Cefalosporini

Autor: Brian J. Werth, PharmD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Branimir Gjurašin, dr. med.

Cefalosporini su baktericidni beta-laktamski antibiotici. Oni inhibiraju enzime u staničnoj stijenci osjetljivih bakterija, narušavajući staničnu sintezu. Postoji 5 generacija cefalosporina (vidi tablicu Cefalosporini).

Farmakokinetika

Cefalosporini dobro prodiru u većinu tjelesnih tekućina i ekstracelularnu tekućinu većine tkiva, osobito u prisutnosti upale (koja pojačava difuziju). Međutim, jedini cefalosporini koji postižu koncentracije u likvoru dovoljne za liječenje meningitisa su

Svi cefalosporini slabo prodiru u intracelularnu tekućinu i očnu vodicu.

Većina cefalosporina se izlučuje prvenstveno mokraćom, zbog čega je u slučaju renalne insuficijencije potrebna prilagodba doze. Zbog značajne bilijarne ekskrecije dozu cefoperazona i ceftriaksona kod renalne insuficijencije nije porebno prilagođavati.

Indikacije

Cefalosporini su baktericidni za većinu

Cefalosporini se dijele u generacije (vidi tablicu Primjeri kliničke primjene cefalosporina treće i četvrte generacije). Lijekovi 1. generacije aktivni su uglavnom protiv gram-pozitivnih organizama. Više generacije uglavnom imaju proširen spektar protiv aerobnih gram–negativnih bacila. Ceftarolin i ceftobiprol (5. generacija cefalosporina) aktivni su protiv meticilin-rezistentnog Staphylococcus aureus. Cefalosporini imaju sljedeća ograničenja:

  • Nedostatak aktivnosti protiv enterokoka

  • Nedostatak aktivnosti protiv meticilin-rezistentnih stafilokoka (osim ceftarolina i ceftobiprola)

  • Nedostatak aktivnosti protiv anaerobnih gram-negativnih bacila (osim cefotetana i cefoksitina)

Prva generacija cefalosporina

Ovi lijekovi imaju odličnu aktivnost protiv

  • Gram–pozitivnih koka

Oralni cefalosporini 1. generacije često se koriste u liječenju nekompliciranih infekcija koža i mekih tkiva koje su često uzrokovane stafilokokima i streptokokima.

Parenteralni cefazolin se često koristi u liječenju endokarditisa uzrokovanog meticlin-osjetljivim S. aureus (MSSA) i u profilaksi prije kardiotorakalnih, ortopedskih, abdominalnih i zjeličnih operacija.

Druga generacija cefalosporina i cefamicini

Druga generacija cefalosporina aktivna je protiv

  • Gram–pozitivni koka

  • Određenih gram-negativnih bacila

Cefamicini su aktivni protiv

Ovi lijekovi mogu biti malo manje aktivni protiv gram-pozitivnih koka u usporedbi s 1. generacijom cefalosporina. Cefalosporini 2. generacije i cefamicini često se koriste u liječenju polimikrobnih infekcija koje uključuju gram–negativne bacile i gram–pozitivne koke. Budući da su cefamicini aktivni protiv Bacteroides spp, mogu se primijeniti i kada se sumnja na anaerobnu infekciju (npr. intraabdominalna sepsa, dekubitalni ulkusi, infekcije dijabetičkog stopala). Međutim, u nekim medicinskim centrima, ti bacili više nisu pouzdano osjetljivi na cefamicine.

Treća generacija cefalosporina

Ovi lijekovi su djelotvorni protiv

Većina cefalosporina treće generacije, uključujući ceftriakson i cefotaksim, također je aktivna protiv nekih gram-pozitivnih vrsta, osobito streptokoka, uključujući neke sojeve sa smanjenom osjetljivošću na penicilin. Oralni cefiksim i ceftibuten imaju slabu aktivnost protiv S. aureus pa se njihova primjena treba ograničiti na nekoplicirane streptokokne infekcije, ako se koriste za za infekcije kože i mekih tkiva,

Ceftazidim je aktivan protiv Pseudomonas aeruginosa, no nema značajnu aktivnost protiv gram-pozitivnih uzročnika. Dodavanje avibaktama ceftazidimu povećava njegov spektar tako da uključuje enterobakterije koje proizvode ampC, ESBL ili Klebsiella pneumoniae karbapenemazu (KPC).

Ovi cefalosporini imaju mnoge kliničke primjene, kao što je slučaj kod cefalosporina četvrte generacije (vidi tablicu Primjeri kliničke primjene cefalosporina treće i četvrte generacije).

Četvrta generacija cefalosporina

Cefepim (4. generacija cefalosporina) aktivan je protiv

  • Gram-pozitivnih koka (poput cefotaksima)

  • Gram-negativnih bacila (pojačana aktivnost), uključujući P. aeruginosa (poput ceftazidima) i enterobakterija koje proizvode ampC beta-laktamaze, poput Enterobacter spp

Primjeri kliničke primjene cefalosporina treće i četvrte generacije

Lijek

Indikacije

Komentari

Izolirani su sojevi pneumokoka rezistentni na ceftriakson i cefotaksim, a smjernice predlažu da se sojevi u likvoru sa MIK-om 1.0 mcg/ml trebaju smatrati rezistentnima na cefalosporine 3. generacije.

ESBL = beta-laktamaze proširenog spektra (extended-spectrum beta-lactamase); HACEK = Haemophilus, Aggregatibacter (prije nazivan Actinobacillus), Cardiobacterium, Eikenella, i Kingella spp; KPC = Klebsiella pneumoniae karbapenemaza; MIK = minimalna inhibitorna koncentracija.

3. i 4. generacija cefalosporina

Polimikrobne infekcije koje uključuju gram-negativne bacile i gram-pozitivne koke (npr. intra-abdominalna sepsa, dekubitalni ulkusi, infekcije dijebetičkog stopala)

Kada je to potrebno, koristiti sa drugim lijekovima da pokriju anaerobe ili enterokoke

Ceftriakson i neke druge pripadnici 3. generacije cefalosporina

Pneumonija stečena u općoj populaciji

Koristi se s makrolidom kako bi se pokrili atipični uzročnici (mikoplazme, Chlamydophila spp, Legionella spp)

Cefotaksim

Ceftriakson

Akutni meningitis koji je moguće ozrokovan Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ili Neisseria meningitidesNeisseria meningitidis

Koristi se uz ampicilin kako bi se pokrila Listeria monocytogenes, te uz vankomicin kako bi se pokrio S. pneumoniae sa smanjenom osjetljivošću na penicilin (do pristizanja rezultata MIK-a*)

Cefpodoksim (oralno)

Nekomplicirane streptokokne ili stafilokokne infekcije kože i mekih tkiva infekcije

Ne koristi se u slučaju sumnje na infekciju uzrokovanu meticilin-rezistentnim Staphylococcus aureus

Ceftazidim

Empirijska terapija za postoperativni meningitis kako bi se pokrio Pseudomonas aeruginosa

Koristi se uz vankomicin kako bi se pokrio meticilin-rezistentni S. aureus.S. aureus

Ceftazidim+avibaktam

Definitivna terapija za enterobakterije koje proizvode ESBL, ampC beta-laktamazu ili KPC.

Ceftriakson

Endokarditis uzrokovan HACEK organizmima

Endokarditis uzrokovan streptokokima osjetljivima na penicilin

Neuroborelioza (osim izolirane Bellove paralize), karditis ili artritis.

Nekomplicirane gonokokne infekcije, čankroid ili oboje.

Jednokratna IM doza uz jednu oralnu dozu azitromicina.

Peta generacija cefalosporina

Ceftarolin i ceftobiprol (5. generacija cefalosporina) aktivni su protiv

Njegova aktivnost protiv drugih gram-pozitivnih koka i gram-negativnih bacila je slična onoj od 3. generacije cefalosporina. Nije aktivan protiv Pseudomonas sp.

Kontraindikacije

Cefalosporini su kontraindicirani u bolesnika koji su alergični na njih ili koji su imali anafilaktičke reakcije na penicilin.

Ceftriakson kontraindiciran je u sljedećim slučajevima:

  • Ceftriakson IV ne smije se primjenjivati sa IV pripravcima koji sadrže kalcij (uključujući kontinuirane infuzije kalcija poput parenteralne prehrane) u novorođenčadi 28 dana zbog mogućeg taloženja soli ceftriaksona i kalcija. Prijavljene su fatalne reakcije taložeja soli ceftriaksona i kalcija u plućima i bubrezima novorođenčadi. U nekim slučajevima, korišteni su različiti venski putevi i infuzije koje sadrže kalcij i ceftriakson su se davali u različito vrijeme. Do danas nisu prijavljeni sučajevi intravaskularnog ili pulmonalnog taloženja u pacijenata koji nisu novorođenčad. Međutim, budući da je spomenuta interakcija teoretski moguća i u pacijenata koji nisu novorođenčad, spomenute dvije infuzije nebi se nikad trebale miješati ili davati zajedno unutar perioda od 48 sati (s obzirom na 5 poluživota ceftriaksona) - čak ni ako se koriste različiti venski putevi. Nema podataka o mogućoj interakciji ceftriaksona i oralnih pripravaka koji sadrže kalcij kao ni o mogućoj interakciji između IM ceftriaksona i pripravaka koji sadrže kalcij (parenteralni ili oralni).

  • Ceftriakson se ne smije davati novorođenčadi s hiperbilirubinemijom i novorođenčadi koji su rođeni prije termina jer ceftriakson in vitro može uzrokovati kernikterus, uklanjanjem bilirubina sa serumskog albumina.

Uporaba tijekom trudnoće i dojenja

Primjena cefalosporina smatra se sigurnom tijekom trudnoće. Niti jedna studija nije pokazala rizik za ljudske fetuse, iako ne postoje rigorozne prospektivne studije.

Cefalosporini mogu ući u majčino mlijeko i izmijeniti crijevnu floru novorođenčeta. Posljedično, primjena tijekom dojenja često nije preporučena.

Nuspojave

Značajne nuspojave uključuju

Reakcije preosjetljivosti su najčešće sistemske nuspojave; osip je čest, ali neposredne IgE-posredovane urtikarije i anafilaksija su rijetke.

Križna osjetljivost između cefalosporina i penicilina nije česta; ako je potrebno cefalosporini se oprezno mogu dati bolesnicima s odgođenom (kasnom) preosjetljivošću na penicilin u ranijoj anamnezi. Međutim, cefalosporini se ne bi smjeli davati bolesnicima koji su imali anafilaktičnu reakciju na penicilin. Bol na mjestu davanja IM injekcije i tromboflebitis poslije IV primjene su mogući.

Cefotetan može uzrokovati disulfiramsku reakciju kod etanolske ingestije, s posljedičnom mučninom i povraćanjem. Cefotetan može produljiti/povisiti PV/INR i APTV, no taj se učinak poništava primjenom vitamina K.