Tikovi i Tourette sindrom u djece i adolescenata

Autori: Margaret C. McBride, MD
M. Cristina Victorio, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: Anita Ursić, dr. med.

Tikovi se definiraju kao ponavljajući, nagli, brzi, neritmički mišićni pokreti, uključujući zvukove ili glasanja. Sindrom Tourette se dijagnosticira kada postoje motorički i vokalni tikovi duže od 1 god. Dijagnoza se postavlja klinički. Tikovi se tretiraju samo ako ometaju aktivnosti djeteta; liječenje može uključivati kognitivno-bihevioralno terapije te klonidin ili antipsihotik.

Tikovi variraju u težini, javljaju se u oko 20% djece, od kojih mnogi nisu dijagnosticirani. Tourette sindrom kao najteži stupanj poremećaja javlja se u 3 do 8/1000 djece. Omjer muškaraca i žena je 3:1.

Tikovi obično počnu prije 18 godine života (obično između dobi od 4 i 6 god); vrhunac im bude u dobi od 10 do 12 god i smanjuju se tijekom adolescencije. Na kraju, većina tikovi nestane spontano. Međutim, u oko 1% djece, tikovi perzistiraju u odrasloj dobi.

Etiologija nije poznata, ali tikovi često imaju pozitivnu obiteljsku anamnezu. Zna se naslijediti autosomno dominantno, s nepotpunom penetracijom.

Komorbiditet

Komorbiditeti su česti.

Djeca s tikovima mogu još imati:

Ovi poremećaji često otežavaju razvoj djeteta više nego tik. ADHD je najčešći komorbiditet, a ponekad se tikovi prvi put pojavljuju kada djeca s ADHD-om budu liječena stimulansima; ta djeca vjerojatno imaju u podlozi sklonost tikovima.

Adolescenti (i odrasli) mogu imati

Klasifikacija

Dijele se u 3 kategorije po Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, peto izdanje (DSM–V):

 • Privremeni poremećaj: jedan ili više motornih i / ili vokalnih tikova koji traju kraće od <1 god.

 • Perzistentni (kronični) poremećaj: Jedan ili više motornih ili vokalnih tikova (ali ne oba zajedno) koji traju dulje od > 1 god.

 • Tourette sindrom (Gilles de la Tourette sindrom): oba tipa tikova su bili prisutni dulje od > 1 godine.

Ove kategorije obično tvore kontinuum u kojem pacijenti počinju s privremenim poremećajem i ponekad prelaze na trajni tik poremećaj ili Touretteov sindrom. U svim kategorijama, dob kod pojave mora biti <18 god, a smetnje se ne mogu nikako drugačije objasniti: uzimanjem sredstva ovisnosti (primjerice, kokaina) ili nekim drugim poremećajem (npr Huntington bolesti, encefalitis).

Simptomi i znakovi

Pacijenti često očituju isti skup tikova u bilo kojem trenutku, iako se tikovi obično razlikuju po vrsti, intenzitetu i frekvenciji tijekom vremenskog razdoblja. Oni se mogu pojaviti više puta u sat vremena, a onda nestati ili se rijetko javljati ≥ 3 mj. Tipično, tikovi se ne pojavljuju za vrijeme spavanja.

Tikovi mogu biti.

 • Motorni ili vokalni

 • Jednostavni ili složeni

(Vidi tablicu Vrste tikova.)

Jednostavni tikovi su vrlo kratki pokreti ili vokalizacije, obično bez društvenog značenja.

Kompleksni tikovi traju duže i mogu uključivati kombinaciju jednostavnih tikova. Složeni tikovi mogu izgledati kao da imaju društveno značenje (tj, biti prepoznatljive geste ili riječi) i na taj način se čini da su namjerni. Međutim, iako neki pacijenti mogu dobrovoljno potisnuti svoje tikove i za kratko vrijeme (nekoliko sekundi i minuta), tikovi nisu dobrovoljno i ne predstavljaju nedolično ponašanje.

Stres i umor mogu napraviti tikovi i gorima, ali tikovi su često najistaknutiji kada je tijelo opušteno, dok gledaju TV. Tikovi se mogu smanjiti kada pacijenti vrše različite aktivnosti (primjerice, škole ili radne aktivnosti). Tikovi rijetko interferiraju s kordinacijom. Blagi tikovi često uzrokuju neke probleme, ali ozbiljni tikovi, osobito koprolalija (što je rijetkost), uzrokuju teškoće.

Ponekad su tikovi eksplozivni, pojave se i postanu konstantni tijekom dana. Ponekad djeca s eksplozivnim nastupom tikova i/ili opsesivno kompulzivnim ponašanjima imaju streptokokne infekcije- što se katkada vodi kao dječji autoimuni neuropsihijatrijski poremećaj povezan sa streptokoknom infekcijom (PANDAS). Mnogi istraživači ne vjeruju da se PANDAS razlikuje od spektra tikova.

Dijagnoza

 • Klinička procjena

Dijagnoza se postavlja klinički. Kako bi razlikovali Touretteov sindrom od prolaznih tikova, liječnici moraju promatrati bolesnike tijekom određenog vremena. Tourette sindrom se dijagnosticira kada su ljudi imali i motorički i vokalni tip tikova duže od 1 god.

Liječenje

 • Kognitivno-bihevioralna terapija

 • Ponekad klonidin ili antipsihotici

 • Liječenje komorbiditeta

Tretman za suzbijanje tikova preporučuje se samo ako znatno ometaju dječje aktivnosti ili sliku o sebi; obrada ne mijenja prirodni tijek bolesti. Često, tretman se može izbjeći ako liječnici objasne djeci i njihovim obiteljima prirodni tijek poremećaja i ako školsko osoblje može pomoći objasniti drugoj djeci sami poremećaj.

Prirodni tijek bolesti katkad katkada se pokuša objasniti primijenjenom terapijom.

Vrsta bihevioralne terapije pod nazivom sveobuhvatna bihevioralna intervencije za tikovi (CIBT) može pomoći starijoj djeci da kontroliraju ili da smanje broj i težinu tikova. To uključuje kognitivno bihevioralnu terapiju, gdje se uče novi obrasci preokretanja navika (učenje novoga ponašanja kojim ćemo zamijeniti tikove), obrazovanje o tikovima i tehnike opuštanja.

Lijekovi:

Nekim bolesnicima pomaže klonidin u dozi od 0,05 do 0,1 mg PO od 1x dnevno do 4x dnevno. Nuspojava je umor, zbog čega se limitira dnevna doza; hipotenzija je rijetka pojava.

Antipsihotici se mogu koristiti, i to:

 • Risperidon 0,25-1,5 mg dva puta dnevno PO

 • Haloperidol 0.5 do 2 mg dva ili tri puta dnevno PO

 • Pimozide 1-2 mg dva puta dnevno PO

 • Olanzapin 2.5 do 5 mg PO jednom / dan

Flufenazin je također učinkovit u suzbijanju tikova.

S bilo kojim lijekom cilj je minimalnom dozom postići učinak, te je početi smanjivati čim tik nestane. Nuspojave kao što su disforija, parkinsonizam, akathisia, i tarifna diskinezija su rijetke, ali mogu ograničiti uporabu antipsihotika; pomoću niže dnevne doze i veće doze prije spavanja mogu se smanjiti štetni učinci.

Liječenje komorbiditeta

Liječenje komorbiditeta je jako važno.

ADHD se ponekad može uspješno liječiti s niskim dozama stimulansa bez pogoršavanja tikova, ali alternativno liječenje (npr atomoksetinom) može biti bolja opcija.

Ako opsesivno-kompulzivne osobine ometaju, SSRI mogu biti korisni.

Djecu koja imaju tikove i teškoće u školi trebalo bi pravilno procijeniti i omogućiti im najbolji način školovanja.

Ključne točke

 • Tikovi su ponavljajući, nagli, brzi pokreti mišića ili vokalizacija koja se događa u djece <18 god starosti.

 • Tikovi su česti, ali najteža manifestacija tikova - koprolalija, je rijetkost.

 • Jednostavni tikovi su vrlo kratak pokret ili vokalizacija (npr trzaj glavom, mrmljanje), u pravilu, bez društvenog značenja.

 • Složeni tikovi mogu izgledati kao da imaju društveno značenje (tj, biti prepoznatljive geste ili riječi) i zbog toga se doimaju kao da su namjerni , ali oni nisu.

 • Korištenjem kognitivno-bihevioralne terapije, klonidina, ili antipsihotika mogu se smanjiti teški ili problematični tikovi, koji također imaju tendenciju smanjivanja s vremenom, iako neki traju i u odrasloj dobi.

 • Komorbiditeti (npr ADHD, OCD) su česti i treba ih pravilno dijagnosticirati i liječiti.