Tropska spastična parapareza/Mijelopatija povezana s HTLV–1 (TSP/HAM)

Autor: Michael Rubin, MDCM
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Berislav Dalić, dr. med.

Tropska spastična parapareza/mijelopatija povezana s HTLV–1 je sporoprogresivna imunološki posredovana virusna bolest kralježnične moždine uzrokovana humanim T–limfotropni virusom 1 (HTLV–1). Uzrokuje spastičnu slabost obje noge. Dijagnosticira se serološkim i PCR testovima seruma i likvora. Liječenje uključuje suportivnu skrb a moguća je i imunosupresivna terapije.

(Vidi također Pregled poremećaja kralježnične moždine.)

Retrovirus humanog T–limfotropnog virusa 1 (HLTV–1) se prenosi seksualnim kontaktom, IV drogama (narkomanija) ili izlaganjem inficiranoj krvi ili dojenjem s majke na dijete. Najčešći je među prostitutkama, IV narkomanima, bolesnicima na dijalizi i osobama iz endemskih područja poput ekvatorijalnih predjela, južnog Japana i dijelova Južne Amerike.

TSP/HAM pogađa <2% HTLV-1 nositelja. Češća je među ženama; to otkriće je u skladu s većom učestalošću HTLV-1 infekcije kod žena. HTLV–2 može uzrokovati sličan poremećaj.

Virus se nalazi u T–stanicama u krvi i likvoru. CD4 + memorijske T stanice, CD8 + citotoksične T stanice i makrofagi infiltriraju perivaskularna područja i parenhim kralježnične moždine; dolazi do astrocitoze. Već za nekoliko godina nakon pojave neuroloških simptoma, upala spinalne sive i bijele tvari napreduje, uzrokujući prvenstveno degeneraciju lateralnih i stražnjih kolumni. Također se gube mijelin i aksoni u prednjim kolumnama.

Simptomi i znakovi

Spastična pareza se razvija postupno u obje noge, s ekstenzornim plantarnim odgovorima i obostranim simetričnim gubitkom osjeta pozicije i vibracije u stopalima. Refleksi Ahilove tetive su često odsutni. Česta je urinarna inkontinencija i nagon na žurno mokrenje.

Simptomi obično napreduju kroz nekoliko godina.

Dijagnoza

  • Dijagnosticira se serološkim i PCR testovima seruma i likvora.

  • MR

Na TSP/HAM upućuju tipični neurološki ispadi koji su nerazjašnjeni drugim uzrocima, osobito u bolesnika s čimbenicima rizika.

Indicirani su serološki testovi seruma i likvora, PCR testovi te MR kralježnične moždine. Ako je omjer antitijela na HTLV–1 u likvoru prema serumu >1 ili je PCR na HTLV–1 antigen u likvoru pozitivan, dijagnoza je vrlo vjerojatna. Razine proteina i Ig u likvoru također mogu biti povišene, često s oligoklonskim vrpcama; limfocitna pleocitoza javlja se u do 50% pacijenata. Lezije kralježnične moždine često izgledaju hiperintenzivne na T2–tehnici MR prikaza.

Liječenje

  • Imunomodulacijsko ili imunosupresivno liječenje

Niti jedan oblik liječenja nije dokazano učinkovit, ali interferon–α, IV imunoglobulin i oralni metilprednizolon mogu biti korisni.

Liječenje spasticiteta je simptomatsko (npr. baklofen ili tizanidin).

Ključne točke