Pregled poremećaja respiratornog sustava u perinatalnom razdoblju

Autor: Arcangela Lattari Balest, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: doc. dr. sc. Iva Mihatov Štefanović, dr. med.

Čin rađanja prate značajne fiziološke promjene (vidi također Neonatalna plućna funkcija), ponekad otkrivajući stanja koja u intrauterinom razdoblju nisu predstavljala problem. Zbog toga pri svakom porodu mora biti nazočna osoba vješta u oživljavanju novorođenčadi. Gestacijska dob i parametri rasta mogu pomoći u prepoznavanju rizika od razvoja patoloških stanja novorođenčeta.

Respiratorni problemi u novorođenčadi uključuju

Simptomi i znakovi respiratornog distresa variraju i uključuju sljedeće:

 • Stenjanje

 • Širenje nosnih krila

 • Interkostalne, subkostalne i suprasternalne retrakcije

 • Oslabljeno disanje, nepravilno disanje ili kombinaciju

 • Tahipneju i apnoične atake

 • Cijanozu, bljedilo, marmoriziranu kožu, produženo vrijeme rekapilarizacije ili kombinaciju

 • Hipotenziju

Simptomi i znakovi u novorođenčadi mogu biti vidljivi odmah po porodu ili se mogu razviti nekoliko minuta ili sati kasnije.

Etiologija

Respiratorni distres u novorođenčadi i dojenčadi ima brojne uzroke (vidi tablicu).

Uzroci Respiratornog Distresa u Novorođenčadi i Dojenčadi

Kategorija

Uzroci

Bilo koja srčana lezija koja se manifestira slabim sistemskim srčanim izbačajem i acidozom vjerojatnije će se inicijalno manifestirati respiratornim distresom. (Od Fanaroffa R, Martina A, Walsha M: Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine, Diseases of the Fetus and Infant, ed. 9. St. Louis, Elsevier Mosby, 2011.)

†Desno-lijevi pretok sa smanjenim protokom kroz pluća rjeđe se manifestira značajnim respiratornim distresom nego desno-lijevi pretok ili mješovite lezije s normalnim ili povećanim plućnim protokom.

Srčani

Desno-lijevi pretok ili mješovite lezije s normalnim ili povećanim plućnim protokom : Transpozicija velikih krvnih žila, tetralogija Fallot s minimalnom opstrukcijom protoka u pluća, totalni anomalni utok vena, trunkus arteriosus, sindrom hipoplastičnog lijevog srca

Desno-lijevi pretok sa smanjenim protokom kroz pluća :: Atrezija plućne arterije, Fallotova tetralogija, teška stenoza plućne arterije, trikuspidalna atrezija, jedna klijetka sa stenozom plućne arterije, Ebsteinova anomalija, trajna fetalna cirkulacija/trajna plućna hipertenzija

Respiratorni

Gornji dišni sustav :: Atrezija ili stenoza hoana, traheobronholaringealna stenoza, kompresivna opstrukcija (npr. vaskularni ring), traheoezofagealne anomalije (npr. rascjep, fistula)

Donji dišni sustav : Respiratorni distres sindrom, prolazna tahipneja novorođenčadi, aspiracija mekonija, pneumonija, kongenitalna dijafragmalna hernija, hipoplazija pluća, cistična malformacija pluća, prirođeni nedostatak surfaktanta B ili C

Neurološki

Intrakranijalno krvarenje ili hipertenzija, pretjerana sedacija (djeteta ili majke), paraliza ošita, neuromuskularna bolest, konvulzivni poremećaj

Hematološki

Methemoglobinemija (razina methemoglobina viša od 40%) policitemija, teška anemija

Razni

Hipoglikemija, metabolički poremećaji (npr. poremećaji acido–bazne ravnoteže, hiperamonijemija), hipovolemični šok

Fiziologija

U fiziologiji dišnog sustava novorođenčadi i dojenčadi postoji nekoliko značajnih razlika u usporedbi sa starijom djecom i odraslima. Te razlike su

 • Prsni koš je veće popustljivosti i skloniji kolabiranju

 • Smanjena popustljivost pluća (u dojenčadi s manjkom surfaktanta zbog prematuriteta ili genetskih mutacija)

 • Značajnije oslanjanje na pokrete dijafragme preko interkostalnog mišića

 • Ekstratorakalni dišni putovi skloni kolabiranju

Također, u dojenčadi se zbog manjeg promjera dišnih putova povećava otpor, i u odsutnosti kolateralne ventilacije povećava se sklonost razvoju atelektaza. No, ostali principi disanja su u djece i odraslih slični.

Procjena

Obrada započinje uzimanjem podrobne anamneze i tjelesnim pregledom.

Anamneza se u novorođenčeta usmjerava na prenatalnu anamnezu majke i novorođenčeta, osobito na gestacijsku dob, infekcije ili krvarenje u majke, prisutnost mekonijske plodne vode, oligohidramnija ili polihidramnija, podatke o braći/sestrama koji su imali značajan respiratorni distres ili smrtni ishod u novorođenačkom razdoblju.

Tjelesni pregled usmjeren je na pregled srca i pluća. Asimetrija prsnog koša ili uvučeni trbuh upućuju na dijafragmalnu herniju. Difuzne krepitacije i/ili oslabljen šum disanja sugeriraju slabu otvorenost alveola i prisutni su kod nedostatka surfaktanta. Asimetrični auskultacijski nalaz sugerira postojanje pneumotoraksa, pneumonije ili astme. Pomaknut srčani iktus, šum na srcu, abnormalni centralni ili periferni pulsevi, ili kombinacija navedenog sugeriraju postojanje prirođene srčane greške. Procjena krvnog tlaka i femoralnih pulsacija može ukazati na cirkulatorni kolaps sa ili bez srčane greške. Loše kapilarno punjenje odražava kompromitiranu cirkulaciju.

I u novorođenčadi i u dojenčadi važno je procijeniti oksigenaciju ili odgovor na terapiju kisikom pulsnom oksimetrijom ili mjerenjem plinova u krvi. Isto tako, preporučuje se učiniti RTG prsišta.