Hemodijaliza

Autor: L. Aimee Hechanova, MD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Karmela Altabas, dr. med.
Prijevod: Goran Prodanović, dr. med.

Pri procesu hemodijalize krv se uvodi u dijalizator, uređaj s dva odjeljka tekućine ustrojena u snopove kapilarnih cjevčica ili u paralelne slojeve semipermeabilnih membrana, nalik sendviču. U oba slučaja, krv u prvom odjeljku protječe s jedne strane polupropusne membrane, dok s druge strane membrane, u drugom odjeljku, u suprotnom smjeru protječe kristaloidna otopina (dijalizat).

Koncentracijski gradijent otopljene tvari između krvi i dijalizata dovodi do željenih promjena koncentracije otopljenih tvari u serumu bolesnika, kao što su smanjenje koncentracje ureje i kreatinina; povećanje koncentracije bikarbonata; i izjednačavanje koncentracije natrija, klorida, kalija i magnezija. Odjeljak sa dijalizatom je pod negativnim tlakom u odnosu na krvni odjeljak te ima veću osmolalnost kako bi se spriječilo filtriranje dijalizata u krvotok i uklonio suvišak tekućine iz bolesnika. Dijalizirana krv se potom vraća u organizam bolesnika.

Bolesnik obično prima sistemsku antikoagulaciju tijekom hemodijalize kako bi se spriječilo zgrušavanje krvi u aparatu za dijalizu. Postupak hemodijalize može se provesti i regionalnom antikoagulacijom vantjelesnog dijela pomoću heparina, citrata ili propiranjem sa 50–100 ml 0,9% NaCl svakih 15–30 min pri čemu se sprječava nastanak mogućih ugrušaka u vantjelesnom dijelu, uključujući i dijalizator.

Neposredni ciljevi hemodijalize

 • Korigiranje neravnoteže elektrolita i tekućine

 • Uklanjanje toksina

Dugoročni ciljevi u bolesnika sa zatajenjem bubrega su

 • Optimizacija funkcionalnosti bolesnika, udobnost za samog bolesnika i krvnog tlaka

 • Spriječiti komplikacije uremije

 • produžiti preživljavanje

Optimalna “doza” hemodijalize nije poznata, no većina bolesnika dobro podnosi 3–5 h hemodijalize 3×/tj. Jedan od načina za procjenu adekvatnosti svakog postupka hemodijalize je mjerenjem razine ureje prije i poslije svakog postupka. Smanjenje razine ureje 65% nakon postupka u odnosu na razinu ureje rije postupka ([konc. ureje prije dijalize konc. ureje poslije dijalize] / konc. ureje prije dijalize × 100% je 65%) ukazuje na adekvatan postupak. Stručnjaci mogu koristiti i druge, specifičnije formule, kao što je KT / V 1,2 (gdje je K klirens ureje u mL / min, T je vrijeme trajanja dijalize u minutama, a V je volumen distribucije ureje [koja je približno jednaka ukupnoj količini tekućine u tijelu] u ml). Doza hemodijalize se može povećati produljenjem vremena na dijalizi, povećanjem protoka krvi, površine membrane i propusnosti same membrane. Noćne hemodijalize ( trajanja 6 do 8 sati, 5 do 6 dana / tjedno) i kratkotrajni dnevni postupci (1,5 do 2,5 h) , mogu biti selektivno korisni za bolesnike koji imaju:

 • Pretjerani donos tekućine između postupaka dijalize

 • Česte epizode hipotenzija za vrijeme dijalize

 • Slabo kontroliranu arterijsku hipertenziju

 • Hiperfosfatemiju koju je teško kontrolirati

Takvi oblici hemodijalize su ekonomski najisplativiji ako bolesnik ima opciju provoditi hemodijalizu kod kuće.

Pregled bubrežne nadomjesne terapije.

Krvožilni pristup:

 • Kirurški stvorena arteriovenska fistula (poželjno)

 • Centralni venski kateter

Hemodijaliza se obično provodi putem kirurški formirane arteriovenske fistule.

A centralni venski kateter može se koristiti za dijalizu ukoliko arteriovenska fistula još nije kreirana ili nije spremna za upotrebu ili ako stvaranje arteriovenske fistule nije moguće. Primarmi nedostatci centralnog venskog katetera su razmjerno uski promjer katetera koji ne dozvoljava dovoljno velik protok krvi za postizanje optimalnog klirensa tvari te visoki rizik od infekcije na mjestu izlazišta katetera i tromboze. Najadekvatnije mjesto za postavljanje dijaliznog centralnog venskog katetera je desna unutarnja jugularna vena. Većina katetera postavljenih u unutarnju jugularnu venu ostaje upotrebljiva 2–6 tjedana ako se provode stroga pravila asepse, a kateter služi isključivo za hemodijalizu. Kateteri postavljeni kroz potkožni tunel sa ugrađenom obujmicom imaju dulji vijek trajanja (50% funkcionira i nakon 1 god.), te su pogodni za bolesnike kod kojih nije moguće formiranje arteriovenske fistule.

Kirurški stvorene arteriovenske fistule su bolje od centralnih venskih katetera jer znatno duže traju i manje su sklone infekcijama. Ipak, komplikacije nisu rijetke (tromboza, infekcija, aneurizma, pseudoaneurizma). Novostvorenoj fistuli potrebno je 2-3 mj da potpuno sazrije i postane upotrebljiva. Međutim, dodatno vrijeme može biti potrebno za reviziju fistule, stoga je u bolesnika s kroničnom bolesti bubrega, fistulu najbolje formirati 6 mjeseci prije očekivane potrebe za dijalizom. Kirurški se anastomoziraju radijalna, brahijalna ili femoralna arterija sa priležećom venom formiranjem terminolateralne anastomoze. Ako priležeća vena nije pogodna za anastomozu, ugrađuje se protetski umetak. Za bolesnike s lošim venama dolazi u obzir i autotransplantacija vene safene.

Komplikacije vaskularnog pristupa

Komplikacije vaskularnog pristupa uključuju

 • Infekcije

 • Stenoze

 • Tromboze (često u stenoziranom prolazu)

 • Aneurizme ili pseudoaneurizme

Komplikacije vaskularnih pristupa znatno smanjuju kvalitetu hemodijalize, povećavaju dugoročni pobol i smrtnost, a zbog njihove učestalosti bolesnici i liječnici moraju budno pratiti znakove infekcije, tromboze, pseudoaneurizme ili aneurizme. Simptomi ovih promjena se očituju bolovima, oteklinom, crvenilom, pukotinama kože iznad pristupnih mjesta, nestankom pulsa ili šuma nad fistulom, okolnim hematomom ili produženim krvarenjem iz mjesta uboda dijalizne kanile. Infekcije se liječe antibioticima, operativnim zahvatom ili sa obje metode

Kod fistula kojima prijeti zatajenje potreban je pojačani nadzor serijskim mjerenjem protoka krvi color dopplerom, tehnikama toplinske ili dilucijske metode određivanja ureje ili mjerenjem tlaka statičnih venskih komora. Jedan od tih testova se preporučuje učiniti jednom mjesečno. Liječenje tromboze, pseudoaneurizme ili aneurizme sastoji se iz perkutane angioplastike, postavljanja stenta ili kirurškog zahvata.

Komplikacije dijalize

Komplikacije su navedene u tablicu.

Najčešća komplikacija dijalize je

 • hipotenzija

Hipotenzija ima brojne uzroke kao što su prebrzo odstranjivanje tekućine, osmotski pomak tekućine kroz membrane stanica, acetat u dijalizatu i toplinom izazvane vazodilatacije, alergijske reakcije, septična stanja te kao posljedica osnovne bolesti (npr. autonomna neuropatija, ishemija miokarda, aritmije).

Ostale česte komplikacije uključuju

 • Sindrom nemirnih nogu

 • grčevi

 • svrbež (pruritus)

 • mučnina, povraćanje;

 • glavobolja

 • Bol u prsima i leđima

Uzroci ovih komplikacija su u pravilu nepoznati, premda su neki dio sindroma prve primjene (kad se krv bolesnika prvi puta izloži celuloznim ili kuprofanskim mebranama u dijalizatoru) ili sindroma dijaliznog disekvilibrija. Smatra se da je sindrom disekvilibrija uzrokovan prebrzim uklanjanjem ureje i ostalih osmotski aktivnih tvari iz seruma uzrokujući osmotsko nakupljanje tekućine u mozgu. Teži slučajevi dijaliznog disekvilibrija uzrokuju smetenost, nemir, zamagljeni vid, zbunjenost i konvulzije pa čak i smrt

Amiloidoza koja se javlja kao posljedica liječenja dijalizom zahvaća bolesnike koji su godinama na hemodijalizi, a manifestira se razvojem sindroma karpalnog tunela, koštanih cista, artritisa i cervikalnim spondiloartritisom. Smatra se da je s dijalizom povezana amiloidoza manje učestala kod upotrebe filtera s visokim protokom jer se tako učinkovitije uklanja beta-2 mikroglobulin (protein koji uzrokuje amiloidozu) .

Komplikacije bubrežne nadomjesne terapije

VRSTA

Hemodijaliza

Peritonejska dijaliza

* Najčešće komplikacije u ukupnom poretku.

Kardiovaskularne

Zračna embolija

Angina

Aritmija

Srčani zastoj (Rijetko)

Tamponada srca:

hipotenzija

Aritmija

hipotenzija

Plućni edem

Infektivne

Bakterijemija

Kolonizacija privremenih centralnih venskih katetera.

Infekcija izlazišta trajnih i privremenih centralnih venskih kateetra

infektivni endokarditis

MENINGITIS

osteomijelitis;

Sepsa

celulitis ili apsces ubodnog mjesta

Infekcija izlazišta katetera

Peritonitis

Mehaničke

Opstrukcija arteriovenske fistule zbog tromboze ili infekcije

Stenoza ili tromboza potključne vene ili gornje šuplje vene zbog opetovanog plasiranja centralnog venskog katetera u potključnu ili unutarnju jugularnu venu.

Opstrukcija katetera ugrušcima, fibrinom, omentumom ili fibroznim priraslicama.

Curenje dijalizata oko katetera

Disekcija tekućine u trbušnu stijenku

Hematom oko mjesta prolaska katetera

Perforacija unutarnjih organa kateterom

Metabolički

Hipoglikemija kod dijabetičara koji koriste insulin

hipokalijemija

hiponatrijemija ili hipernatrijemija

gubitak željeza

hipoalbuminemija

HIPERGLIKEMIJA

Hiperlipidemija

Pretilost

Plućni

Dispneja zbog anafilaktičke reakcije na membranu dijaliznog filtera

Hipoksija pri korištenju acetatnog pufera u dijalizatu.

Atelektaza

Pleuralni izljev

pneumonija

razni

Odlaganje amiloida

Krvarenje vezano uz kateter

Groznica uzrokovana bakterijemijom, pirogenima ili pregrijanim dijalizatom.

Krvarenje (gastrointestinalno, intrakranijalno, retroperitonealno, intraokularno)

nesanica

Grčevi u mišićima*

SVRBEŽ (PRURITUS)

nemir;

napadaji

Trbušne i preponske kila

Intraabdominalno krvarenje vezano uz kateter

HIPOTERMIJA

Peritonejska skleroza

napadaji

Prognoza

Sveukupna prilagođena godišnja stopa smrtnosti bolesnika ovisnih o hemodijalizi iznosi oko 20%. Petogodišnje preživljenje je za bolesnike sa šećernom bolesti niže od onih sa glomerulonefritisom. Najčešći uzrok smrti su kardiovaskularne bolesti, potom infekcije te ukidanje hemodijalize. Crnci pokazuju bolje preživljenje u svim dobnim skupinama. Čimbenici rizika koji nisu vezani uz hemodijalizu a pridonose ukupnom mortalitetu uključuju komorbiditete (npr. hiperparatireoza, dijabetes), starija dob, pothranjenost, ostale kronične bolesti) i prekasno započinjanje dijalize.