrage daju dosta često kako lažno pozitivne, tako i lažno negativne nalaze.

Prognoza

Većina opstrukcija se može ispraviti, ali odgoda liječenja može uzrokovati ireverzibilno oštećenje bubrega. Ishod ovisi o prirodi bolesti, o pratećoj urinarnoj infekciji te o stupnju i trajanju opstrukcije. Općenito, akutno zatajenje bubrega zbog ureteralnog kamenca je reverzibilno, s primjerenom restitucijom bubrežnih funkcija. U kroničnoj, progresivnoj opstruktivnoj uropatiji disfunkcija bubrega postaje djelomično ili potpuno ireverzibilna. Prognoza je lošija u neliječenih IMS-a.

Liječenje

 • Razrješenje opstrukcije

Opstrukcija se uklanja kirurškim zahvatom, instrumentacijom (npr. endoskopija, litotripsija) ili lijekovima (npr. hormonska terapija karcinoma prostate). Ako je ugrožena bubrežna funkcija, ako se uroinfekt ne povlači ili bolesnik trpi jaku bol, indicirana je žurna drenaža hidronefroze. Žurna drenaža je indicirana ako je opstrukcija praćena infekcijom. Niska opstrukcija može se razrješiti kateterom ili proksimalnijom drenažom. Trajni ureteralni kateter postavlja se u odabranim slučajevima radi dugotrajne drenaže.

Privremena drenaža perkutanim putem dolazi u obzir kod teške opstruktivne uropatije, urinarnih infekcija ili kamenaca.

Neophodno je intenzivno liječenje zatajenja bubrega i infekcije mokraćnih putova.

Kirurški zahvat dolazi u obzir kod hidronefroze bez očite zapreke ako bolesnik ima bolove, a diuretski je renogram pozitivan. Međutim kod asimptomatskog bolesnika s negativnim diuretskim renogramom ili s pozitivnim diuretskim renogramom uz normalnu funkciju bubrega liječenje nije indicirano.

Ključne točke

 • Najčešći uzroci kod djece uključuju kongenitalne anomalije, u mladih odraslih osoba, kamenci i kod starijih muškaraca BPH.

 • Posljedice mogu uključivati insuficijenciju bubrega i infekciju.

 • Bol je česta kod distenzije organa gornjeg GU trakta (obično u slabinama) ili mjehura (obično osjeća u testisima, suprapubičnom području, ili velikim usnama).

 • Potrebno je posumnjati na opstruktivnu uropatiju kod bolesnika s neobjašnjivom renalnom insuficijencijom, smanjenom diurezom, boli sugestivnom za opstrukciju ili izmjeničnom oliguriom/anurijom i poliurijom.

 • Kod sumnje na opstrukciju donjeg urotrakta, potrebna je kateterizacija i potom razmotriti uretrocistoskopiju i, u odabranim slučajevima, mikcijsku uretrocistografiju.

 • Kod sumnje na opstrukciju gornjeg urotrakta potrebno je učiniti slikovne dijagnostičke pretrage ( UZV abdomena, CT, duplex Doppler UZV, intravensku pijelografiju ili MRI).

 • Razriješite opstrukcija odmah, pogotovo ako pacijenti imaju IMS.