Pregled poremećaja plazma stanica

Autor: James R. Berenson, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Andrija Agejev, dr. med.

Poremećaji plazma stanica raznolika su skupina bolesti nepoznate etiologije koje karakterizira

  • Nesrazmjerna proliferacija jednog klona B stanica

  • Prisutnost strukturno i elektroforetski homogenog (monoklonskog) imunoglobulina ili polipeptidne podjedinice u serumu, urinu ili u oboje

Patofiziologija

(Strukturne značajke i klasifikacija imunoglobulina, vidi: Protutijela.)

Nakon nastanka u koštanoj srži, nedifirencirane B stanice ulaze u periferna limfna tkiva, poput limfnih čvorova, slezene i crijeva (npr. Peyerove ploče). Tu se diferenciraju u zrele stanice od kojih svaka može reagirati na ograničen broj antigena. Nakon susreta s odgovarajućim antigenom, neke B stanice klonalno proliferiraju u plazma stanice. Svaka klonalna plazma stanica sintetizira jedno specifično imunoglobulinsko protutijelo koje se sastoji od dva identična teška lanca (γ, μ, α, δ ili ε) i dva identična laka lanca (κ ili λ). Laki lanci normalno se proizvode u blagom suvišku, a u mokraći se normalno nalaze male količine (≤40 mg/24 h) slobodnih poliklonskih lakih lanaca.

Poremećaji plazma stanica nepoznate su etiologije, a obilježava ih nerazmjerna proliferacija jednog klona. Rezultat je odgovarajuće povećanje serumske razine njegovog produkta, monoklonsko imunoglobulinskog proteina (M-proteina). M–proteini mogu se sastojati od lakih i teških lanaca ili od samo jedne vrste lanaca.

Komplikacije proliferacije plazma stanica i proizvodnje M-proteina uključuju sljedeće:

  • Autoimuna oštećenja organa (osobito bubrega): Neki M-proteini pokazuju aktivnost protutijela.

  • Oslabljen imunitet: Smanjena proizvodnja drugih imunoglobulina

  • Sklonost krvarenju: M–proteini mogu obložiti trombocite, inaktivirati faktore zgrušavanja, povećati viskoznost krvi te uzrokovati krvarenje drugim mehanizmima.

  • Sekundarna amiloidoza: M-protein se može taložiti u organima

  • Osteoporoza, hiperkalcemija, anemija ili pancitopenija: klonalne stanice mogu infiltrirati koštanu matricu i/ili koštanu srž.

Poremećaji plazma stanica mogu varirati od asimptomatskih stabilnih stanja (u kojima je prisutan samo protein) do progresivnih karcinoma (npr. multipli mijelom—za klasifikaciju, vidi tablicu). U rijetkim slučajevima se prolazni poremećaji plazma stanica javljaju u bolesnika preosjetljivih na lijekove (npr. sulfonamid, fenitoin i penicilin), uz moguće virusne infekcije te nakon zahvata na srcu ili transplantacijskih zahvata.

Dijagnoza

Na bolesti plazma stanica mogu ukazivati klinički znakovi, nalazi pri obradi anemije ili slučajan nalaz povišene razine proteina u serumu ili proteinurije što traži dodatnu obradu elektroforezom serumskih ili urinarnih proteina. Elektroforeza detektira M-protein koji se dalje analizira imunofiksacijskom elektroforezom radi utvrđivanja vrste lakih i teških lanaca.