Seksualni sadistički poremećaj

Autor: George R. Brown, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Karlica Hana, dr. med.

Spolni sadizam je nanošenje tjelesne ili psihičke patnje (ponižavanja, straha) spolnom partneru kako bi se potaklo spolno uzbuđenje i orgazam. Seksualni sadistički poremećaj je seksualni sadizam koji uzrokuje značajne tegobe ili značajno funkcionalno oštećenje ili je izvršen na osobama bez njihova pristanka.

(Vidi također Pregled Parafilijski poremećaja.)

Osobe sa seksualnim sadističkim poremećajem su ili djelovale na snažne nagone ili imaju teške i uznemirujuće fantazije sa seksualno sadističkim temama. Stanje također mora biti prisutno ≥ 6 mj.

Seksualni sadizam je oblik parafilija, iako blago sadističko seksualno ponašanje je uobičajena seksualna praksa između odraslih parova koji pristaju konsenzualno na takav čin koji je obično ograničen u opsegu, nije štetan, a ne ispunjava kliničke kriterije za parafilijske poremećaje koji zahtijeva da ponašanje, fantazije ili intenzivni porivi za posljedicu imaju klinički značajne tegobe ili funkcionalna oštećenja ili nanose štetu drugima. Kod nekih osoba, ponašanja se pojačavaju do trenutka nanošenja ozljede. Trenutak u kojem sadizam postaje patološki ovisi o jačini i intenzitetu.

Općenito, osoba ima napasna, trajna maštanja u kojima do spolnog uzbuđenja dolazi uslijed boli nanesene partneru, želio on to ili ne. Kad se provodi s osobom koja na to nije pristala, seksualni sadizam je zlodjelo i vjerojatno će se nastaviti dok se sadist ne uhvati. Seksualni sadizam nije sinonim za silovanje koje predstavlja složenu mješavinu seksa i dominacije te moći nad žrtvom. Seksualni sadizam je dijagnosticiran u < 10% silovatelja, ali je prisutan u 37 do 75% ljudi koji su počinili seksualno motivirana ubojstva.

Seksualni sadizam je osobito opasan kad je povezan s antisocijalnim poremećajem osobnosti. Ova kombinacija poremećaja je refrakterna na bilo koji oblik psihijatrijskog liječenja.

Dijagnoza se zasniva na kriterijima objavljenima u Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, peto izdanje (DSM–V):

  • Pacijenti su opetovano i intenzivno uzbuđeni fizičkom ili psihološkom patnjom druge osobe; uzbuđenje se izražava u fantazijama, intenzivnim nagonima ili ponašanjima.

  • Pacijenti su postupali prema svojim nagonima s osobom koja nije pristala na ovakav čin, ili su fantazije i nagoni uzrokovali značajne poteškoće ili narušavaju funkcioniranje na poslu, u društvenim situacijama ili drugim važnim područjima.

  • Stanje također mora biti prisutno ≥ 6 mj.

Poremećaj seksualnog sadizma može se dijagnosticirati kod pacijenata koji poriču da imaju fantazije ili porive vezane uz seksualno uzbuđenje izazvano boli ili patnjom drugih, ako su ti pacijenti prijavljeni za višestruke seksualne epizode nanošenja boli ili patnje osobi koja se ne slaže sa tim činom.

Liječenje je često neučinkovito.