Normotenzivni hidrocefalus

Autor: Juebin Huang, MD, PhD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Petra Črnac Žuna, dr. med.

Normotenzivni hdrocefalus karakteriziran je poremećajem hoda, urinarnom inkontinencijom, demencijom, proširenim moždanim komorama i normalnim ili malo povišenim tlakom CSL-a.

Vidi također: Pregled poglavlja 'Delirij i demencija i Demencija

Smatra se da je normotenzivni hidrocefalus posljedica oštećenja resorpcije CSL-a u arahnoidnim granulacijama. Ovaj poremećaj čini do 6% demencija. Demencija je kronično, globalno, obično ireverzibilno propadanje kognicije.

Demenciju je potrebno razlikovati od delirija iako je kognicija narušena u oba poremećaja. Razlikovanje olakšava sljedeće:

  • Demencija zahvaća prvenstveno pamćenje, obično je uzrokovana anatomskim promjenama u mozgu, ima sporiji početak i obično je ireverzibilna.

  • Delirij zahvaća prvenstveno pažnju, obično je uzrokovan akutnom bolešću ili toksičnošću lijeka (katkad životno ugrožavajućom), a često je reverzibilan.

Neke druge specifične karakteristike pomažu kod razlikovanja tih dvaju poremećaja ( vidi: Razlike između delirija i demencije*).

Simptomi i znakovi

Poremećaj hoda u normotenzivnom hidrocefalusu obično se prezentira kao nespecifična nestabilnost i slabija ravnoteža, iako se magnetni hod (kao da su stopala zalijepljena za pod) smatra karakterističnim poremećajem hoda za NPH.

Demencija se često javlja tek u kasnoj fazi ovog poremećaja. Najčešći rani simptomi demencije su poremećaji izvršnih funkcija i pažnje; pamćenje je narušeno tek kasnije.

Česta je urinarna inkontinencija.

Dijagnoza

  • Klinička procjena

  • Neuroslikovne metode

  • Katkad drenaža CSL-a

Klasični simptomi (poremećaj hoda, urinarna inkontinencija i demencija), čak i zajedno, nespecifični su za normotenzivni hidrocefalus, osobito kod starijih osoba. Primjerice, neki oblici vaskularne demencije mogu uzrokovati demenciju, poremećaj hoda i, manje uobičajeno, urinarnu inkontinenciju.

Opća dijagnoza demencije zahtijeva sve od sljedećeg:

  • Kognitivni ili bihevioralni (neuropsihijatrijski) simptomi ometaju sposobnost funkcioniranja na poslu ili izvođenja uobičajenih dnevnih aktivnosti.

  • Ovi simptomi predstavljaju pad u usporedbi s prethodnim razinama funkcioniranja.

  • Ovi simptomi ne mogu se objasniti delirijem ili velikim psihijatrijskim poremećajem.

Procjena kognitivnih funkcija uključuje uzimanje anamneze od pacijenta i od osobe koja poznaje pacijenta te procjenu kognitivnog stanja uz krevet bolesnika ili, ako je ispitivanje uz krevet bolesnika inkonkluzivno, formalno neuropsihologijsko testiranje.

Neuroslikovne metode mogu prikazati proširenje moždanih komora nesrazmjerno kortikalnoj atrofiji; ovaj je nalaz nespecifičan, ali može podržati dijagnozu normotenzivnog hidrocefalusa. Sulkusi visoko na kortikalnom konveksitetu često su komprimirani, a Sylvijeve fisure nesrazmjerno su atrofične.

Lumbalna punkcija uz uklanjanje od 30 do 50 mL CSL-a može se učiniti kao dijagnostički test. Poboljšanje u hodu, kontinenciji i kogniciji nakon uklanjanja pomaže potvrditi dijagnozu, ali poboljšanje može postati uočljivo tek nekoliko sati nakon uklanjanja. Dodatni CSL može iscuriti nakon lumbalne punkcije, što katkad doprinosi neurološkom poboljšanju.

Liječenje

  • U nekim slučajevima ventrikuloperitonealna drenaža

Ventrikuloperitonealna drenaža korisna je za pacijente s prihvatljivim kirurškim rizikom. Poboljšanja nakon lumbalne punkcije i uklanjanja CSL-a, obavljenog tijekom postavljanja dijagnoze, mogu predvidjeti odgovor na drenažu. U nekoliko serija slučajeva (ali ne u randomiziranim pokusima), pacijenti su se znatno poboljšali, najčešće u hodu, kontinenciji i svakodnevnom funkcioniranju nakon postavljanja drenaže; poboljšanje kognicije bilo je rjeđe.