deformitet u obliku labuđeg vrata

Autor: David R. Steinberg, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.
Prijevod: Adelmo Šegota, dr. med.
Miriam Brenčić, dr. med.

Riječ je o hiperekstenziji PIP zgloba, fleksiji DIP zgloba, a ponekad i fleksiji metakarpofalangealnog zgloba. (vidi sliku).

(Vidi također Pregled i evaluacija poremećaja šake.)

Premda je karakterističan za RA, deformitet u obliku labuđeg vrata ima više uzroka, uključujući neliječeni čekičasti prst, labavost volarnih ligamenata PIP zgloba( npr. mogu nastati nakon reumatske groznice ili SLE kao Jaccoud artropatija), spasticitet intrinzičnih mišića šake, rupturu fleksornih tetive PIP zgloba i loše zarastanje prijeloma srednje i proksimalne falange. Nekorigirana i nekompenzirana hiperekstenzija PIP zgloba onemogućava savijanje prsta i zatvaranje šake, sa značajnom invalidnošću.

Liječenje se po mogućnosti usmjerava na osnovnu promjenu kad je to moguće (npr. korekcija čekičastog prsta i drugih koštanih otklona, relaksiranje spastičnih mišića). Blagi deformiteti uz RA mogu se liječiti funkcijskom prstenastom udlagom.

Pravi deformitet labuđeg vrata ne zahvaća palac, koji ima samo jedan interfalangealni zglob. Međutim, zna se javiti izrazita hiperekstenzija interfalangealnog zgloba palca s fleksijom metakarpofalangealnog (MCP) zgloba, što se zove pačji kljun, Z deformitet (cik–cak) ili pravokutna deformacija. Ako joj je pridružena i nestabilnost palca, hvatanje bude bitno oslabljeno. Ovaj se deformitet ispravlja interfalangealnom artrodezom uz rekonstrukciju tetive na MCP zglobu.