Respiratorni bronhiolitis u sklopu intersticijske bolesti pluća

Autor: Joyce Lee, MD, MAS
Urednik sekcije: Željko Ivančević, dr. med.
Prijevod: Željko Ivančević, dr. med.

Respiratorni bronhiolitis u sklopu intersticijske bolesti pluća (RBILD) je sindrom upale malih dišnih putova i bolesti plućnog intersticija kod pušača. Simptomi su kašalj i dispneja u naporu. Za postavljanje dijagnoze potrebno je uraditi RTG snimku pluća, CT toraksa visoke rezolucije, a ponekad i biopsiju pluća. Prestanak pušenja je ujedno i terapija.

Respiratorni bronhiolitis u sklopu intersticijske bolesti pluća je oblik idiopatske intersticijske pneumonije.

Većina pušača razvije supklinčki bronhiolitis za koji je karakteristična blaga ili umjerena upala malih dišnih putova. Za manji broj bolesnika u kojih se razvije teži oblik upale s klinički izraženim promjenama u plućnom intersticiju kaže se da imaju RBILD. Omjer muškaraca i žena je 2:1.

Histološke promjene kod RBILD-a su submukozna upala terminalnih i respiratornih bronhiola sa makrofagima koji sadrže mrko-žuti pigment (povećan sadržaj željeza, što je nađeno u pušača), nakupljanje sluzi i metaplazija cilindričnog epitela u bronhiolama i alveolama. Ožiljavanje alveolarnih septa je uvijek izraženo. Međutim, slični se nalazi vide kod nekih hipersenzitivnih reakcija, profesionalnih ekspozicija (obično mineralnoj prašini), kod virusnih infekcija i reakcija na lijekove.

RBILD histološki podsjeća na deskvamacijsku intersticijsku pneumoniju, ali kod RBILD-a upala je neravnomjerna i manje opsežna. Sličnost upućuje na zaključak da se radi o različitim manifestacijama iste bolesti izazvane pušenjem.

Simptomi, tj. kašalj i dispneja u naporu, podsjećaju na druge intersticijske bolesti pluća, naročito na idiopatsku plućnu fibrozu, ali su blaži. Jedini fizikalni nalaz su auskultacijski čujni pukoti (krepitacije).

Dijagnoza

  • RTG snimak pluća, CT toraksa visoke rezolucije (HRCT)

  • ponekad kirurška biopsija pluća

Dijagnozu respiratornog bronhiolitisa u sklopu intersticijske bolesti pluća treba uzesti u obzir kod bolesnika koji se obrađuju zbog sumnje na intersticijsku bolest pluća. Dijagnostička obrada uključuje radiološke slikovne pretrage i biopsiju.

Rendgenski snimci pluća pokazuju:

  • difuzne, fine retikularne ili nodularne sjene

  • zadebljanje stijenki bronha

  • naglašen peribronhovaskularni intersticij

  • mala pravilna i nepravilna zasjenjenja

  • male prstenaste sjene na periferiji

HRCT često pokazuje centrilobularne nodule i maglušaste sjene poput mliječnog stakla.

Kombinirane opstruktivno-restriktivne smetnje ventilacije su čest spirometrijski nalaz, iako rezultati mogu biti normalni ili pokazuju izolirano povećanje rezidualnog volumena. Rutinske laboratorijske pretrage nisu od pomoći.

Liječenje

  • prestanak pušenja

Respiratorni bronhiolitis u sklopu intersticijske bolesti pluća liječi se prestankom pušenja i izbjegavanjem čak i pasivnog pušenja, jer i to može spriječiti poboljšanje ili dovesti do recidiva bolesti. Postoje samo neprovjereni dokazi o učinkovitosti kortikosteroida. Prirodni klinički tijek bolesti nije poznat, ali je prognoza dobra ako se s pušenjem prekine.